fbpx

Choroby autoimmunologiczne

Choroby autoimmunologiczne mają różne objawy i genezę. Łączy je nieprawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, który produkuje przeciwciała oraz komórki niszczące własne tkanki organizmu. Prawidłowa diagnoza w wielu przypadkach pozwala zatrzymać lub spowolnić autoagresywne procesy chorobowe.

arrowarrowarrow

Układowe choroby tkanki łącznej – kolagenozy

Układowe choroby tkanki łącznej, niegdyś nazywane kolagenozami, to grupa chorób w rozwoju których podstawowe znaczenie mają procesy autoimmunizacji, polegające na tym, że układ odpornościowy pacjenta zaczyna niszczyć własne komórki i tkanki. Dochodzi wtedy do wytwarzania tzw. autoprzeciwciał skierowanych przeciw własnym antygenom, którym towarzyszy stan zapalny o charakterze lokalnym (np. stan zapalny stawu) lub ogólnoustrojowym. Istnieje ryzyko rozwoju późnych powikłań, takich jak zawały serca, udary mózgu i zmiany miażdżycowe.

Czytaj więcej arrow
arrowarrowarrow
E1
95.00zł

ANA Screen (IIF + CLIA)

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA Screen (IIF + CLIA)

Diagnostyka serologiczna układowych chorób tkanki łącznej (kolagenoz). Jako metody badania zastosowano dwie, uzupełniające się techniki serologiczne: immunofluorescencję pośrednią (IIF) oraz metodę immunochemiluminescencyjną (CLIA).

Dowiedz się więcej
E2
170.00zł

ANA profil IgG

ANA profil IgG – Immunoblot

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – test Western Blot (immunoblot). Badanie wykonywane metodą immunoblot (Western Blot) z wykorzystaniem jako antygenów 12 wysokooczyszczonych, natywnych lub rekombinowanych białek jądrowych. Wynik ma charakter jakościowy (wykrycie przeciwciał IgG przeciw określonemu antygenowi jądra komórkowego).

Dowiedz się więcej
E4
95.00zł

ANCA – IIF

ANCA – IIF

Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy granulocytów obojętnochłonnych (ANCA) – badanie wykonywane techniką immunofluorescencji pośredniej (IIF) z wykorzystaniem jako substratu ludzkich granulocytów obojętnochłonnych utrwalonych etanolem. Badanie wykrywa autoprzeciwciała przeciw takim antygenom jak proteinaza 3, mieloperoksydaza, lizozym, laktoferyna itp. Przeciwciała te występują w autoimmunologicznych zapaleniach naczyń. Wynik ma charakter jakościowy i opisuje ewentualne występowanie przeciwciał typu cANCA lub pANCA. Uzyskanie dodatniego wyniku jest wskazaniem do wykonania badania identyfikującego antygen docelowy metodą immunoblot.

Dowiedz się więcej
E23
75.00zł

ANA Hep MIANO IIF

ANA Hep MIANO IIF

Diagnostyka serologiczna układowych chorób tkanki łącznej (kolagenoz). Badanie określa końcowe miano (stężenie) autoprzeciwciał oraz określa typ fluorescencji (częściowa identyfikacja przeciwciał).

Dowiedz się więcej

Choroby demielinizacyjne i przeciwciała przeciw białkom mielinowym

Mielina jest składnikiem osłonek włókien nerwowych w obrębie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. W wyniku zaburzeń funkcjonowania układu odpornościowego organizmu, białka mielinowe rozpoznawane są jako obce, co prowadzi do powstawania przeciwciał przeciw własnym tkankom i procesów ich niszczenia, czyli demielinizacji. Demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego jest m.in. stwardnienie rozsiane (SM). Polineuropatie dotyczą uszkodzeń nerwów obwodowych: ruchowych (niedowłady i porażenia) i/lub czuciowych (zmiany czucia i bóle neuropatyczne).

Czytaj więcej arrow
arrowarrowarrow
E3
360.00zł

Przeciwciała przeciw antygenom mielinowym – IIF

Przeciwciała przeciw antygenom mielinowym – IIF

Przeciwciała przeciw mielinie – badanie przesiewowe wykonywane techniką immunofluorescencji pośredniej (IIF). Badanie wykrywa przeciwciała skierowane przeciw zasadowemu białku mieliny (MBP, jak i glikoproteinie związanej z mieliną (MAG) i ma zastosowanie w diagnostyce pomocniczej procesów demielinizacyjnych w ośrodkowym układzie nerwowym (np. stwardnienia rozsianego) oraz niektórych neuropatii. Wynik ma charakter jakościowy (wykrycie lub brak specyficznych przeciwciał w badanej próbce surowicy).

Dowiedz się więcej
E17
370.00zł

Anty MOG IgG – IIF

Anty MOG IgG – IIF

Badanie wykrywające przeciwciała przeciw glikoproteinie związanej z mieliną oligodendrocytów, czyli przeciw jednemu z ważniejszych autoantygenów występującemu w takich chorobach ośrodkowego układu nerwowego, jak stwardnienie rozsiane, ADEM, LETM i CIS. Badanie wykonywane jest techniką immunofluorescencji pośredniej (IIF) z wykorzystaniem komórek transfekowanych MOG. Wynik ma charakter jakościowy (stwierdzenie lub brak obecności przeciwciał).

Dowiedz się więcej
E18
400.00zł

Akwaporyna 4 – IIF

Akwaporyna 4 – IIF

Badanie wykrywa charakterystyczne dla zespołu Devica przeciwciała skierowane przeciw akwaporynie 4. Pozytywny wynik testu, czyli wykrycie przeciwciał w surowicy, definiuje rozpoznanie zespołu Devica, natomiast ujemny wynik jednoznacznie go nie wyklucza.

Dowiedz się więcej

Autoimmunologiczne zapalenia wątroby i dróg żółciowych

Autoimmunologiczne zapalenia wątroby to grupa chorób związanych z procesami autoagresji. Organizm atakuje własne komórki miąższu wątroby, uszkadzając go i prowadząc po wielu latach do włóknienia, marskości i pierwotnych nowotworów wątroby. Najczęściej choroba ma przebieg powolny z niespecyficznymi objawami ogólnymi (zmęczenie, senność) i objawami ze strony przewodu pokarmowego (zaburzenia łaknienia, ucisk w prawym podżebrzu, wzdęcia, świąd skóry). W miarę postępu niszczenia tkanki wątroby pojawiają się objawy niewydolności tego narządu (marskość).

Czytaj więcej arrow
arrowarrowarrow
E5
170.00zł

HepAK – Immunoblot

HepAK – Immunoblot

Panel przeciwciał w autoimmunologicznych zapaleniach wątroby (HepAK) – badanie wykonywane techniką immunoblot (Western Blot), które identyfikuje najważniejsze autoprzeciwciała występujące w autoimmunologicznych zapaleniach wątroby i dróg żółciowych (AMA/M2, LKM, LC-1, SLA, F-aktyna, gp210 i SP100). Wykonanie panelu zalecane jest w diagnostyce chorób wątroby, przebiegających np. z niewyjaśnionym przyczynowo wzrostem aktywności transaminaz (ALT, AST). Szacuje się, że ok. 15% pacjentów z takimi objawami może cierpieć na autoimmunologiczne zapalenia wątroby.

Dowiedz się więcej

Choroba trzewna (celiakia) i nietolerancja glutenu

Celiakia jest genetycznie uwarunkowanym schorzeniem polegającym na zaburzeniu trawienia glutenu, czyli białka występującego w zbożach (pszenicy, życie, owsie i jęczmieniu). Gluten powoduje uszkodzenie kosmków jelitowych, prowadząc do ich zaniku, co skutkuje zaburzeniami wchłaniania składników pokarmowych i niedożywieniem oraz objawami ze strony przewodu pokarmowego i ogólnymi. Nietolerancja glutenu – w odróżnieniu od celiakii – nie ma podłoża genetycznego, jest zaburzeniem nabytym i często przemijającym po poprawie szczelności jelita.

Czytaj więcej arrow
arrowarrowarrow
E9
65.00zł 40.00zł

Gliadyna IgG – ELISA

Gliadyna IgG – ELISA

Przeciwciała przeciw gliadynie (AGA) IgG – badanie wykrywające przeciwciała klasy IgG skierowane przeciw pełnej cząsteczce natywnej gliadyny. Przeciwciała te występują zarówno w celiakii, jak i w nietolerancjach glutenu, a ich poziom zazwyczaj koreluje ze stopniem uszkodzenia jelita. Eliminacja glutenu z diety prowadzi do stopniowego obniżenia się stężenia tych przeciwciał, dlatego też wskazane jest wykonywanie badania w trakcie stosowania diety zawierającej gluten (chyba, że celem badania jest kontrola przestrzegania diety bezglutenowej).

Dowiedz się więcej
E10
65.00zł 40.00zł

Gliadyna IgA – ELISA

Gliadyna IgA – ELISA

Przeciwciała przeciw gliadynie (AGA) IgA – badanie wykrywające przeciwciała klasy IgA skierowane przeciw pełnej cząsteczce natywnej gliadyny. Przeciwciała te występują zarówno w celiakii, jak i w nietolerancjach glutenu (rzadziej niż w celiakii), a ich poziom zazwyczaj koreluje ze stopniem uszkodzenia jelita. Eliminacja glutenu z diety prowadzi do stopniowego obniżenia się stężenia tych przeciwciał, dlatego też wskazane jest wykonywanie badania w trakcie stosowania diety zawierającej gluten (chyba, że celem badania jest kontrola przestrzegania diety bezglutenowej). Ze względu na ryzyko uzyskania fałszywie ujemnego wyniku u osób z niedoborem IgA, wskazane jest jednoczesne wykonanie badania oceniającego stężenie całkowitej IgA w surowicy.

Dowiedz się więcej
E7
75.00zł

Anty tTG IgG – ELISA

Anty tTG IgG – ELISA

Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej (tTG) IgG – badanie stosowane w diagnostyce choroby trzewnej (celiakii). Przeciwciała anty-tTG IgG występują szczególnie u osób z niedoborem IgA, u których nie udaje się wykryć swoistych przeciwciał IgA dla transglutaminazy tkankowej i antygenów endomyzjum.

Dowiedz się więcej
E8
75.00zł

Anty tTG IgA – ELISA

Anty tTG IgA – ELISA

Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej (tTG) IgA – podstawowe badanie stosowane w diagnostyce choroby trzewnej (celiakii). Przeciwciała anty-tTG IgA występują u większości chorych na celiakię (nie ma ich u osób z niedoborem IgA, dlatego równolegle do ich badania, wskazana jest ocena stężenia całkowitej IgA w surowicy).

Dowiedz się więcej
E6
100.00zł

Anty DGP - ELISA

Anty DGP (IgG i IgA łącznie) – ELISA

Przeciwciała przeciw deamidowanym peptydom gliadyny (anty-DGP) IgG i IgA - badanie stosowane w diagnostyce choroby trzewnej (celiakii). W przeciwieństwie do przeciwciał przeciw gliadynie wykrycie przeciwciał anty-DGP jest dość charakterystyczne dla choroby trzewnej (celiakii). Eliminacja glutenu z diety prowadzi do stopniowego obniżenia się stężenia tych przeciwciał, dlatego też wskazane jest wykonywanie badania w trakcie stosowania diety zawierającej gluten (chyba, że celem badania jest kontrola przestrzegania diety bezglutenowej).

Dowiedz się więcej

Przeciwciała onkoneuronalne

Neurologiczne zespoły paranowotworowe (paraneoplastyczne) charakteryzują się rzadkim występowaniem, a objawy neurologiczne są obserwowane 3-4 lata przed zdiagnozowaniem guza i mogą dotyczyć różnych struktur układu nerwowego. Pozytywny wynik badania autoprzeciwciał onkoneuronalnych wskazuje w ponad 95% na proces nowotworowy leżący u podłoża zaburzeń neurologicznych, które nie wynikają z obecności samego guza bądź jego przerzutów. Leczenie choroby nowotworowej prowadzi do poprawy, a nawet ustąpienia zaburzeń neurologicznych.

Czytaj więcej arrow
arrowarrowarrow
E11
570.00zł

Przeciwciała onkoneuronalne

Przeciwciała onkoneuronalne IIF i Immunoblot

Przeciwciała onkoneuronalne – badanie wykrywa przeciwciała związane z obecnością objawów neurologicznych u chorych na nowotwory. Wykonywane jest dwiema technikami – metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) i immunoblotingu (9 antygenów) . Wskazaniem do wykonania badania jest występowanie objawów neurologicznych niejasnego pochodzenia i diagnostyka różnicowa tych objawów.

Dowiedz się więcej

Zakażenia paciorkowcami, gorączka reumatyczna i zespół PANDAS

W zależności od gatunku paciorkowca, obraz spowodowanych przez nie zakażeń może być bardzo różnorodny i może obejmować takie infekcje, jak angina paciorkowcowa, róża, płonica (szkarlatyna), gorączka reumatyczna, kłębuszkowe zapalenie nerek z białkomoczem, zakażenia noworodków (zapalenie opon, sepsa), zapalenia płuc, zatok i ucha środkowego oraz opon mózgowo-rdzeniowych, inwazyjne zakażenia paciorkowcowe, zakażenia ran i układu moczowego oraz zespół PANDAS, objawiający się zaburzeniami zachowania i objawami obsesyjno-kompulsywnymi u dzieci.

Czytaj więcej arrow
arrowarrowarrow
E12
737.00zł

PANDAS

PANDAS – ELISA

Diagnostyka serologiczna zakażeń paciorkowcami grupy A (S. pyogenes), w tym diagnostyka zespołu PANDAS. UWAGA: Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.

Dowiedz się więcej
H3
48.00zł

ASO – antystreptolizyna O (ilościowo)

ASO – antystreptolizyna O (ilościowo)

Diagnostyka serologiczna zakażeń paciorkowcowych (gorączki reumatycznej).

Dowiedz się więcej
H2
120.00zł

Antystreptodornaza (DOR-BAR) – kolorymetrycznie

Antystreptodornaza (DOR-BAR) – kolorymetrycznie

Wykrywanie zakażenia paciorkowcami ropotwórczymi

Dowiedz się więcej
H1
155.00zł

Anty PCP IgG – ELISA

Anty PCP IgG – ELISA

Ocena odporności poszczepiennej po szczepieniu przeciw pneumokokom

Dowiedz się więcej

Przeciwciała przeciwgangliozydowe

Gangliozydy są grupą lipidów złożonych (tłuszczów) będących integralnymi składnikami tkanki nerwowej. Wykrywanie przeciwciał antygangliozydowych znajduje zastosowanie w diagnostyce rzadko występujących chorób takich, jak m.in. wieloogniskowa neuropatia ruchowa, neuropatia paraproteinemiczna, zespół Miller-Fishera, botulizm, zespół Guillain-Barre i choroby demielinizacyjne pnia mózgu.

Czytaj więcej arrow
arrowarrowarrow
E13
205.00zł

Przeciwciała przeciwgangliozydowe IgG – Immunoblot

Przeciwciała przeciwgangliozydowe IgG – Immunoblot

Przeciwciała antygangliozydowe IgG – badanie wykrywające przeciwciała IgG przeciw gangliozydom GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b i GQ1b. Badanie znajduje zastosowanie w diagnostyce różnicowej neuropatii obwodowych, zespołu Guillain-Barre i innych chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Dowiedz się więcej
E14
205.00zł

Przeciwciała przeciwgangliozydowe IgM – Immunoblot

Przeciwciała przeciwgangliozydowe IgM – Immunoblot

Przeciwciała antygangliozydowe IgM – badanie wykrywające przeciwciała IgM przeciw gangliozydom GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b i GQ1b. Badanie znajduje zastosowanie w diagnostyce różnicowej neuropatii obwodowych, zespołu Guillain-Barre i innych chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Dowiedz się więcej

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to przewlekła choroba autoimmunologiczna niegdyś określana nazwą gośćca przewlekłego postępującego (GPP). Podstawowym objawem RZS jest stan zapalny obejmujący stawy i tkanki okołostawowe, który objawia się ich obrzękiem, nadmierną ciepłotą, zaczerwieniem skóry i dolegliwościami bólowymi zmniejszającymi ruchomość stawów. Nieleczony RZS prowadzi do zniszczenia stawów i ciężkiej niesprawności. Jest także przyczyną zwiększonej umieralności z powodu zawałów mięśnia sercowego i udarów mózgu.

Czytaj więcej arrow
arrowarrowarrow
E15
85.00zł

Anty CCP – ELISA

Anty CCP – ELISA

Przeciwciała anty-CCP – specjalistyczne badanie stosowane w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Wykrywa i ilościowo oznacza przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi, który stanowi specyficzny antygen w RZS. Zaletą badania jest duża specyficzność – dodatnie wyniki występują wyłącznie u osób chorych na RZS (nie obserwuje się wyników fałszywie dodatnich). Pamiętać jednak należy, że nie wszyscy chorzy z RZS posiadają we krwi przeciwciała anty-CCP.

Dowiedz się więcej
E16
45.00zł

Czynnik reumatoidalny (RF)

Czynnik reumatoidalny (RF) – Turbidymetria lateksowa

Czynnik reumatoidalny (RF) – badanie wykonywane techniką aglutynacji cząstek lateksu. Wynik ilościowo wyraża stężenie RF w klasie IgM (w IU/ml). Podstawowe badanie laboratoryjne w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Badanie niestety obarczone jest dużym ryzykiem uzyskania zarówno wyniku fałszywie ujemnego, jak i fałszywie dodatniego (więcej informacji znajduje się na stronie poświęconej chorobie).

Dowiedz się więcej

Zespół Devica (NMO)

Zespół Devica (zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych, NMO) jest rzadką chorobą demielinizacyjną, charakteryzującą się ostrym początkiem i takimi objawami, jak zaburzenia widzenia lub całkowita ślepota, porażenie wiotkie, zniesienie czucia, zatrzymanie moczu i stolca. W rozpoznawaniu, oprócz powyższych objawów, powinny występować min. dwa z następujących: zmiana rdzenia kręgowego (min. 3 segmenty) w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego, niespełnienie kryteriów SM w obrazie mózgu oraz obecność przeciwciał przeciw akwaporynie 4 w surowicy.

Czytaj więcej arrow
arrowarrowarrow
E18
400.00zł

Akwaporyna 4 – IIF

Akwaporyna 4 – IIF

Badanie wykrywa charakterystyczne dla zespołu Devica przeciwciała skierowane przeciw akwaporynie 4. Pozytywny wynik testu, czyli wykrycie przeciwciał w surowicy, definiuje rozpoznanie zespołu Devica, natomiast ujemny wynik jednoznacznie go nie wyklucza.

Dowiedz się więcej