fbpx

Zakażenia paciorkowcami

W zależności od gatunku paciorkowca, obraz spowodowanych przez nie zakażeń może być bardzo różnorodny i może obejmować takie infekcje, jak angina paciorkowcowa, róża, płonica (szkarlatyna), gorączka reumatyczna, kłębuszkowe zapalenie nerek z białkomoczem, zakażenia noworodków (zapalenie opon, sepsa), zapalenia płuc, zatok i ucha środkowego oraz opon mózgowo-rdzeniowych, inwazyjne zakażenia paciorkowcowe, zakażenia ran i układu moczowego oraz zespół PANDAS, objawiający się zaburzeniami zachowania i objawami obsesyjno-kompulsywnymi u dzieci.

arrowarrowarrow

Zakażenia paciorkowcami - oferta badań

H1
155.00zł

Anty PCP IgG – ELISA

Anty PCP IgG – ELISA

Ocena odporności poszczepiennej po szczepieniu przeciw pneumokokom

H2
120.00zł

Antystreptodornaza (DOR-BAR) – kolorymetrycznie

Antystreptodornaza (DOR-BAR) – kolorymetrycznie

Wykrywanie zakażenia paciorkowcami ropotwórczymi

H3
48.00zł

ASO – antystreptolizyna O (ilościowo)

ASO – antystreptolizyna O (ilościowo)

Diagnostyka serologiczna zakażeń paciorkowcowych (gorączki reumatycznej).

E12
737.00zł

PANDAS

PANDAS – ELISA

Diagnostyka serologiczna zakażeń paciorkowcami grupy A (S. pyogenes), w tym diagnostyka zespołu PANDAS. UWAGA: Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.

Zakażenia paciorkowcami – opis

Zakażenia paciorkowcami, gorączka reumatyczna i zespół PANDAS

Paciorkowce (Streptococcus) są szeroko rozpowszechnionymi w przyrodzie bakteriami gram-dodatnimi. Chorobotwórczość paciorkowców jest bardzo zmienna. Istnieją gatunki charakteryzujące się znaczną zjadliwością dla ludzi i wywołujące poważne zakażenia, a także gatunki względnie nieszkodliwe lub nawet takie, które stanowią fizjologiczną mikroflorę przewodu pokarmowego lub skóry u ludzi. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

Zwyczajowo, ze względu na rodzaj hemolizy, czyli rozpadu czerwonych krwinek powodowanego w warunkach laboratoryjnych przez działanie paciorkowców na pożywce z krwią, dzieli się je na alfa, beta i gamma-hemolizujące. Inny popularny podział oparty na budowie wielocukrów tworzących ścianę komórkową paciorkowców – jest tzw. podział wg Lancefield – na grupy serologiczne od A do O. W obrębie każdej z grup serologicznych wyróżnia się poszczególne gatunki bakterii.

Do patogennych paciorkowców alfa-hemolizujących należą m.in. Streptococcus pneumoniae (paciorkowiec zapalenia płuc, pneumokok) – paciorkowce wywołujące zapalenia płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, zatok obocznych nosa czy ucha środkowego. Zaliczany do tej grupy jest również Streptococcus viridans (paciorkowiec zieleniący) – wywołujący zapalenia wsierdzia i ropnie okołozębowe.

Do grupy paciorkowców beta-hemolizujących należą m.in. patogenne dla ludzi Streptococcus pyogenes (paciorkowce ropotwórcze) zaliczane do grupy A według Lancefield i odpowiedzialne za anginę, szkarlatynę (płonicę), gorączkę reumatyczną, kłębuszkowe zapalenia nerek oraz zespół PANDAS.

Inny gatunek paciorkowca, Streptococcus agalactiae, należący do grupy B według Lancefield, wywołuje zakażenia okołoporodowe u noworodków (zakażenie pochodzi z dróg rodnych matki).

Natomiast paciorkowce należące do grupy D Lancefield to obecnie tzw. enterokoki, do których zaliczamy takie gatunki jak Enterococcus fecalisEnterococcus feacium. Stanowią one fizjologiczną florę przewodu pokarmowego człowieka, ale mogą być też przyczyną poważnych zakażeń, np. zakażeń ran i dróg moczowych.

Zwiń tekst

Zakażenia paciorkowcami – objawy

Objawy zakażeń paciorkowcowych mogą być bardzo różnorodne. W zależności od gatunku paciorkowca, obraz spowodowanych przez nie zakażeń może obejmować takie infekcje, jak np.: Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

 • angina paciorkowcowa – zakażenie gardła z ropnymi zmianami w obrębie migdałków,
 • róża – zakażenie skóry i tkanki podskórnej o typowym wyglądzie (skóra zaczerwieniona, wygładzona i napięta, dolegliwości bólowe),
 • płonica (szkarlatyna) – ostra choroba zakaźna wieku dziecięcego charakteryzująca się zmianami zapalnymi w gardle oraz charakterystycznymi zmianami skórnymi,
 • gorączka reumatyczna – zmiany w zakresie układu ruchu (zapalenie wielostawowe), zajęcie serca (zmiany zapalne w zastawkach, zapalenie wsierdzia),
 • kłębuszkowe zapalenie nerek z białkomoczem, wzrostem stężenia kreatyniny i innych związków azotowych we krwi,
 • zakażenia noworodków (zapalenie opon, sepsa) – spowodowane przez Streptocococcus agalactiae (nosicielstwo w drogach rodnych kobiety ciężarnej),
 • zapalenia płuc, zatok i ucha środkowego oraz zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (Streptococcus pneumoniae),
 • inwazyjne zakażenia paciorkowcowe – ogólnoustrojowe zakażenia paciorkowcowe (najczęściej wywoływane przez pneumokoki) przebiegające z sepsą i zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych,
 • zakażenia ran,
 • zakażenia układu moczowego,
 • zespół PANDAS będący immunologicznym powikłaniem zakażenia paciorkowcami ropotwórczymi (Streptococcus pyogenes), objawiający się zaburzeniami zachowania i objawami obsesyjno-kompulsywnymi (OCD) u dzieci.
Zwiń tekst

Zakażenia paciorkowcami - diagnostyka

W ostrych zachorowaniach podstawowe znaczenie mają klasyczne metody hodowlane (posiewy z materiału pobranego od chorego) wraz z oceną wrażliwości na leki (antybiogramem). Stosowane są również metody bezpośrednie – molekularne (PCR) i szybkie testy antygenowe. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst
W przypadkach przewlekłych zakażeń z powikłaniami spowodowanych przez paciorkowce ropotwórcze (gorączka reumatyczna, kłębuszkowe zapalenia nerek, PANDAS), znaczenie mają również metody serologiczne, które wykrywają swoiste dla paciorkowców przeciwciała. Najczęściej wykorzystywanymi antygenami są tu streptolizyna O (oznaczamy przeciwciała, czyli antysterptolizynę O – ASO), streptodornaza, streptokinaza i inne (hialuronidaza, transketolaza, deiminaza argininy, itp). Ocena dynamiki odpowiedzi immunologicznej (kolejności i stężenia poszczególnych przeciwciał skierowanych przeciw antygenom paciorkowca) pozwala na postawienie prawidłowego rozpoznania i rozpoczęcie leczenia przyczynowego (antybiotykoterapia, leczenie immunomodulujące, niekiedy steroidoterapia).

Dodatkowe możliwości diagnostyczne, obejmujące ocenę immunologicznej odpowiedzi komórkowej na antygeny paciorkowca ropotwórczego, stwarza technika EliSpot. Jest to metoda, która wykrywa i ilościowo ocenia aktywność limfocytów T efektorowych swoiście reagujących na antygeny paciorkowca (streptokinaza). Pozytywny wynik badania może wiązać się ze stwierdzeniem aktywnie toczącego się procesu zakaźnego lub jego immunologicznych powikłań.

W przypadku zakażeń powodowanych przez pneumokoki (tzw. dwoinki zapalenia płuc – Streptococcus pneumoniae) znaczenie mają również metody hodowlane (posiew), metody bezpośrednio wykrywające czynnik zakaźny (PCR, testy antygenowe). Testy serologiczne odgrywają tu znaczenie pomocnicze – służą do określania serotypu oraz oceny odporności poszczepiennej i pozakaźnej.

Zwiń tekst

Zakażenia paciorkowcami - oferta badań

H1
155.00zł

Anty PCP IgG – ELISA

Anty PCP IgG – ELISA

Ocena odporności poszczepiennej po szczepieniu przeciw pneumokokom

H2
120.00zł

Antystreptodornaza (DOR-BAR) – kolorymetrycznie

Antystreptodornaza (DOR-BAR) – kolorymetrycznie

Wykrywanie zakażenia paciorkowcami ropotwórczymi

H3
48.00zł

ASO – antystreptolizyna O (ilościowo)

ASO – antystreptolizyna O (ilościowo)

Diagnostyka serologiczna zakażeń paciorkowcowych (gorączki reumatycznej).

E12
737.00zł

PANDAS

PANDAS – ELISA

Diagnostyka serologiczna zakażeń paciorkowcami grupy A (S. pyogenes), w tym diagnostyka zespołu PANDAS. UWAGA: Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.