fbpx

Prof. Tomasz Wielkoszyński

Nazywam się Tomasz Wielkoszyński. Jestem lekarzem, specjalistą diagnostyki laboratoryjnej, a przez to również diagnostą laboratoryjnym. Od wielu lat zajmuję się m.in. diagnostyką laboratoryjną infekcji, w szczególności metodami diagnostycznymi stosowanymi w boreliozie z Lyme oraz innych chorobach przenoszonych przez kleszcze. Uczestniczyłem w wielu krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych dotyczących badań nad boreliozą. Jestem autorem opracowań i publikacji z tej dziedziny, jak również oryginalnych metod diagnostycznych, które opracowałem i wprowadziłem do praktyki laboratoryjnej.

Czytaj więcej

Studia medyczne ukończyłem na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Posiadam stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i specjalizację z diagnostyki laboratoryjnej. Przez kilkanaście lat byłem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

arrowarrowarrow

Centrum Medyczne Wielkoszyński, które stworzyłem – to miejsce mające służyć pacjentom – prowadzić ich od niepokoju i niepewności związanej z cierpieniem oraz brakiem diagnozy do siły, którą daje prawidłowa diagnoza i świadomość, że można uzyskać poprawę stanu zdrowia.

Osiągnięcia i dorobek naukowy

W swojej pracy kieruję się twardymi, niepodważalnymi faktami, stawiam trudne, niewygodne pytania i nie boję się innowacyjnych oraz nieszablonowych rozwiązań. Diagnostyka zakażenia krętkiem Borrelia wymaga takiego podejścia, bo to niesłychanie wyspecjalizowana, maskująca się w organizmie bakteria. Trzeba wiedzieć, gdzie, kiedy i jak jej szukać! Dlatego od lat angażuję się w prace naukowe na rzecz rozwoju diagnostyki boreliozy i nie tylko.

Autor lub współautor ponad 100 pełnotekstowych publikacji

opublikowanych w polskich i międzynarodowych, recenzowanych czasopismach naukowych.

  • Łączny współczynnik oddziaływania tych publikacji (tzw. współczynnik Impact Factor, będący miernikiem siły oddziaływania i prestiżu publikacji naukowych oraz jakości prac badawczych) wynosi 97,536.

Członek następujących towarzystw naukowych:

  • Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą - od roku 2007 do nadal jestem członkiem Zarządu Głównego tego Towarzystwa,
  • Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (dwukrotnie był delegatem Oddziału Katowickiego PTDL na Krajowy Zjazd tego Towarzystwa oraz zastępcą członka Zarządu tego Oddziału),
  • Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,
  • Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego,
  • Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Autor lub współautor 253 doniesień zjazdowych

prezentowanych na zjazdach i konferencjach naukowych w Polsce i na świecie, a także rozdziałów w książkach, skryptach i podręcznikach akademickich oraz tłumaczem treści naukowych z języka angielskiego.

  • Wielokrotnie występował też jako ekspert w programach telewizyjnych, prasie i portalach internetowych.