Wrzesień 6, 2018

Przetargi

Poniżej znajduje się wykaz aktualnych przetargów:

1.

Zapytanie ofertowe nr 1

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 1 – rozstrzygnięcie

2.

Zapytanie ofertowe nr 2

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 2 – rozstrzygnięcie

3.

Zapytanie ofertowe nr 3

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 3 – rozstrzygnięcie

4.

Zapytanie ofertowe nr 4

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 4 – rozstrzygnięcie

5.

Zapytanie ofertowe nr 5

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 5 – rozstrzygnięcie

6.

Zapytanie ofertowe nr 6

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 6 – rozstrzygnięcie

7.

Zapytanie ofertowe nr 7

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 7 – rozstrzygnięcie

8.

Zapytanie ofertowe nr 8

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 8 – rozstrzygnięcie

9.

Zapytanie ofertowe nr 9

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 9 – rozstrzygnięcie

10.

Zapytanie ofertowe nr 10

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 10 – rozstrzygnięcie

11.

Zapytanie ofertowe nr 11

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 11 – rozstrzygnięcie

12.

Zapytanie ofertowe nr 12

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 12 – rozstrzygnięcie

13,

Zapytanie ofertowe nr 13

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 13 – rozstrzygnięcie

14.

Zapytanie ofertowe nr 14

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 14 – rozstrzygnięcie

15.

Zapytanie ofertowe nr 15

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 15 – rozstrzygnięcie

16.

Zapytanie ofertowe nr 16

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 16 – rozstrzygnięcie

17.

Zapytanie ofertowe nr 17

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 17 – rozstrzygnięcie

18.

Zapytanie ofertowe nr 18

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 18 – rozstrzygnięcie

19.

Zapytanie ofertowe nr 19

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 19 – rozstrzygnięcie

20.

Zapytanie ofertowe nr 20

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 20 – rozstrzygnięcie

21.

Zapytanie ofertowe nr 21

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 21 – rozstrzygnięcie

22.

Zapytanie ofertowe nr 22

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 22 – rozstrzygnięcie

23.

Zapytanie ofertowe nr 23

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 23 – rozstrzygnięcie

24.

Zapytanie ofertowe nr 24

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 24 – rozstrzygnięcie

25.

Zapytanie ofertowe nr 25

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 25 – rozstrzygnięcie

26.

Zapytanie ofertowe nr 26

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 26 – rozstrzygnięcie

27.

Zapytanie ofertowe nr 27

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 27 – rozstrzygnięcie

28.

Zapytanie ofertowe nr 28

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 28 – rozstrzygnięcie

29.

Zapytanie ofertowe nr 29

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 29 – rozstrzygnięcie

30.

Zapytanie ofertowe nr 30

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 30 – rozstrzygnięcie

31.

Zapytanie ofertowe nr 31

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 31 – rozstrzygnięcie

32.

Zapytanie ofertowe nr 32

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 32 – rozstrzygnięcie

33.

Zapytanie ofertowe nr 33

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 33 – rozstrzygnięcie

34.

Zapytanie ofertowe nr 34

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 34 – rozstrzygnięcie

35.

Zapytanie ofertowe nr 35

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 35 – rozstrzygnięcie

36.

Zapytanie ofertowe nr 36

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 36 – rozstrzygnięcie

37.

Zapytanie ofertowe nr 37

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 37 – rozstrzygnięcie

38.

Zapytanie ofertowe nr 38

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 38 – rozstrzygnięcie

39.

Zapytanie ofertowe nr 39

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 39 – rozstrzygnięcie

40.

Zapytanie ofertowe nr 40

Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 40 – rozstrzygnięcie

Facebook
Facebook
YouTube
Instagram