fbpx

Mały panel koinfekcji

Do zakażeń przenoszonych przez kleszcze należy borelioza oraz inne występujące niezależnie lub współistniejące z boreliozą zakażenia przenoszone przez kleszcze (tzw. koinfekcje). Stwierdzenie koinfekcji bardzo często opóźnia, utrudnia lub wręcz uniemożliwia skuteczne leczenie boreliozy. Żeby wspomóc właściwą diagnostykę i umożliwić skuteczne leczenie innych, współistniejących zakażeń przenoszonych przez kleszcze oferujemy Panele koinfekcji.

arrowarrowarrow

Mały Panel koinfekcji obejmuje badania w kierunku następujących zakażeń: bartonellozy (IgG i IgM dla 2 gatunków bartonelli), babeszjozy (Babesia divergens w klasie IgG oraz 3 inne gatunki w klasie IgG), Chlamydia pneumoniae (IgG, IgM i IgA), Mycoplasma pneumoniae (IgG, IgM i IgA), Yersinia IgG, kiła, Anaplasma (IgG), bruceloza (IgG) oraz badanie przesiewowe w kierunku przeciwciał przeciwjądrowych (ANA).

arrowarrowarrow

Mały panel koinfekcji - kiedy wykonać?

Mały panel koinfekcji jest dedykowany osobom, które podejrzewają u siebie występowanie infekcji przenoszonych przez kleszcze. Te tzw. koinfekcje często współwystępują z boreliozą, nasilając zespół objawów boreliozowych i utrudniając leczenie boreliozy. Zdarzają się również sytuacje, w których infekcje inne niż borelioza, występują niezależnie od boreliozy, dając w wielu przypadkach podobne do boreliozy objawy. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

Mały panel koinfekcji jest propozycją wstępnej diagnostyki koinfekcji dostosowaną do potrzeb osób, które chcą wykonać w pierwszej kolejności badania przesiewowe prostymi technikami diagnostycznymi, mniej zaawansowanymi niż w Dużym panelu koinfekcji. W przypadku dodatniego wyniku dotyczącego danej infekcji, może być wskazane poszerzenie diagnostyki w kierunku tej infekcji o konkretne testy wykonywane bardziej zaawansowanymi metodami.

Zwiń tekst

Mały panel koinfekcji – jakie infekcje

Do najważniejszych współzakażeń, które diagnozujemy w ramach Małego panelu koinfekcji należą:

  • Bartonellozy – dość często występujące zakażenia powodowane przez przenoszone przez kleszcze i inne krwiopijne wektory (np. pchły) bakterie z rodzaju Bartonella. W Małym panelu koinfekcji badanie wykonywane jest metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) w klasach IgG i IgM dla najbardziej znanych gatunków, tj. Bartonella henselaeBartonella quintana.
  • Babeszjozy – zakażenia powodowane przez pierwotniaki z rodzaju Babesia, które atakują ludzkie i zwierzęce krwinki czerwone. W ramach Małego panelu koinfekcji, CM Wielkoszyński oferuje możliwość wykonania jedynych w naszym kraju badań serologicznych w kierunku trzech gatunków babesii (Babesia microti, Babesia equi, Babesia bovis) opartych na tzw. antygenach peptydowych, które reprezentują główne fragmenty naturalnych antygenów pierwotniaka Babesia. W Małym panelu koinfekcji badanie wykonywane jest w klasie IgG, w której jest większe prawdopodobieństwo uzyskania wyniku dodatniego, czyli potwierdzającego zakażenie. Diagnostykę w kierunku babeszjozy uzupełnia badanie serologiczne techniką immunofluorescencji pośredniej (IIF) dla Babesia divergens – jednego z najważniejszych gatunków babesii występujących w Europie, wykonywane również w klasie IgG.
  • Anaplazmozy – zakażenia bakteriami z rodzaju Anaplasma. W Europie głównym czynnikiem zakaźnym jest Anaplasma phagocytophilum. Diagnostyka anaplazmozy w Małym panelu koinfekcji obejmuje badania serologiczne wykonywane techniką immunofluorescencji pośredniej (IIF) w klasie IgG, w której jest większe prawdopodobieństwo uzyskania wyniku dodatniego, czyli potwierdzającego zakażenie.
  • Jersiniozy – to zakażenia powodowane przez pałeczki z rodzaju Yersinia. Do zakażenia może dochodzić drogą pokarmową lub poprzez ukąszenie kleszcza. W ramach Małego panelu koinfekcji, CM Wielkoszyński oferuje przesiewowe badanie serologiczne wykonywane metodą ELISA w klasie IgG. Dodatni wynik w klasie IgG nie pozwala na różnicowanie pomiędzy przebytym i aktywnym zakażeniem, dlatego wymaga dalszej diagnostyki.
  • W ramach panelu oferowana jest również diagnostyka serologiczna innego zakażenia współwystępującego z boreliozą - brucelozy (Brucella IgG).
  • U pacjentów z podejrzeniem boreliozy ważne jest rozszerzenie diagnostyki o zakażenia bakteriami z rodzaju MycoplasmaChlamydia, gdyż podobny obraz kliniczny tych zakażeń często naśladuje boreliozę. Dość często też zakażenia chlamydiami i mykoplazmami współistnieją z chorobą z Lyme, dlatego w ramach Panelu przygotowaliśmy zestaw badań w kierunku tych zakażeń.
  • W ramach Panelu wykonywany jest test przesiewowy w diagnostyce kiły, celem wykluczenia reakcji krzyżowych, czyli reakcji fałszywie dodatnich w kierunku boreliozy.
  • Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) – test przesiewowy wykonywany metodą IIF w klasie IgG, służący do diagnostyki serologicznej układowych chorób tkanki łącznej (kolagenoz). Badanie pozwala na zidentyfikowanie chorób, które mogą dawać objawy podobne do boreliozy lub które mogą pojawić się w przebiegu boreliozy. Wiedza o ew. występowaniu chorób autoimmunologicznych jest kluczowa do zastosowania odpowiedniego leczenia również przy współwystępowaniu boreliozy.
D1

Anaplasma phagocytophilum IgG metodą IIF

Anaplasma phagocytophilum IgG metodą IIF

Badanie przesiewowe wykrywające obecność przeciwciał IgG dla Anaplasma phagocytophilum, wykonywane techniką immunofluorescencji pośredniej (IIF).

D5

Babesia divergens IgG

Babesia divergens IgG

Badanie w kierunku zarażenia Babesia divergens, czyli gatunkiem najczęściej występującym w Europie. Technika immunofluorescencji pośredniej (IIF) – wynik ma charakter jakościowy (potwierdza obecność swoistych przeciwciał w klasie IgG).

D3

Przeciwciała przeciw Babesia sp. IgG

Przeciwciała przeciw Babesia sp. IgG

Badanie przesiewowe wykonywane techniką ELISA. Wykrywa przeciwciała klasy IgG skierowane przeciw trzem gatunkom Babesii –Babesia microti, Babesia bovisBabesia equi, jednak ze względu na podobieństwo antygenowe może wykrywać również inne gatunki pasożyta. Przeciwciała IgG mogą utrzymywać się długi czas po przebyciu zakażenia lub skutecznym jego leczeniu. Ostateczna interpretacja wyniku zależy więc od obrazu klinicznego.

D7

Bartonella IgG (IIF)

Bartonella IgG (IIF)

Oznaczanie przeciwciał przeciwbakteryjnych techniką immunofluorescencji pośredniej (IIF) w klasie IgG. Test IIF wykrywa przeciwciała klasy IgG przeciw dwóm, najczęściej występującym gatunkom bartonelli - Bartonella hensellaeBartonella quintana.

D8

Bartonella IgM (IIF)

Bartonella IgM (IIF)

Oznaczanie przeciwciał przeciwbakteryjnych techniką immunofluorescencji pośredniej (IIF) w klasie IgM. Test IIF wykrywa przeciwciała przeciw dwóm, najczęściej występującym gatunkom bartonelli - Bartonella hensellaeBartonella quintana.

D14

Brucella IgG – ELISA

Brucella IgG – ELISA

Przeciwciała klasy IgG oznaczane metodą ELISA. Antygenem są lipopolisacharydy bądź białka ściany komórkowej izolowane z Brucella abortus.

D22

Chlamydia LPS IgG – ELISA

Chlamydia LPS IgG – ELISA

Badanie wykonywane techniką ELISA i wykrywające przeciwciała przeciw antygenowi lipopolisacharydowemu (LPS) Chlamydia w klasie IgG. Stosowany jako antygen LPS chlamydii jest wspólny dla wszystkich trzech gatunków chlamydii: Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatisChlamydia psittaci. Test więc teoretycznie wykrywa przeciwciała IgG skierowane przeciw tym gatunkom i może być używany jako test przesiewowy w kierunku chlamydiozy (tylko dla przeciwciał klasy IgG). Wykrycie przeciwciał w klasie IgG dostarcza jedynie informacji o zakażeniu, bez bliższych informacji o jego stanie (przebyte lub aktywne). Obecność przeciwciał IgG może utrzymywać się długo po wyleczeniu zakażenia (miesiące, nawet lata). Dla pełnej oceny aktualnego statusu serologicznego wskazane jest jednoczesne wykonanie oznaczeń swoistych przeciwciał dla Chlamydia pneumoniaeChlamydia trachomatis w klasach IgA i IgM.

D18

Chlamydia pneumoniae IgA – ELISA

Chlamydia pneumoniae IgA – ELISA

Badanie wykrywające przeciwciała przeciw Ch. pneumoniae w klasie IgA wykonywane techniką ELISA.

D16

Chlamydia pneumoniae IgG – ELISA

Chlamydia pneumoniae IgG – ELISA

Badanie wykrywające przeciwciała przeciw Ch. pneumoniae w klasie IgG wykonywane techniką ELISA.

D17

Chlamydia pneumoniae IgM – ELISA

Chlamydia pneumoniae IgM – ELISA

Badanie wykrywające przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae w klasie IgM wykonywane techniką ELISA.

G5

Test kiłowy – immunochromatografia

Test kiłowy – immunochromatografia

Test przesiewowy w diagnostyce kiły.

D28

Mycoplasma pneumoniae IgA – ELISA

Mycoplasma pneumoniae IgA – ELISA

Badanie wykrywające przeciwciała IgA przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae, wykonywane metodą ELISA. W przebiegu ostrego, pierwotnego zakażenia przeciwciała IgG można wykryć około 10 dnia od zakażenia. W tym samym czasie u dorosłych pojawiają się przeciwciała IgA, których wysoki poziom po okresie ostrego zakażenia, jest wskaźnikiem przewlekłego zakażenia.

D26

Mycoplasma pneumoniae IgG – ELISA

Mycoplasma pneumoniae IgG – ELISA

Badanie wykrywające przeciwciała IgG przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae, wykonywane metodą ELISA. W przebiegu ostrego, pierwotnego zakażenia przeciwciała IgM są wykrywane już 4 dni po zakażeniu, natomiast przeciwciała IgG można wykryć kilka dni później. Izolowana obecność przeciwciał IgG jest jedynie dowodem przebytego zakażenia i nie wymaga leczenia.

D27

Mycoplasma pneumoniae IgM – ELISA

Mycoplasma pneumoniae IgM – ELISA

Badanie wykrywające przeciwciała IgM przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae, wykonywane metodą ELISA. W przebiegu ostrego, pierwotnego zakażenia, przeciwciała IgM są wykrywane już 4 dni po zakażeniu. Izolowana obecność przeciwciał IgM jest charakterystyczna dla wczesnej fazy pierwotnego zakażenia Mycoplasma pneumoniae. W przewlekłym zakażeniu przeciwciała IgM pojawiają się sporadycznie i tylko okresowo.

E1

ANA Screen (IIF + CLIA)

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA Screen (IIF + CLIA)

Diagnostyka serologiczna układowych chorób tkanki łącznej (kolagenoz). Jako metody badania zastosowano dwie, uzupełniające się techniki serologiczne: immunofluorescencję pośrednią (IIF) oraz metodę immunochemiluminescencyjną (CLIA).

D42

Yersinia enterocolitica IgG – ELISA

Yersinia enterocolitica IgG – ELISA

Przeciwciała przeciw Yersinia w klasie IgG – badanie wykonywane jest techniką ELISA i wykorzystaniem jako antygenów mieszaniny białek zewnętrznych (YOP’s). Test nie różnicuje zakażeń spowodowanych przez Yersinia eneterocoliticaYersinia pseudotuberculosis, jak również nie odpowiada na pytanie czy zakażenia jest aktywne (przeciwciała IgG występują zarówno w aktywnych zakażeniach, jak i po ich przebyciu – często dożywotnio). W przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu wskazane jest rozszerzenie diagnostyki i wykonanie badań metodą immunoblot (Western Blot).

Podsumowanie panelu

C.2
1150zł (oszczędzasz 530 zł)

Mały panel koinfekcji

Do zakażeń przenoszonych przez kleszcze należy borelioza oraz inne występujące niezależnie lub współistniejące z boreliozą zakażenia przenoszone przez kleszcze (tzw. koinfekcje). Żeby wspomóc właściwą diagnostykę i umożliwić skuteczne leczenie borelioz oraz innych, współistniejących zakażeń przenoszonych przez kleszcze, oferujemy Panele Koinfekcji. Mały Panel Koinfekcji obejmuje badania w kierunku następujących zakażeń: bartonellozy, babeszjozy, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Yersinia, kiła, anaplazma, bruceloza oraz badanie przesiewowe w kierunku przeciwciał przeciwjądrowych (ANA).