fbpx

Mykoplazmoza (zakażenie Mycoplasma pneumoniae)

Mykoplazmy są najmniejszymi do tej pory zidentyfikowanymi bakteriami. Cechą charakterystyczną mykoplazm jest brak ściany komórkowej, czego konsekwencją jest odporność mykoplazm na działanie niektórych antybiotyków (np. penicylin). Mycoplasma pneumoniae to bakteria odpowiedzialna głównie za infekcje dróg oddechowych. Może powodować zapalenie oskrzeli, oskrzelików, gardła i krtani. Jest przyczyną śródmiąższowego, atypowego zapalenia płuc. Zakażenia Mycoplasma pneumoniae najczęściej występują u dzieci w wieku szkolnym, młodzieży, a także u młodych dorosłych.

arrowarrowarrow

Mykoplazmoza - oferta badań

A14
470.00zł

EliSpot Mycoplasma pneumoniae

EliSpot Mycoplasma pneumoniae

Diagnostyka aktywności zakażenia Mycoplasma pneumoniae. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T) w mykoplazmozie.

Dowiedz się więcej
D28
65.00zł

Mycoplasma pneumoniae IgA – ELISA

Mycoplasma pneumoniae IgA – ELISA

Badanie wykrywające przeciwciała IgA przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae, wykonywane metodą ELISA. W przebiegu ostrego, pierwotnego zakażenia przeciwciała IgG można wykryć około 10 dnia od zakażenia. W tym samym czasie u dorosłych pojawiają się przeciwciała IgA, których wysoki poziom po okresie ostrego zakażenia, jest wskaźnikiem przewlekłego zakażenia.

D26
65.00zł

Mycoplasma pneumoniae IgG – ELISA

Mycoplasma pneumoniae IgG – ELISA

Badanie wykrywające przeciwciała IgG przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae, wykonywane metodą ELISA. W przebiegu ostrego, pierwotnego zakażenia przeciwciała IgM są wykrywane już 4 dni po zakażeniu, natomiast przeciwciała IgG można wykryć kilka dni później. Izolowana obecność przeciwciał IgG jest jedynie dowodem przebytego zakażenia i nie wymaga leczenia.

D27
65.00zł

Mycoplasma pneumoniae IgM – ELISA

Mycoplasma pneumoniae IgM – ELISA

Badanie wykrywające przeciwciała IgM przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae, wykonywane metodą ELISA. W przebiegu ostrego, pierwotnego zakażenia, przeciwciała IgM są wykrywane już 4 dni po zakażeniu. Izolowana obecność przeciwciał IgM jest charakterystyczna dla wczesnej fazy pierwotnego zakażenia Mycoplasma pneumoniae. W przewlekłym zakażeniu przeciwciała IgM pojawiają się sporadycznie i tylko okresowo.

D31
240.00zł

Chwilowo niedostępne

Mycoplasma pneumoniae IgA – Immunoblot

Mycoplasma pneumoniae IgA – Immunoblot

Badanie wykrywające przeciwciała IgA przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae, wykonywane metodą immunoblot (Western Blot). W teście wykorzystywane są specyficzne dla mykoplazmy antygeny uzyskane drogą rekombinacji genetycznej, które minimalizują ryzyko reakcji fałszywie dodatnich. W przebiegu ostrego, pierwotnego zakażenia przeciwciała IgM są wykrywane już 4 dni po zakażeniu, natomiast przeciwciała IgG można wykryć kilka dni później. W tym samym czasie u dorosłych pojawiają się przeciwciała IgA, których wysoki poziom po okresie ostrego zakażenia, jest wskaźnikiem przewlekłego zakażenia.

D29
240.00zł

Mycoplasma pneumoniae IgG – Immunoblot

Mycoplasma pneumoniae IgG – Immunoblot

Badanie wykrywające przeciwciała IgG przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae, wykonywane metodą immunoblot (Western Blot). W teście wykorzystywane są specyficzne dla mykoplazmy antygeny uzyskane drogą rekombinacji genetycznej, które minimalizują ryzyko reakcji fałszywie dodatnich. W przebiegu ostrego, pierwotnego zakażenia przeciwciała IgM są wykrywane już 4 dni po zakażeniu, natomiast przeciwciała IgG można wykryć kilka dni później. Izolowana obecność przeciwciał IgG jest jedynie dowodem przebytego zakażenia i nie wymaga leczenia.

D30
240.00zł

Mycoplasma pneumoniae IgM – Immunoblot

Mycoplasma pneumoniae IgM – Immunoblot

Badanie wykrywające przeciwciała IgM przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae, wykonywane metodą immunoblot (Western Blot). W teście wykorzystywane są specyficzne dla mykoplazmy antygeny uzyskane drogą rekombinacji genetycznej, które minimalizują ryzyko reakcji fałszywie dodatnich. W przebiegu ostrego, pierwotnego zakażenia przeciwciała IgM są wykrywane już 4 dni po zakażeniu, natomiast przeciwciała IgG można wykryć kilka dni później. Izolowana obecność przeciwciał IgM jest charakterystyczna dla wczesnej fazy pierwotnego zakażenia Mycoplasma pneumoniae. W przewlekłym zakażeniu przeciwciała IgM pojawiają się sporadycznie i tylko okresowo.

Mykoplazmoza - o zakażeniu Mycoplasma pneumoniae

Mykoplazmy są najmniejszymi do tej pory zidentyfikowanymi bakteriami. Cechą charakterystyczną mykoplazm jest brak ściany komórkowej, czego konsekwencją jest odporność mykoplazm na działanie antybiotyków działających na jej biosyntezę (np. penicylin). Mykoplazmy najczęściej kolonizują błony śluzowe układu oddechowego oraz dróg moczowych u człowieka i różnych gatunków zwierząt. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

Do tej pory wyizolowano od ludzi 17 gatunków mykoplazm. Najważniejsze mykoplazmy powodujące zakażenia u człowieka to Mycoplasma pneumoniae i grupa mykoplazm bytujących w obszarach urogenitalnych - Mycoplasma hominis(opisanych oddzielnie).

Mycoplasma pneumoniae to bakteria odpowiedzialna głównie za infekcje dróg oddechowych. Może powodować zapalenie oskrzeli, oskrzelików, gardła i krtani. Jest przyczyną śródmiąższowego, atypowego zapalenia płuc. Zakażenia Mycoplasma pneumoniae najczęściej występują u dzieci w wieku szkolnym, młodzieży, a także u młodych dorosłych. W przypadku zakażenia Mycoplasma pneumoniae najczęściej dochodzi do zapalenia tchawicy i oskrzeli, którym towarzyszą objawy ze strony górnych dróg oddechowych. Mycoplasma pneumoniae bardzo rzadko powoduje powikłania poza układem oddechowym. Mogą one dotyczyć układu nerwowego i sercowo-naczyniowego. Mycoplasma pneumoniae może być przyczyną wielu powikłań towarzyszących AIDS.

Zwiń tekst

Mykoplazmoza (zakażenie Mycoplasma pneumoniae) - objawy i leczenie

Mykoplazmoza - objawy

Klasyczną postacią zakażenia Mycoplasma pneumoniae jest zapalenie płuc, częściej jednak u pacjentów występują tzw. infekcje pozapłucne, czyli infekcje układu oddechowego nie obejmujące płuc. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst
Często zdarzają się zachorowania rodzinne. Zakażenie górnych dróg oddechowych jest najczęstszym objawem występującym u najmłodszych dzieci, natomiast zapalenie oskrzeli lub zapalenie płuc obserwowane jest częściej u dzieci po 5. roku życia oraz u dorosłych. Okres wylęgania zakażenia Mycoplasma pneumoniae wynosi 2-3 tygodni – czyli znacznie dłużej niż w większości innych infekcji układu oddechowego.

Początkowe objawy mogą mieć duże nasilenie. Należy do nich gorączka, objawy ogólne oraz ból głowy i często uciążliwy kaszel. Może pojawić się bolesność mięśni klatki piersiowej, która jest wynikiem częstych, przedłużających się ataków kaszlu. Objawy zakażenia Mycoplasma pneumoniae narastają stopniowo i mają zazwyczaj mniej gwałtowny przebieg niż w infekcjach wirusowych. Plwocina jest zwykle biała i może zawierać domieszkę krwi. Rzadko pojawiają się inne dolegliwości, takie jak: bóle mięśniowe, wymioty czy biegunka.

Z zakażeniem Mycoplasma pneumoniae wiążą się również nieprawidłowości poza układem oddechowym. Mycoplasma pneumoniae może być również czynnikiem powodującym pęcherzowe zapalenie błony bębenkowej, które manifestuje się bólem ucha. U chorych na niedokrwistość sierpowatokrwinkową lub inne hemoglobinopatie (defekt genetyczny związany z zaburzeniami struktury hemoglobiny), istnieje ryzyko zakażenia Mycoplasma pneumoniae o szczególnie ciężkim przebiegu.

U chorych na mykoplazmozę mogą występować m.in. objawy stawowe (reaktywne zapalenia stawów), objawy naczyniowe związane z obecnością krioglobulin (przeciwciał wytrącających się w krwi w niskich temperaturach), zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, rumień guzowaty i wielopostaciowy, zapalenie kłębuszków nerkowych, zapalenie opon mózgowych,  zapalenie mózgu oraz zapalenie rdzenia kręgowego

U pacjentów z immunosupresją, z wcześniejszą bakteryjną infekcją płuc lub z anemią sierpowatą może dojść do ostrego przebiegu choroby prowadzącego do zespołu zaburzeń oddechowych.

Mykoplazmoza - leczenie

Leczenie zakażeń wywołanych przez Mycoplasma pneumoniae obejmuje antybiotykoterapię (makrolidy, ketolidy, tetracykliny, fluorochinolony, ryfampicyna, fenikole). Coraz częściej opisywane są jednak szczepy mykoplazm oporne na makrolidy i chinolony.

Zwiń tekst

Mykoplazmoza (zakażenie Mycoplasma pneumoniae) – diagnostyka

W diagnostyce zakażeń Mycoplasma pneumoniae podstawowe znaczenie mają techniki serologiczne, czyli wykrywające przeciwciała przeciwbakteriyjne w surowicy krwi. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst
Stosuje się takie testy serologiczne jak: odczyn wiązania dopełniacza (4-krotny wzrost miana jest diagnostycznie znaczący), testy immunoenzymatyczne  (ELISA) i immunofluorescencyjne (IIF). Dostępne są również badania wykonywane techniką immunoblotingu (Western Blot). W przypadku testów ELISA i IIF, nie można wykluczyć potencjalnych reakcji krzyżowych z innymi gatunkami Mycoplasma. Większą specyficznością charakteryzuje się test Western-blot, w którym wykorzystujemy specyficzne dla mikoplazmy antygeny uzyskane drogą rekombinacji genetycznej, minimalizujące ryzyko reakcji fałszywie dodatnich.

Przeciwciała IgM przeciw Mycoplasma pneumoniae są wykrywane w surowicy już 4 dni po zakażeniu. Przeciwciała IgG można wykryć kilka dni później. Zwykle w początkowym przebiegu choroby obserwuje się ciągły wzrost miana IgM. Pojawienie się dodatniego wyniku w klasie IgG jest istotną informacją potwierdzającą ostrą infekcję spowodowaną przez Mycoplasma pneumoniae. W 10. dniu (najpóźniej w 21. dniu) od zakażenia następuje z reguły 3-4-krotny wzrost miana IgG. Specyficzne przeciwciała IgA, które mogą pojawiać się łącznie z przeciwciałami IgG, są stwierdzane niemal wyłącznie u osób dorosłych. U dzieci w diagnostyce pierwotnej infekcji wskazana jest ocena miana specyficznych IgM. Przedłużająca się obecność dodatnich mian przeciwciał klasy IgA (wraz z dodatnimi wynikami w klasie IgG) jest charakterystyczna dla przewlekłych, aktywnych zakażeń Mycoplasma pneumoniae.

Obecnie, przy rozpoznawaniu ostrego zakażenia, rekomendowana jest diagnostyka zakażeń Mycoplasma pneumoniae oparta na analizie dwóch próbek surowic, pobranych od pacjenta w odstępie 2-3 tygodni.

Ocena odpowiedzi komórkowej (swoiste limfocyty T) w zakażeniach Mycoplasma pneumoniae może być również wykonywana z wykorzystaniem techniki Elispot lub LTT. Obie metody wykrywają aktywne zakażenie mykoplazmami i z powodzeniem są wykorzystywane zarówno do diagnostyki tych zakażeń, jak i do kontroli skuteczności leczenia.

Szybką i wiarygodną metodą diagnostyki zakażeń wywołanych przez Mycoplasma pneumoniae są metody biologii molekularnej (lub metody molekularne) – np. rtPCR, wykonywane najczęściej z materiału pobranego z dróg oddechowych (plwocina, popłuczyny oskrzelowe, aspiraty z dróg oddechowych), płynu stawowego, płynu mózgowo-rdzeniowego i jednojądrzastych komórek krwi obwodowej (PBMC).

Badaniem wykonywanym w diagnostyce zakażeń Mycoplasma pneumoniae jest również test wykrywający Mycoplasma pneumoniae w wydzielinie uzyskanej z dróg oddechowych. Stosuje się w tym celu metody hodowlane, które dostępne są jedynie w niewielu laboratoriach i które wymagają długiego procesu diagnostycznego, związanego z koniecznością wyhodowania bakterii w warunkach laboratoryjnych.

Zwiń tekst

Mykoplazmoza - oferta badań

A14
470.00zł

EliSpot Mycoplasma pneumoniae

EliSpot Mycoplasma pneumoniae

Diagnostyka aktywności zakażenia Mycoplasma pneumoniae. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T) w mykoplazmozie.

Dowiedz się więcej
D28
65.00zł

Mycoplasma pneumoniae IgA – ELISA

Mycoplasma pneumoniae IgA – ELISA

Badanie wykrywające przeciwciała IgA przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae, wykonywane metodą ELISA. W przebiegu ostrego, pierwotnego zakażenia przeciwciała IgG można wykryć około 10 dnia od zakażenia. W tym samym czasie u dorosłych pojawiają się przeciwciała IgA, których wysoki poziom po okresie ostrego zakażenia, jest wskaźnikiem przewlekłego zakażenia.

D26
65.00zł

Mycoplasma pneumoniae IgG – ELISA

Mycoplasma pneumoniae IgG – ELISA

Badanie wykrywające przeciwciała IgG przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae, wykonywane metodą ELISA. W przebiegu ostrego, pierwotnego zakażenia przeciwciała IgM są wykrywane już 4 dni po zakażeniu, natomiast przeciwciała IgG można wykryć kilka dni później. Izolowana obecność przeciwciał IgG jest jedynie dowodem przebytego zakażenia i nie wymaga leczenia.

D27
65.00zł

Mycoplasma pneumoniae IgM – ELISA

Mycoplasma pneumoniae IgM – ELISA

Badanie wykrywające przeciwciała IgM przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae, wykonywane metodą ELISA. W przebiegu ostrego, pierwotnego zakażenia, przeciwciała IgM są wykrywane już 4 dni po zakażeniu. Izolowana obecność przeciwciał IgM jest charakterystyczna dla wczesnej fazy pierwotnego zakażenia Mycoplasma pneumoniae. W przewlekłym zakażeniu przeciwciała IgM pojawiają się sporadycznie i tylko okresowo.

D31
240.00zł

Chwilowo niedostępne

Mycoplasma pneumoniae IgA – Immunoblot

Mycoplasma pneumoniae IgA – Immunoblot

Badanie wykrywające przeciwciała IgA przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae, wykonywane metodą immunoblot (Western Blot). W teście wykorzystywane są specyficzne dla mykoplazmy antygeny uzyskane drogą rekombinacji genetycznej, które minimalizują ryzyko reakcji fałszywie dodatnich. W przebiegu ostrego, pierwotnego zakażenia przeciwciała IgM są wykrywane już 4 dni po zakażeniu, natomiast przeciwciała IgG można wykryć kilka dni później. W tym samym czasie u dorosłych pojawiają się przeciwciała IgA, których wysoki poziom po okresie ostrego zakażenia, jest wskaźnikiem przewlekłego zakażenia.

D29
240.00zł

Mycoplasma pneumoniae IgG – Immunoblot

Mycoplasma pneumoniae IgG – Immunoblot

Badanie wykrywające przeciwciała IgG przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae, wykonywane metodą immunoblot (Western Blot). W teście wykorzystywane są specyficzne dla mykoplazmy antygeny uzyskane drogą rekombinacji genetycznej, które minimalizują ryzyko reakcji fałszywie dodatnich. W przebiegu ostrego, pierwotnego zakażenia przeciwciała IgM są wykrywane już 4 dni po zakażeniu, natomiast przeciwciała IgG można wykryć kilka dni później. Izolowana obecność przeciwciał IgG jest jedynie dowodem przebytego zakażenia i nie wymaga leczenia.

D30
240.00zł

Mycoplasma pneumoniae IgM – Immunoblot

Mycoplasma pneumoniae IgM – Immunoblot

Badanie wykrywające przeciwciała IgM przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae, wykonywane metodą immunoblot (Western Blot). W teście wykorzystywane są specyficzne dla mykoplazmy antygeny uzyskane drogą rekombinacji genetycznej, które minimalizują ryzyko reakcji fałszywie dodatnich. W przebiegu ostrego, pierwotnego zakażenia przeciwciała IgM są wykrywane już 4 dni po zakażeniu, natomiast przeciwciała IgG można wykryć kilka dni później. Izolowana obecność przeciwciał IgM jest charakterystyczna dla wczesnej fazy pierwotnego zakażenia Mycoplasma pneumoniae. W przewlekłym zakażeniu przeciwciała IgM pojawiają się sporadycznie i tylko okresowo.