fbpx

Anaplazmoza

Ludzka anaplazmoza granulocytarna (HGE/HGA) jest chorobą odzwierzęcą przenoszoną przez larwalne i dorosłe osobniki kleszczy. Rozpowszechnienie zakażenia wśród kleszczy w Polsce wynosi średnio 19,2%. Najczęściej występujące objawy ludzkiej anaplazmozy granulocytarnej występujące to: gorączka powyżej 38°C, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, zapalenie górnych dróg oddechowych, kaszel, nudności, wymioty i/lub biegunka. W przewlekłych zakażeniach często dominuje zespół przewlekłego zmęczenia oraz dolegliwości mięśniowo-stawowe.

arrowarrowarrow

Anaplazmoza - oferta badań

A6
470.00zł

EliSpot Anaplasma/Ehrlichia

EliSpot Anaplasma/Ehrlichia

Diagnostyka aktywności zakażenia Anaplasma/Ehrlichia. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T) w anaplazmozie.

Dowiedz się więcej
D1
150.00zł

Anaplasma phagocytophilum IgG metodą IIF

Anaplasma phagocytophilum IgG metodą IIF

Badanie przesiewowe wykrywające obecność przeciwciał IgG dla Anaplasma phagocytophilum, wykonywane techniką immunofluorescencji pośredniej (IIF).

D2
160.00zł

Anaplasma phagocytophilum IgM metodą IIF

Anaplasma phagocytophilum IgM metodą IIF

Badanie przesiewowe wykrywające obecność przeciwciał IgM dla Anaplasma phagocytophilum, wykonywane techniką immunofluorescencji pośredniej (IIF). P

D46
280.00zł

Anaplasma IgG – test potwierdzenia (Western Blot)

Anaplasma IgG – test potwierdzenia (Western Blot)

Badanie wykrywające i potwierdzające obecność przeciwciał IgG dla Anaplasma phagocytophilum. Wykonywane z wykorzystaniem rekombinowanych antygenów Anaplasma phagocytophilum - wykonywane techniką immunoblot.

D47
280.00zł

Anaplasma IgM – test potwierdzenia (Western Blot)

Anaplasma IgM – test potwierdzenia (Western Blot)

Badanie wykrywające i potwierdzające obecność przeciwciał IgM dla Anaplasma phagocytophilum. Wykonywane z wykorzystaniem rekombinowanych antygenów Anaplasma phagocytophilum - wykonywane techniką immunoblot.

Anaplazmoza - o chorobie

Anaplasma phagocytophilum (dawniej Ehrlichia phagocytophila) to czynnik etiologiczny, czyli wywołujący ludzką anaplazmozę granulocytarną (HGE/HGA). Anaplasma phagocytophilum jest Gram-ujemną bakterią zaliczaną obecnie do rodzaju Anaplasma (rząd Rickettsiales). Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

Anaplasma phagocytophilum została po raz pierwszy opisana w latach 1990 - 1993 u pacjentów zamieszkujących stany Minnesota i Wisconsin (USA), u których wystąpiły ostre reakcje gorączkowe po kontaktach z kleszczami. W badaniach mikroskopowych stwierdzono wtedy mikrokolonie (morule) związane z błonami komórkowymi granulocytów, jednak próby hodowli in vitro potencjalnych patogenów nie przynosiły pozytywnych rezultatów. Na podstawie metody PCR, Chen razem ze współpracownikami zidentyfikował czynnik zakaźny jako należący do genogrupy Ehrlichia phagocytophila (obecnie Anaplasma phagocytophilum). Następnie Goodman wraz ze współpracownikami przeprowadził udane próby izolacji i hodowli tych mikroorganizmów na linii komórkowej HL60.

Ludzka anaplazmoza granulocytarna (Human Granululocytic Ehrlichiosis/Anaplasmosis – HGE/HGA) jest zoonozą (chorobą odzwierzęcą) przenoszoną przez larwalne i dorosłe osobniki kleszczy z rodzaju Ixodes (w tym też gatunek Ixodes ricinus występujący w Europie i w Polsce). Rozpowszechnienie zakażenia wśród kleszczy w Polsce wynosi średnio 19,2% (od 0 do 38,5%). Badania prowadzone w krajach europejskich (Włochy, Szwecja, Szwajcaria, Polska) wykazały, że około 3 – 17% osób pogryzionych przez kleszcze ma serologiczne cechy zakażenia Anaplasma phagocytophilum. Koinfekcja z Borrelia burgdorferi i innymi patogenami odkleszczowymi jest dość często notowana z uwagi na wspólne drogi transmisji tych chorób (kleszcze). Pokrewny gatunek Ehrlichia chaffeensis wywołuje ludzką erlichiozę monocytarną (Human Monocytic Ehrlichiosis - HME) przebiegającą w zbliżony do HGE sposób.

Współczesny podział spokrewnionych ze sobą bakterii (rodzina Anaplasmataceae), dokonany na podstawie badań materiału genetycznego, obejmuje następujące grupy (rodzaje):

 

  • Anaplasma (w tym Anaplasma phagocytophum, Ehrlichia platys i Ehrlichia bovis),

 

  • Ehrlichia (w tym Ehrlichia chaffeensisCowdria ruminantium),

 

  • Wolbachia,

 

  • Neoehrlichia (w tym Neoehrlichia mikurensisEhrlichia risticii).
Zwiń tekst

Anaplazmoza - objawy i leczenie

Anaplazmoza - objawy

Objawy kliniczne ludzkiej anaplazmozy granulocytarnej (HGE/HGA) występujące u większości pacjentów, to objawy rzekomogrypowe (gorączka powyżej 38°C, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, zapalenie górnych dróg oddechowych, kaszel), nudności, wymioty i/lub biegunka. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst
Mogą wystąpić: hepatomegalia (powiększenie wątroby) i (lub) splenomegalia (powiększenie śledziony), limfadenopatia (powiększenie węzłów chłonnych), rzadko zapalenie mózgu i rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC), jak również łagodnie przebiegające zmiany skórne (wysypki plamisto-grudkowe). W podstawowych badaniach laboratoryjnych można stwierdzić niewielkie podwyższenie aktywności AST, LDH i stężenia kreatyniny oraz nieznacznie przyśpieszone opadanie krwinek (OB). Dość charakterystyczne są neutropenia, limfopenia i/lub trombocytopenia. Opisano odwrotną zależność pomiędzy prawdopodobieństwem zakażenia ludzką anaplazmozą granulocytarną (HGE/HGA), a liczbą krwinek białych (leukocytozą) i/lub liczbą płytek krwi we krwi obwodowej. W przebiegu choroby, zwłaszcza u osób starszych, może dojść do niewydolności nerek oraz serca. Powikłania te lub ujawniający się wcześniej zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego sprawiają, że śmiertelność jest szacowana na 1-3%. Opisywane są również przewlekłe zakażenia Anaplasma phagocytophilum, w obrazie których często dominuje zespół przewlekłego zmęczenia oraz dolegliwości mięśniowo-stawowe.

Anaplazmoza - leczenie

Lekiem z wyboru są antybiotyki z grupy tetracyklin (np. doksycyklina lub tetracyklina), których podanie odnosi skutek już w pierwszych 48 godzinach stosowania.

Zwiń tekst

Anaplazmoza – diagnostyka

Osoby zakażone Anaplasma phagocytophilum wykazują dość szybką odpowiedź immunologiczną wobec komórek patogenu. Przy braku leczenia, wykrywalne stężenia przeciwciał w klasie IgM pojawiają się we krwi już po 3-5 dniach od zakażenia (lub 24 godziny po pojawieniu się pierwszych objawów) i utrzymują się przez następne 30-60 dni. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst
Przeciwciała w klasie IgG pojawiają się około 7-10 dnia od zakażenia, osiągając szczyt stężenia około 14 – 21 dnia i utrzymują się latami. Zaobserwowano sezonowość w występowaniu specyficznych przeciwciał przeciw Anaplasma phagocytophilum (tzw. serokonwersji) w miesiącach letnich (lipiec – wrzesień). Pomimo, że zakażonych zostaje około 20% granulocytów krwi obwodowej, wykrywanie bakterii w tych komórkach nie jest zalecaną metodą diagnostyki zakażenia. Metodami z wyboru pozostają nadal techniki serologiczne – technika immunofluorescencji pośredniej (IIF), ELISA (antygeny rekombinowane) oraz immunobloting (Western Blot). Techniki IIF i ELISA dodatkowo pozwalają na półilościowe oznaczenie stężenia przeciwciał w określonych klasach.

Wskazane są seryjne badania surowic pobieranych w odstępach 1-2 tygodni (w ostrym zakażeniu obserwuje się co najmniej 4-krotny wzrost miana IgG lub serokonwersję IgM do IgG). Również sama obecność przeciwciał w klasie IgM uważana jest za pewny wykładnik świeżego zakażenia.

Nie można wykluczyć występowania reakcji krzyżowych z innymi gatunkami z rodziny Anaplasmataceae oraz pokrewnymi genetycznie riketsjami i bartonellami.

Dodatkowe możliwości oceny immunologicznej odpowiedzi komórkowej stwarzają testy EliSpot. Wykorzystywane w nich rekombinowane antygeny Anaplasma phagocytophilum zapewniają odpowiednio wysoką specyficzność testu.

Dysponujemy także możliwością wykrycia DNA bakterii w materiale biologicznym (głównie we krwi) z wykorzystaniem technik biologii molekularnej (PCR).

Znacznie rzadziej wykorzystywane są metody hodowli anaplazm na liniach komórkowych (na podłożach sztucznych bakterie te nie rosną).

Zwiń tekst

Anaplazmoza - oferta badań

A6
470.00zł

EliSpot Anaplasma/Ehrlichia

EliSpot Anaplasma/Ehrlichia

Diagnostyka aktywności zakażenia Anaplasma/Ehrlichia. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T) w anaplazmozie.

Dowiedz się więcej
D1
150.00zł

Anaplasma phagocytophilum IgG metodą IIF

Anaplasma phagocytophilum IgG metodą IIF

Badanie przesiewowe wykrywające obecność przeciwciał IgG dla Anaplasma phagocytophilum, wykonywane techniką immunofluorescencji pośredniej (IIF).

D2
160.00zł

Anaplasma phagocytophilum IgM metodą IIF

Anaplasma phagocytophilum IgM metodą IIF

Badanie przesiewowe wykrywające obecność przeciwciał IgM dla Anaplasma phagocytophilum, wykonywane techniką immunofluorescencji pośredniej (IIF). P

D1
150.00zł

Anaplasma phagocytophilum IgG metodą IIF

Anaplasma phagocytophilum IgG metodą IIF

Badanie przesiewowe wykrywające obecność przeciwciał IgG dla Anaplasma phagocytophilum, wykonywane techniką immunofluorescencji pośredniej (IIF).

D2
160.00zł

Anaplasma phagocytophilum IgM metodą IIF

Anaplasma phagocytophilum IgM metodą IIF

Badanie przesiewowe wykrywające obecność przeciwciał IgM dla Anaplasma phagocytophilum, wykonywane techniką immunofluorescencji pośredniej (IIF). P