fbpx

Chlamydia pneumoniae

Bakterią Chlamydia pneumoniae zakaża się drogą kropelkową ponad 50% osób dorosłych powyżej 20 roku życia. Chlamydia pneumoniae powoduje tzw. atypowe zapalenia płuc, zakażenia układu oddechowego i innych narządów. Około połowa zakażeń charakteryzuje się uporczywym kaszlem, bólem głowy i gorączką. Chlamydia pneumoniae może zaostrzać przebieg astmy wywoływać przewlekłe zapalenie oskrzeli, zatok obocznych nosa oraz zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, a także przyśpieszać progresję miażdżycy oraz mieć związek z powstawaniem reaktywnych zapaleń stawów oraz zmian demielinizacyjnych w mózgu.

arrowarrowarrow

Chalmydia pneumoniae - oferta badań

A13
470.00zł

EliSpot Chlamydia pneumoniae

EliSpot Chlamydia pneumoniae

Diagnostyka aktywności zakażenia Chlamydia pneumoniae. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T) w chlamydiozie.

Dowiedz się więcej
D16
65.00zł

Chlamydia pneumoniae IgG – ELISA

Chlamydia pneumoniae IgG – ELISA

Badanie wykrywające przeciwciała przeciw Ch. pneumoniae w klasie IgG wykonywane techniką ELISA.

D17
65.00zł

Chlamydia pneumoniae IgM – ELISA

Chlamydia pneumoniae IgM – ELISA

Badanie wykrywające przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae w klasie IgM wykonywane techniką ELISA.

D18
65.00zł

Chlamydia pneumoniae IgA – ELISA

Chlamydia pneumoniae IgA – ELISA

Badanie wykrywające przeciwciała przeciw Ch. pneumoniae w klasie IgA wykonywane techniką ELISA.

D19
250.00zł

Chlamydia IgG – Immunoblot

Chlamydia IgG – Immunoblot

Test immunoblot (Western Blot) w klasie IgG wykrywający przeciwciała dla rekombinowanych antygenów Chlamydia trachomatis, Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniaeChlamydia psittaci – badanie wykonywane w klasie IgG. Pozwala na weryfikację wyników testów przesiewowych w kierunku zakażeń trzema, w/w gatunkami chlamydii. Wykrycie przeciwciał w klasie IgG dostarcza jedynie informacji o zakażeniu, bez bliższych informacji o jego stanie (przebyte lub aktywne). Obecność przeciwciał IgG może utrzymywać się długo po wyleczeniu zakażenia (miesiące, nawet lata). Dla pełnej oceny aktualnego statusu serologicznego wskazane jest jednoczesne wykonanie oznaczeń w klasach IgA i IgM.

D20
250.00zł

Chlamydia IgM – Immunoblot

Chlamydia IgM – Immunoblot

Test immunoblot (Western Blot) w klasie IgM wykrywający przeciwciała dla rekombinowanych antygenów Chlamydia trachomatis, Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniaeChlamydia psittaci – badanie wykonywane w klasie IgM. Pozwala na weryfikację wyników testów przesiewowych w kierunku zakażeń trzema, w/w gatunkami chlamydii. Wykrycie przeciwciał w klasie IgM świadczy najczęściej o wczesnych etapach zakażenia (ostra faza – pierwotne zakażenie chlamydiowe). W przewlekłych zakażeniach przeciwciała klasy IgM pojawiają się sporadycznie i okresowo. Dla pełnej oceny aktualnego statusu serologicznego wskazane jest jednoczesne wykonanie oznaczeń w klasach IgA i IgG.

D21
250.00zł

Chlamydia IgA – Immunoblot

Chlamydia IgA – Immunoblot

Test immunoblot (Western Blot) w klasie IgA wykrywający przeciwciała dla rekombinowanych antygenów Chlamydia trachomatis, Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniaeChlamydia psittaci – badanie wykonywane w klasie IgA. Pozwala na weryfikację wyników testów przesiewowych w kierunku zakażeń trzema, w/w gatunkami chlamydii. Wykrycie przeciwciał w klasie IgA wskazuje na aktywne, przewlekłe zakażenie chlamydiowe. Dla pełnej oceny aktualnego statusu serologicznego wskazane jest jednoczesne wykonanie oznaczeń w klasach IgG i IgM.

D22
95.00zł

Chlamydia LPS IgG – ELISA

Chlamydia LPS IgG – ELISA

Badanie wykonywane techniką ELISA i wykrywające przeciwciała przeciw antygenowi lipopolisacharydowemu (LPS) Chlamydia w klasie IgG. Stosowany jako antygen LPS chlamydii jest wspólny dla wszystkich trzech gatunków chlamydii: Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatisChlamydia psittaci. Test więc teoretycznie wykrywa przeciwciała IgG skierowane przeciw tym gatunkom i może być używany jako test przesiewowy w kierunku chlamydiozy (tylko dla przeciwciał klasy IgG). Wykrycie przeciwciał w klasie IgG dostarcza jedynie informacji o zakażeniu, bez bliższych informacji o jego stanie (przebyte lub aktywne). Obecność przeciwciał IgG może utrzymywać się długo po wyleczeniu zakażenia (miesiące, nawet lata). Dla pełnej oceny aktualnego statusu serologicznego wskazane jest jednoczesne wykonanie oznaczeń swoistych przeciwciał dla Chlamydia pneumoniaeChlamydia trachomatis w klasach IgA i IgM.

Chlamydia pneumoniae - o zakażeniu

Chlamydioza wywołana Chlamydia pneumoniae Bakterie z rodzaju Chlamydia są obligatoryjnymi pasożytami wewnątrzkomórkowymi, które nie potrafią syntetyzować własnego ATP (związku, którego rozpad uwalnia energię niezbędną do procesów życiowych każdej żywej komórki) i czerpią energię z zakażonych komórek.

Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

Stąd potocznie mówi się o nich jako o „pasożytach energetycznych”. Chlamydie nie rosną na sztucznych pożywkach, jednak udaje się je hodować in vitro na specjalnych liniach komórkowych. Rezerwuarem tych drobnoustrojów jest człowiek i ptaki, ale chorują też inne zwierzęta (np. koty).

Chlamydia pneumoniae została opisana po raz pierwszy w 1986 roku jako szczep TWAR (od dziecka z Tajwanu) i AR (od studenta z zapaleniem płuc) innego gatunku – Chlamydia psittaci. Następnie, na podstawie badan genetycznych i biochemicznych, zakwalifikowaną te szczepy do oddzielnego gatunku. Jest ona wyłącznie ludzkim patogenem przenoszonym drogą kropelkową. Ponad 50% osób dorosłych powyżej 20 roku życia zakaża się tym patogenem i wytwarza przeciwciała przeciwko niemu. Najczęściej serokonwersję (pojawienie się we krwi swoistych przeciwciał) obserwuje się pomiędzy 5 a 15 rokiem życia.

Cechą charakterystyczną wszystkich chlamydii jest ich cykl rozwojowy, w którym występują one jako dwie formy: tzw. ciałko podstawowe (elementarne) i ciałko siateczkowate (retikularne). Ciałko podstawowe jest formą zakaźną niezdolną do podziałów, odpowiada więc jedynie za moment zakażenia. Struktura ciałka elementarnego zapewnia dużą oporność chlamydii na czynniki środowiskowe (pozwala na przetrwanie niekorzystnych warunków poza organizmem żywiciela). Ciałko podstawowe ulega adhezji (przylgnięciu do powierzchni komórki nabłonkowej), a następnie wnika do komórki, przekształcając się po kilku godzinach w ciałko siateczkowate. Te natomiast charakteryzuje się intensywnym metabolizmem, zdolnością podziału oraz mniejszą odpornością na czynniki środowiskowe i antybiotyki. W wyniku podziału ciałka siateczkowatego może powstać nawet 1000 nowych ciałek podstawowych. Skupisko ciałek podstawowych w komórce żywiciela nazywane jest ciałkiem wtrętowym (inclusion bodies) i obserwowalne jest już w mikroskopie świetlnym (optycznym). Rozpad komórki powoduje uwolnienie ciałek podstawowych i prowadzi do szerzenia się zakażenia na inne, zdrowe komórki.

Zwiń tekst

Chlamydia pneumoniae - objawy i leczenie zakażenia

Chlamydia pneumoniae - objawy zakażenia

Chlamydia pneumoniae powoduje tzw. atypowe zapalenia płuc oraz zakażenia układu oddechowego i innych narządów. Około połowa infekcji ma przebieg bezobjawowy lub skąpoobjawowy. Pozostałe przypadki zakażeń Chlamydia pneumoniae charakteryzują się głównie uporczywym, bezproduktywnym kaszlem, bólem głowy i gorączką. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst
Poza powodowaniem zakażeń o typowej lokalizacji (układ oddechowy), Chlamydia pneumoniae uczestniczy w niektórych chorobach przewlekłych: astmie (dychawicy) oskrzelowej, POChP (przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc), rozstrzeniach oskrzeli, przewlekłym zapaleniu oskrzeli, przewlekłych zapaleniach zatok obocznych nosa, chorobach serca i naczyń, np. miażdżycy (infekcja przyśpiesza tworzenie się blaszek miażdżycowych i nasila odczyn zapalny w ścianie naczyniowej – destabilizuje blaszki miażdżycowe), zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, zapaleniu mięśnia sercowego i reaktywnych zapaleniach stawów. Podejrzewany jest jej udział w powstawaniu zmian demielinizacyjnych w mózgu (istnieją dane wskazujące, że u ponad 98% chorych na stwardnienie rozsiane wykrywa się w mózgu DNA Chlamydia pneumoniae). Dość częste u osób przewlekle zakażonych Chlamydia pneumoniae objawy neuropatyczne (nerwobóle, bóle kłujące, przeszywające, piekące) zlokalizowane w różnych obszarach ciała (często o zmiennym nasileniu i lokalizacji).

Chlamydia pneumoniae - leczenie zakażenia

 

Zwiń tekst

Chlamydia pneumoniae – diagnostyka zakażenia

Diagnostyka zakażeń Chlamydia pneumoniae obejmuje metody bezpośrednie i pośrednie. Hodowla chlamydii jest bardzo trudna i rutynowo niedostępna (tylko wyspecjalizowane laboratoria na liniach komórkowych, np. komórkach HeLa lub Hep-2). Zakażone komórki identyfikowane są kolejno przy wykorzystaniu gatunkowo specyficznych przeciwciał monoklonalnych znakowanych fluorochromem. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

Materiałem do badań laboratoryjnych w kierunku zakażeń Chlamydia pneumoniae mogą być: wymazy z dróg oddechowych, popłuczyny oskrzelowe, plwocina, punktaty z zatok, płyn stawowy i błona maziowa, a także płyn mózgowo-rdzeniowy i komórki jednojądrzaste krwi obwodowej.

Wśród metod bezpośrednich najczęściej stosowane są metody wykrywające antygeny chlamydiowe: immunofluorescencja bezpośrednia (DIF), testy immunoenzymatyczne (ELISA), a także metody wykrywające DNA bakterii – technika PCR i jej modyfikacje. Jednak zasadniczym warunkiem powodzenia metod bezpośrednich jest prawidłowe pobranie materiału do badań. Ponieważ chlamydie występują wyłącznie wewnątrzkomórkowo (np. w komórkach nabłonka dróg oddechowych), wymaz musi być pobrany na tyle intensywnie, by pozyskać do badań złuszczające się komórki nabłonkowe. Zbyt delikatne i powierzchniowe pobranie materiału niesie ryzyko uzyskania fałszywie ujemnego wyniku. Z powodu tych ograniczeń ocenia się, że czułość metod bezpośrednich wykrywających antygen sięga maksymalnie 50-80% w porównaniu do technik hodowlanych.

Drugą grupę metod diagnostyki zakażeń Chlamydia pneumoniae stanowią metody wykrywające rodzajowo i gatunkowo swoiste przeciwciała w surowicy osoby zakażonej. Rutynowo stosowane są takie techniki serologiczne jak immunofluorescencja pośrednia (IIF, IFA, MIF) oraz test immunoenzymatyczny (ELISA) i techniki immunblotingu (Western Blot, Dot Blot). Odczyn wiązania dopełniacza (OWD) obecnie stosowany jest bardzo rzadko (w OWD wykorzystywany jest jako antygen LPS, więc wynik badania nie jest gatunkowo swoisty). Jako antygenów w testach immunofluorescencyjnych używa się komórek wybranych linii zakażonych in vitro chlamydiami lub izolowanych i oczyszczonych ciałek ciałek podstawowych. Za złoty standard uważany jest nadal tzw. test mikroimmunofluorescencji (MIF). Metody ELISA wykorzystują jako antygeny: specyficzny rodzajowo lipopolisacharyd (LPS), lizaty bakterii hodowanych na liniach komórkowych, oczyszczone ciałka podstawowe lub rekombinowane antygeny białkowe, głownie błonowe, np. MOMP. W przypadku stosowania LPS jako antygenu typowe są reakcje krzyżowe z innymi gatunkami rodzaju ChlamydiaChlamydophila, uzyskanie więc dodatniego wyniku w tym teście nie wskazuje jednoznacznie na konkretny gatunek mikroorganizmu. Testy wykorzystujące antygeny białkowe (natywne bądź rekombinowane) są gatunkowo swoiste, jednak należy pamiętać o tym, że wraz ze wzrostem swoistości analitycznej może dochodzić do utraty czułości diagnostycznej (jeśli antygen użyty jest inny pochodzi od innego serotypu niż ten, który wywołał zakażenia, możliwe jest uzyskanie fałszywie ujemnego wyniku badania). Dlatego często kojarzy się też różne metody serologiczne (np. IIF i ELISA lub ELISA z LPS i ELISA z antygenami białkowymi). Jako testy potwierdzenia stosowane są metody typu immunoblot wykorzystujące natywne lub rekombinowane antygeny Chlamydia pneumoniae (obecnie dostępne testy typu Line Blot zawierają jako antygeny białka MOMP, OMP2, TARP, CPAF i YwbM). Testy immunoblot pozwalają też na różnicowanie zakażeń powodowanych przez Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis i Chlamydia psittaci.

Pośrednie metody serologiczne pozwalają na wykonanie oznaczeń dla trzech klas przeciwciał przeciw Chlamydia pneumoniae – IgG, IgA i IgM. Wykrycie przeciwciał w klasie IgG dostarcza jedynie informacji o zakażeniu, bez bliższych informacji o jego stanie (przebyte lub aktywne). Dodatkowo przeciwciała klasy IgG pojawiają się dość późno od momentu zakażenia (po 6-8 tygodniach od zakażenia). Nie zaleca się więc wykorzystywania oznaczeń w tej klasie do diagnostyki świeżych, ostrych zakażeń. Z drugiej strony stałe (niezmienne) miana przeciwciał IgG mogą utrzymywać się długo po wyleczeniu zakażenia (miesiące, nawet lata). Natomiast przeciwciała IgM pojawiają głównie po około 3 tygodniach od pierwotnego zakażenia i zanikają po kolejnych kilku tygodniach. Jeśli zakażenie przechodzi w fazę przewlekłą to w miejsce IgM pojawiają się przeciwciała klasy IgA (ich obecność uważana jest za marker aktywnego, przewlekłego zakażenia). Pomocą w monitorowaniu leczenia może być ilościowe ustalenie stężenia (miana) przeciwciał. Zdarzają się jednak przypadki przetrwałej produkcji przeciwciał po wyleczeniu, stąd interpretacja wyników musi opierać się również na obrazie klinicznym i być dokonana przez doświadczonego lekarza znającego zasady interpretacji poszczególnych testów. W przypadkach reinfekcji wskazane jest monitorowanie mian (stężenia) swoistych przeciwciał w klasach IgG i IgA (przeciwciała IgM mogą nie występować).

Unikalne możliwości diagnostyczne w diagnostyce chlamydiozy stwarza metoda EliSpot, która opiera się na ocenie komórkowej odpowiedzi immunologicznej na antygeny Chlamydia pneumoniae. Dynamika odpowiedzi komórkowej jest znacznie szybsza niż humoralnej, co oznacza, że w pierwszym okresie zakażenia szybciej spodziewać się można dodatniego wyniku testu EliSpot niż pozytywnego wyniku badania serologicznego. Podobnie jest też w okresie po zakończeniu leczenia – szybciej spadają wyniki testu EliSpot, niż zanikają przeciwciała IgM lub IgA. W praktyce jednak, ze względu na różnice międzyosobnicze, wskazane jest łączne wykonywanie badań oceniających odpowiedź komórkową (EliSpot Chlamydia pneumoniae) i humoralną (serologiczną – np. Chlamydia pneumoniae IgM lub IgA).

Zwiń tekst

Chalmydia pneumoniae - oferta badań

A13
470.00zł

EliSpot Chlamydia pneumoniae

EliSpot Chlamydia pneumoniae

Diagnostyka aktywności zakażenia Chlamydia pneumoniae. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T) w chlamydiozie.

Dowiedz się więcej
D16
65.00zł

Chlamydia pneumoniae IgG – ELISA

Chlamydia pneumoniae IgG – ELISA

Badanie wykrywające przeciwciała przeciw Ch. pneumoniae w klasie IgG wykonywane techniką ELISA.

D17
65.00zł

Chlamydia pneumoniae IgM – ELISA

Chlamydia pneumoniae IgM – ELISA

Badanie wykrywające przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae w klasie IgM wykonywane techniką ELISA.

D18
65.00zł

Chlamydia pneumoniae IgA – ELISA

Chlamydia pneumoniae IgA – ELISA

Badanie wykrywające przeciwciała przeciw Ch. pneumoniae w klasie IgA wykonywane techniką ELISA.

D19
250.00zł

Chlamydia IgG – Immunoblot

Chlamydia IgG – Immunoblot

Test immunoblot (Western Blot) w klasie IgG wykrywający przeciwciała dla rekombinowanych antygenów Chlamydia trachomatis, Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniaeChlamydia psittaci – badanie wykonywane w klasie IgG. Pozwala na weryfikację wyników testów przesiewowych w kierunku zakażeń trzema, w/w gatunkami chlamydii. Wykrycie przeciwciał w klasie IgG dostarcza jedynie informacji o zakażeniu, bez bliższych informacji o jego stanie (przebyte lub aktywne). Obecność przeciwciał IgG może utrzymywać się długo po wyleczeniu zakażenia (miesiące, nawet lata). Dla pełnej oceny aktualnego statusu serologicznego wskazane jest jednoczesne wykonanie oznaczeń w klasach IgA i IgM.

D20
250.00zł

Chlamydia IgM – Immunoblot

Chlamydia IgM – Immunoblot

Test immunoblot (Western Blot) w klasie IgM wykrywający przeciwciała dla rekombinowanych antygenów Chlamydia trachomatis, Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniaeChlamydia psittaci – badanie wykonywane w klasie IgM. Pozwala na weryfikację wyników testów przesiewowych w kierunku zakażeń trzema, w/w gatunkami chlamydii. Wykrycie przeciwciał w klasie IgM świadczy najczęściej o wczesnych etapach zakażenia (ostra faza – pierwotne zakażenie chlamydiowe). W przewlekłych zakażeniach przeciwciała klasy IgM pojawiają się sporadycznie i okresowo. Dla pełnej oceny aktualnego statusu serologicznego wskazane jest jednoczesne wykonanie oznaczeń w klasach IgA i IgG.

D21
250.00zł

Chlamydia IgA – Immunoblot

Chlamydia IgA – Immunoblot

Test immunoblot (Western Blot) w klasie IgA wykrywający przeciwciała dla rekombinowanych antygenów Chlamydia trachomatis, Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniaeChlamydia psittaci – badanie wykonywane w klasie IgA. Pozwala na weryfikację wyników testów przesiewowych w kierunku zakażeń trzema, w/w gatunkami chlamydii. Wykrycie przeciwciał w klasie IgA wskazuje na aktywne, przewlekłe zakażenie chlamydiowe. Dla pełnej oceny aktualnego statusu serologicznego wskazane jest jednoczesne wykonanie oznaczeń w klasach IgG i IgM.

D22
95.00zł

Chlamydia LPS IgG – ELISA

Chlamydia LPS IgG – ELISA

Badanie wykonywane techniką ELISA i wykrywające przeciwciała przeciw antygenowi lipopolisacharydowemu (LPS) Chlamydia w klasie IgG. Stosowany jako antygen LPS chlamydii jest wspólny dla wszystkich trzech gatunków chlamydii: Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatisChlamydia psittaci. Test więc teoretycznie wykrywa przeciwciała IgG skierowane przeciw tym gatunkom i może być używany jako test przesiewowy w kierunku chlamydiozy (tylko dla przeciwciał klasy IgG). Wykrycie przeciwciał w klasie IgG dostarcza jedynie informacji o zakażeniu, bez bliższych informacji o jego stanie (przebyte lub aktywne). Obecność przeciwciał IgG może utrzymywać się długo po wyleczeniu zakażenia (miesiące, nawet lata). Dla pełnej oceny aktualnego statusu serologicznego wskazane jest jednoczesne wykonanie oznaczeń swoistych przeciwciał dla Chlamydia pneumoniaeChlamydia trachomatis w klasach IgA i IgM.