fbpx

Panel boreliozowy

Centrum Medyczne Wielkoszyński oferuje Panel boreliozowy z myślą o pacjentach, którzy nie uzyskali rozstrzygających wyników badań serologicznych, a u których na podstawie obrazu klinicznego podejrzewane jest aktywne zakażenie o etiologii Borrelia burgdorferi s.l. W pakiecie znalazło się 5 badań w kierunku boreliozy: Western Blot (IgM i IgG), KKI (IgM i IgG) i C6 Lyme, które wzajemnie się uzupełniają w diagnostyce trudnej do wykrycia boreliozy. Panel zwiększa tym samym szanse na uzyskanie prawidłowej diagnozy również u Pacjentów z fałszywie ujemnym wynikiem badania w kierunku przeciwciał przeciw Borrelia burgdorferi s.l.).

arrowarrowarrow

Panel boreliozowy - kiedy wykonać

Panel boreliozowy jest najbardziej uniwersalną propozycją diagnostyczną w zakresie badań serologicznych, czyli wykrywających przeciwciała wytwarzane przez organizm w kierunku boreliozy. Zestaw badań wykonywanych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych odczynników na rynku, wybranych na podstawie badań naukowych, został dobrany z myślą o możliwie najskuteczniejszej detekcji krętka w organizmie.
Panel boreliozowy jest szczególnie rekomendowany pacjentom, u których wcześniejsze testy w kierunku boreliozy okazały się negatywne, a zespół objawów może wskazywać na boreliozę. Jest również zalecany osobom, którym zależy na kompleksowej diagnostyce w kierunku zakażenia bakterią Borrelia burgdorferi.

arrowarrowarrow

Panel boreliozowy - zakres

Western Blot

Test Western Blot od lat wykorzystujemy w Centrum Medycznym Wielkoszyński do wykrywania przeciwciał (klasyczny Western Blot), jak i obecności krążących kompleksów immunologicznych (KKI) w boreliozie. Jest to test produkcji renomowanej niemieckiej firmy, który wybraliśmy w wyniku badań naukowych, poszukując najefektywniejszych odczynników.

Test Western Blot w naszym laboratorium zawiera antygeny pochodzące od europejskich szczepów krętków. W porównaniu z testami innych producentów, zawiera jedną z najbogatszych palet antygenów, co przekłada się na jego dużą skuteczność diagnostyczną.

Jakość wyników uzyskiwanych naszym testem Western Blot jest na bieżąco weryfikowana w prestiżowym, międzynarodowym, zewnątrzlaboratoryjnym programie kontroli jakości badań Labquality, w którym uczestniczą czołowe laboratoria na świecie. W 2019 roku uzyskaliśmy w nim najwyższy wynik – tj. 100% zgodności wyników testu Western Blot ze stanem faktycznym – zarówno w przypadku wyników dodatnich, jak i ujemnych.

Krążące Kompleksy Immunologiczne (test KKI)

Współwystępowanie w organizmie wolnych przeciwciał i reagujących z nimi antygenów, prowadzi do ich wzajemnej reakcji, w wyniku czego powstają tzw. kompleksy immunologiczne. Połączenia te nie są wykrywane ani w testach przystosowanych do wykrywania przeciwciał (tradycyjne testy: ELISA i Western-blot), ani w testach wykrywających antygeny, co prowadzi do sytuacji, że u zakażonej osoby uzyskujemy negatywne (ujemne) wyniki badań diagnostycznych.

Badanie wykonywane jest z surowicy krwi, z której za pomocą specjalnych technik izoluje się krążące kompleksy immunologiczne (KKI). Kolejnym etapem badania jest tzw. dysocjacja KKI, czyli „rozbicie” kompleksów i wykrycie uwolnionych z nich przeciwciał przeciwkrętkowych. Do detekcji uwolnionych przeciwciał stosujemy test Western-blot. W Panelu boreliozowym badanie wykonywane jest w klasach IgG i IgM.

Test serologiczny C6 Lyme

C6 Lyme jest testem serologicznym wykorzystującym syntetyczne antygeny peptydowe, reprezentujące immunodominujące fragmenty najważniejszych białek antygenowych krętków.

Test C6 Lyme został dopuszczony do diagnostyki boreliozy przez FDA (w USA) oraz posiada znak CE (co dopuszcza go do stosowania w diagnostyce w krajach Unii Europejskiej).

Na podobnej zasadzie opierają się testy wykorzystujące inne antygeny peptydowe krętków lub innych patogenów powodujących zakażenia odkleszczowe (np. wykonywane przez nas testy peptydowe stosowane w diagnostyce babeszjozy).

B13

Borrelia IgM (Western Blot)

Borrelia IgM (Western Blot)

Badanie wykrywające swoiste przeciwciała dla antygenów krętków Borrelia burgdorferi s.l. w klasie IgM i wykonywane metodą Western Blot. Jako antygeny wykorzystywane są rekombinowane białka europejskich genogatunków (szczepów) krętka. Badanie zalecane jest jako podstawa diagnostyki boreliozy z Lyme. Obecność przeciwciał IgM może być (w powiązaniu z wywiadem i objawami klinicznymi) wykładnikiem aktywności zakażenia.

B12

Borrelia IgG (Western Blot)

Borrelia IgG (Western Blot)

Badanie wykrywające swoiste przeciwciała dla antygenów krętków Borrelia burgdorferi s.l. w klasie IgG i wykonywane metodą Western Blot. Jako antygeny wykorzystywane są rekombinowane białka europejskich genogatunków (szczepów) krętka. Badanie zalecane jest jako podstawa diagnostyki boreliozy z Lyme. Obecność przeciwciał IgG (w powiązaniu z wywiadem i objawami klinicznymi) może być wykładnikiem przewlekłego lub przebytego zakażenia.

B10

C6 Lyme

C6 Lyme (IgG i IgM łącznie)

Test wykonywany metodą ELISA, wykrywający przeciwciała swoiste dla antygenu VlsE krętka Borrelia burgdorferi s.l. Stosowany jest jako uzupełnienie standardowej diagnostyki serologicznej boreliozy z Lyme.

B7

Borrelia KKI IgM

Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty-Borrelia burgdorferi w klasie IgM

Test wykonywany metodą Western Blot. Badanie uzupełniające w diagnostyce boreliozy z Lyme. Stwierdzenie obecności KKI może być uważane za wykładnik aktywności zakażenia. Badanie wykonywane jest techniką immunoblot, co pozwala na potwierdzenie specyficzności przeciwciał związanych w KKI.

B6

Borrelia KKI IgG

Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty-Borrelia burgdorferi w klasie IgG

Test wykonywany metodą Western Blot. Badanie uzupełniające w diagnostyce boreliozy z Lyme. Stwierdzenie obecności KKI może być uważane za wykładnik aktywności zakażenia. Badanie wykonywane jest techniką immunoblot, co pozwala na potwierdzenie specyficzności przeciwciał związanych w KKI.

Podsumowanie panelu

C.1
551zł (oszczędzasz 529 zł)

Panel boreliozowy

Zestaw badań serologicznych (wykrywających przeciwciała we krwi) przygotowany z myślą o kompleksowym diagnozowaniu boreliozy. Obejmuje: test Borrelia IgG i IgM metodą Western Blot, krążące kompleksy immunologiczne (KKI) oraz test C6 Lyme. Takie połączenie badań zapewnia optymalną czułość diagnostyczną w rozpoznawaniu wczesnych i późnych etapów boreliozy. Wykorzystanie testów wykrywających KKI jest dodatkowym testem pozwalającym na wykrycie zjawiska seronegatywności (czyli ujemnych wyników standardowych badań serologicznych) związanego z wiązaniem się przeciwciał z antygenami krętka w organizmie osoby zakażonej.