fbpx

Krążące kompleksy immunologiczne (KKI)

Badanie KKI warto wykonać u Pacjentów, którzy nie uzyskali jednoznacznych wyników tradycyjnych badań wykrywających przeciwciała (np. w teście Western Blot). Z badań naukowych wynika, że krążące kompleksy immunologiczne (KKI) w boreliozie wykrywane są nawet w 80% próbek surowic pacjentów podejrzanych o zakażenie, u których nie udało się wykryć przeciwciał standardowymi technikami serologicznymi, wykrywającymi wyłącznie wolne przeciwciała.

arrowarrowarrow

Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) - oferta badań

C.1
950.00zł 680.00zł

Panel boreliozowy

Zestaw badań serologicznych (wykrywających przeciwciała we krwi) przygotowany z myślą o kompleksowym diagnozowaniu boreliozy. Obejmuje: testy Borrelia IgG i IgM metodami ELISA i Western Blot oraz krążące kompleksy immunologiczne (KKI). Takie połączenie badań zapewnia optymalną czułość diagnostyczną w rozpoznawaniu wczesnych i późnych etapów boreliozy. Wykorzystanie testów wykrywających KKI jest dodatkowym testem pozwalającym na wykrycie zjawiska seronegatywności (czyli ujemnych wyników standardowych badań serologicznych) związanego z wiązaniem się przeciwciał z antygenami krętka w organizmie osoby zakażonej.

Dowiedz się więcej

Panel boreliozowy

Zestaw badań serologicznych (wykrywających przeciwciała we krwi) przygotowany z myślą o kompleksowym diagnozowaniu boreliozy. Obejmuje: testy Borrelia IgG i IgM metodami ELISA i Western Blot oraz krążące kompleksy immunologiczne (KKI). Takie połączenie badań zapewnia optymalną czułość diagnostyczną w rozpoznawaniu wczesnych i późnych etapów boreliozy. Wykorzystanie testów wykrywających KKI jest dodatkowym testem pozwalającym na wykrycie zjawiska seronegatywności (czyli ujemnych wyników standardowych badań serologicznych) związanego z wiązaniem się przeciwciał z antygenami krętka w organizmie osoby zakażonej.

Dowiedz się więcej
B6
265.00zł

Borrelia KKI IgG

Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty-Borrelia burgdorferi w klasie IgG

Test wykonywany metodą Western Blot. Badanie uzupełniające w diagnostyce boreliozy z Lyme. Stwierdzenie obecności KKI może być uważane za wykładnik aktywności zakażenia. Badanie wykonywane jest techniką immunoblot, co pozwala na potwierdzenie specyficzności przeciwciał związanych w KKI.

B7
265.00zł

Borrelia KKI IgM

Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty-Borrelia burgdorferi w klasie IgM

Test wykonywany metodą Western Blot. Badanie uzupełniające w diagnostyce boreliozy z Lyme. Stwierdzenie obecności KKI może być uważane za wykładnik aktywności zakażenia. Badanie wykonywane jest techniką immunoblot, co pozwala na potwierdzenie specyficzności przeciwciał związanych w KKI.

Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) – o badaniu

Standardowe podejście diagnostyczne w boreliozie obejmuje wykrywanie przeciwciał przeciwkrętkowych (testy ELISA,  Western Blot / Immunoblot). U wielu pacjentów, szczególnie z zaawansowaną boreliozą, badania te nie przynoszą prawidłowego rozpoznania. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

W trakcie zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi (boreliozy) może dochodzić w organizmie do dwóch równolegle przebiegających procesów:

  • wytwarzania swoistych przeciwciał przeciwkrętkowych
  • oraz uwalniania antygenów krętkowych (białek wchodzących w skład krętków) i materiału genetycznego (DNA) krętków.

Współwystępowanie w organizmie wolnych przeciwciał i reagujących z nimi antygenów, prowadzi do ich wzajemnej reakcji, w wyniku czego powstają tzw. kompleksy immunologiczne. Połączenia te nie są wykrywane ani w testach przystosowanych do wykrywania przeciwciał (tradycyjne testy: ELISA i Western Blot), ani w testach wykrywających antygeny, co prowadzi do sytuacji, że u zakażonej osoby uzyskujemy negatywne (ujemne) wyniki badań diagnostycznych.

Zwiń tekst

Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) – kiedy wykonać badanie

Polskie badania wskazują, że krążące kompleksy immunologiczne (KKI) w boreliozie wykrywane są nawet w 80% próbek surowic pacjentów podejrzanych o zakażenie, u których nie udało się wykryć przeciwciał standardowymi technikami serologicznymi, wykrywającymi wyłącznie wolne przeciwciała. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

Badania wykrywające materiał genetyczny krętków we krwi, nie są wystarczającą alternatywą, ponieważ w późniejszych etapach zakażenia cechują się niską czułością diagnostyczną (około 10% - co oznacza, że tylko u 10% osób zakażonych uzyskamy pozytywny wynik badania), a badanie antygenów krętkowych w moczu wymaga dokonania „prowokacji antybiotykowej”.

Sytuacja, w której w badanej próbce stwierdzana jest obecność krążących kompleksów immunologicznych (KKI) zawierających przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi (niezależnie od obecności wolnych przeciwciał wykrywalnych standardowymi metodami) sugeruje obecność aktualnie toczącego się zakażenia (źródło antygenów krętkowych).

Zwiń tekst

Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) – na czym polega badanie

Badanie wykonywane jest z surowicy krwi, z której za pomocą specjalnych technik izoluje się krążące kompleksy immunologiczne (KKI). Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst
Kolejnym etapem badania jest tzw. dysocjacja KKI, czyli „rozbicie” kompleksów i wykrycie uwolnionych z nich przeciwciał przeciwkrętkowych. Do detekcji uwolnionych przeciwciał stosujemy test Western Blot.

Frakcja KKI izolowana jest z użyciem glikolu polietylenowego (PEG), która następnie poddawana jest dysocjacji, a uwolnione przeciwciała wykrywane są metodą Western Blot.

TEST KKI (Krążące kompleksy immunologiczne) wykonywany jest metodą Western Blot.

Jakość testu Western Blot, wykorzystywanego w badaniu KKI została obiektywnie zweryfikowana przez LabQuality międzynarodowy program badający jakość badań laboratoryjnych w czołowych jednostkach na świecie!

Tu przeczytasz więcej o wynikach kontroli testu w Centrum Medycznym Wielkoszyński.

Zwiń tekst

Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) - oferta badań

C.1
950.00zł 680.00zł

Panel boreliozowy

Zestaw badań serologicznych (wykrywających przeciwciała we krwi) przygotowany z myślą o kompleksowym diagnozowaniu boreliozy. Obejmuje: testy Borrelia IgG i IgM metodami ELISA i Western Blot oraz krążące kompleksy immunologiczne (KKI). Takie połączenie badań zapewnia optymalną czułość diagnostyczną w rozpoznawaniu wczesnych i późnych etapów boreliozy. Wykorzystanie testów wykrywających KKI jest dodatkowym testem pozwalającym na wykrycie zjawiska seronegatywności (czyli ujemnych wyników standardowych badań serologicznych) związanego z wiązaniem się przeciwciał z antygenami krętka w organizmie osoby zakażonej.

Dowiedz się więcej

Panel boreliozowy

Zestaw badań serologicznych (wykrywających przeciwciała we krwi) przygotowany z myślą o kompleksowym diagnozowaniu boreliozy. Obejmuje: testy Borrelia IgG i IgM metodami ELISA i Western Blot oraz krążące kompleksy immunologiczne (KKI). Takie połączenie badań zapewnia optymalną czułość diagnostyczną w rozpoznawaniu wczesnych i późnych etapów boreliozy. Wykorzystanie testów wykrywających KKI jest dodatkowym testem pozwalającym na wykrycie zjawiska seronegatywności (czyli ujemnych wyników standardowych badań serologicznych) związanego z wiązaniem się przeciwciał z antygenami krętka w organizmie osoby zakażonej.

Dowiedz się więcej
B6
265.00zł

Borrelia KKI IgG

Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty-Borrelia burgdorferi w klasie IgG

Test wykonywany metodą Western Blot. Badanie uzupełniające w diagnostyce boreliozy z Lyme. Stwierdzenie obecności KKI może być uważane za wykładnik aktywności zakażenia. Badanie wykonywane jest techniką immunoblot, co pozwala na potwierdzenie specyficzności przeciwciał związanych w KKI.

B7
265.00zł

Borrelia KKI IgM

Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty-Borrelia burgdorferi w klasie IgM

Test wykonywany metodą Western Blot. Badanie uzupełniające w diagnostyce boreliozy z Lyme. Stwierdzenie obecności KKI może być uważane za wykładnik aktywności zakażenia. Badanie wykonywane jest techniką immunoblot, co pozwala na potwierdzenie specyficzności przeciwciał związanych w KKI.