fbpx

Blog - warto wiedzieć

arrow Kategoria:

Krążące kompleksy immunologiczne zawierające przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi (KKI)

arrowv 30.01.2020

Standardowe podejście diagnostyczne w boreliozie obejmuje wykrywanie przeciwciał przeciwkrętkowych (testy ELISA i Western Blot / Immunoblot).

Borrelia potrafi się kamuflować

W trakcie zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi (boreliozy) dochodzić może w organizmie do dwóch równolegle przebiegających procesów:

  • wytwarzania swoistych przeciwciał przeciwkrętkowych
  • oraz uwalniania antygenów krętkowych (białek wchodzących w skład krętków) i materiału genetycznego (DNA) krętków.

Dlaczego stosujemy test KKI?

Współwystępowanie w organizmie wolnych przeciwciał i reagujących z nimi antygenów, prowadzi do ich wzajemnej reakcji, w wyniku czego powstają tzw. kompleksy immunologiczne. Połączenia te nie są wykrywane ani w testach przystosowanych do wykrywania przeciwciał (tradycyjne testy: ELISA i Western Blot), ani w testach wykrywających antygeny, co prowadzi do sytuacji, że u zakażonej osoby uzyskujemy negatywne (ujemne) wyniki badań diagnostycznych.

Badania wykrywające materiał genetyczny krętków we krwi, nie są wystarczającą alternatywą, ponieważ cechują się niską czułością diagnostyczną (około 10% – co oznacza, że tylko u 10% osób zakażonych uzyskamy pozytywny wynik badania), a badanie antygenów krętkowych w moczu wymaga dokonania „prowokacji antybiotykowej”.

Przebieg testu KKI (Krążące kompleksy immunologiczne)

Badanie wykonywane jest z surowicy krwi, z której, za pomocą specjalnych technik izoluje się krążące kompleksy immunologiczne (KKI). Kolejnym etapem badania jest tzw. dysocjacja KKI, czyli „rozbicie” kompleksów i wykrycie uwolnionych z nich przeciwciał przeciwkrętkowych. Do detekcji uwolnionych przeciwciał stosujemy test Western Blot.

Frakcja KKI izolowana jest z użyciem glikolu polietylenowego (PEG), która następnie poddawana jest dysocjacji, a uwolnione przeciwciała wykrywane są metodą Western-blot.

Wysoka skuteczność testu KKI (Krążące kompleksy immunologiczne)

Sytuacja, w której w badanej próbce stwierdzana jest obecność KKI zawierających przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi (niezależnie od obecności wolnych przeciwciał wykrywalnych standardowymi metodami) sugeruje obecność aktualnie toczącego się zakażenia (źródło antygenów krętkowych).

Polskie badania wskazują, że krążące kompleksy immunologiczne (KKI) w boreliozie wykrywane są nawet w 80% próbek surowic pacjentów podejrzanych o zakażenie, u których nie udało się wykryć przeciwciał standardowymi technikami serologicznymi.

Jakość testu Western-blot, wykorzystywanego w badaniu KKI została obiektywnie zweryfikowana przez LabQuality międzynarodowy program badający jakość badań laboratoryjnych w czołowych jednostkach na świecie!

Tu przeczytasz więcej o wynikach kontroli testu w Centrum Medycznym Wielkoszyński.