fbpx

Blog - warto wiedzieć

arrow Kategoria:

100% zgodności wyników naszych badań z wartościami docelowymi

arrowv 12.03.2019

Jakość naszych badań została obiektywnie zweryfikowana przez LabQuality – międzynarodowy program badający jakość badań laboratoryjnych w czołowych jednostkach na świecie!

W Centrum Medycznym Wielkoszyński ocenie została podana metoda Western-Blot (którą wykorzystujemy w badaniu KKI Borrelia) i test Microblot Array Borrelia. Dla obu testów w skali od 0%-100% uzyskaliśmy najwyższą, 100% zgodność wyników z wartościami docelowymi!!

Bardzo ścisła kontrola

Laboratoria biorące udział w kontroli jakości organizowanej przez LabQuality dostają kilka razy w roku anonimowe próbki surowicy, z których mają wykonać określone badania. W ten sposób przeprowadzane są międzynarodowe sprawdziany jakości w kilkuset laboratoriach.

Nie tylko wynik na 100%

LabQuality bada, czy uzyskane wyniki są zgodne z wartościami rzeczywistymi. Oprócz samego wyniku ocenie podlegają również:

  • czas od otrzymania próbek do wykonania oznaczeń,
  • warunki przechowywania próbek przed analizą,
  • w przypadku oznaczeń serologicznych (np. markerów infekcji) – wstępna interpretacja wyników (wskazówki dla lekarza klinicysty).

Jakość ma swoją cenę

Nasza jakość wynika z najlepszych i najczęściej najdroższych zestawów diagnostycznych, najnowocześniejszych analizatorów i urządzeń, w które zainwestowaliśmy z myślą o jakości badań oraz doświadczonego personelu, który od lat specjalizuje się w diagnostyce boreliozy i innych infekcji przenoszonych przez kleszcze. Dlatego właśnie w naszym laboratorium dla testu Western-Blot i Microblot Array uzyskaliśmy 100% zgodności wyników z wartościami docelowymi!

Mamy się czym chwalić, bo nasza jakość broni się na 100%! A to, szczególnie w przypadku boreliozy, może uratować czyjeś zdrowie.