fbpx

Panel holistyczny z konsultacjami

Panel holistyczny z konsultacjami to diagnostyka boreliozy i koinfekcji oraz godzinna konsultacja diagnostyczna, którą przeprowadzi dr hab. n. med. Tomasz Wielkoszyński wraz z konsultacją lekarską z jednym z lekarzy, z którymi współpracujemy. Pakiet badań, w skład którego wchodzą m.in. testy metodą EliSpot, został dobrany tak aby umożliwić ew. wykluczenie chorób o objawach podobnych jak w boreliozie. U chorych na boreliozę i koinfekcje często występują również choroby pasożytnicze, grzybicze i autoimmunologiczne. Potwierdzenie tych infekcji lub ich wykluczenie jest podstawą zastosowania odpowiedniego leczenia.

arrowarrowarrow

Panel holistyczny w boreliozie i koinfekcjach obejmuje 52 badania w tym testy EliSpot. Oprócz boreliozy (6 badań) badanych jest również wiele innych zakażeń przenoszonych przez kleszcze, m.in. anaplazmozy, bartonellozy, babeszjozy, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Yersinia, brucelozy, choroby pasożytnicze (glisty ludzkiej, psiej i kociej, lambliozy, tasiemca), grzybów (Candida albicans, Aspergillus), kiły, badania w kierunku przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), celiakii i nietolerancji glutenu.

arrowarrowarrow

Z powodu braku wolnych terminów dla nowych pacjentów,
do końca bieżącego roku zawieszamy dostępność paneli:
"Holistyczny z konsultacjami" oraz "Wielkoszyński"

Panel holistyczny w boreliozie i koinfekcjach - kiedy wykonać?

Panel holistyczny to rozbudowany zestaw badań oferowanych przez Laboratorium Centrum Medycznego Wielkoszyński. Zawiera on w swoim składzie badania wykrywające boreliozę i inne zakażenia przenoszone przez kleszcze, a także zakażenia o etiologii bakteryjnej i grzybiczej, które mogą współwystępować u chorych na boreliozę lub wpływać na decyzje terapeutyczne związane z jej leczeniem. Dodatkowo panel zawiera badania przesiewowe w kierunku układowych chorób tkanki łącznej (kolagenoz) oraz choroby trzewnej (celiakii) i nietolerancji glutenu.

Wykonanie badań zawartych w panelu daje szerokie spojrzenie na stan zdrowia pacjenta i ułatwia lekarzowi prowadzącemu dobór optymalnych i indywidualnie dobranych metod terapeutycznych.

arrowarrowarrow

Panel holistyczny w boreliozie i koinfekcjach - konsultacje

W ramach panelu holistycznego pacjent otrzymuje wraz z wynikami badań dwie konsultacje odbywające się równocześnie tj. diagnostyczną przeprowadzoną przez dr hab. n. med. Tomasz Wielkoszyński oraz lekarską.

Konsultacja diagnostyczna obejmuje kompleksowe omówienie uzyskanych wyników badań, zostanie ona przeprowadzona przez współwłaściciela Centrum Medycznego Wielkoszyński jednocześnie kierownika naszego laboratorium: dr hab. n. med. Tomasza Wielkoszyńskiego.

W ramach konsultacji lekarskiej zebrany zostanie wywiad kliniczny, na podstawie którego z uwzględnieniem wyników badań zaproponujemy Państwu dalsze kroki dotyczące leczenia. Konsultacji lekarskich udzielają współpracujący z CM Wielkoszyński lekarze:

arrowarrowarrow

lek. Hubert Broda

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wydział w  Zabrzu (2012-2018 r.). Obecnie w  trakcie specjalizacji w dziedzinie Chorób Wewnętrznych. W diagnostyce stosuję podejście holistyczne czyli zwracam uwagę na możliwie różne przyczyny choroby Pacjenta.

arrowarrowarrow

Panel holistyczny w boreliozie i koinfekcjach - zakres

W ramach Panelu holistycznego w boreliozie i koinfekcjach diagnozujemy takie zakażenia jak:

 • Borelioza (6 badań):
  • Western Blot - test Western Blot od lat wykorzystujemy w Centrum Medycznym Wielkoszyński do wykrywania przeciwciał (klasyczny Western Blot), jak i obecności krążących kompleksów immunologicznych (KKI) w boreliozie. Jest to test produkcji renomowanej niemieckiej firmy, który wybraliśmy w wyniku badań naukowych, poszukując najefektywniejszych odczynników. Test Western Blot w naszym laboratorium zawiera antygeny pochodzące od europejskich szczepów krętków. W porównaniu z testami innych producentów, zawiera jedną z najbogatszych palet antygenów, co przekłada się na jego dużą skuteczność diagnostyczną.
  • Krążące Kompleksy Immunologiczne (test KKI) - współwystępowanie w organizmie wolnych przeciwciał i reagujących z nimi antygenów, prowadzi do ich wzajemnej reakcji, w wyniku czego powstają tzw. kompleksy immunologiczne. Połączenia te nie są wykrywane ani w testach przystosowanych do wykrywania przeciwciał (tradycyjne testy: ELISA i Western Blot), ani w testach wykrywających antygeny, co prowadzi do sytuacji, że u zakażonej osoby uzyskujemy negatywne (ujemne) wyniki badań diagnostycznych. Badanie wykonywane jest z surowicy krwi, z której za pomocą specjalnych technik izoluje się krążące kompleksy immunologiczne (KKI). Kolejnym etapem badania jest tzw. dysocjacja KKI, czyli „rozbicie” kompleksów i wykrycie uwolnionych z nich przeciwciał przeciwkrętkowych. Do detekcji uwolnionych przeciwciał stosujemy test Western-blot. W Panelu holistycznym badanie wykonywane jest w klasach IgG i IgM.
  • Test EliSpot 2 Borrelia - druga generacja testu EliSpot stosowana w diagnostyce boreliozy z Lyme. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T) w boreliozie. W teście wykorzystano 6 antygenów Borrelia (w tym 5 antygenów rekombinowanych).
  • Test EliSpot Borrelia miyamotoi - diagnostyka aktywności zakażenia Borrelia miyamotoi. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T) w zakażeniu Borrelia miyamotoi. Gatunek ten częściowo odpowiada za tzw. neuroboreliozę seronegatywną.
 • Bartonellozy – dość często występujące zakażenia powodowane przez przenoszone przez kleszcze i inne krwiopijne wektory (np. pchły) bakterie z rodzaju Bartonella. W ramach panelu, CM Wielkoszyński oferuje możliwość wykonania badania metodą EliSpot, pozwalającą ocenić aktywność ewentualnego zakażenia. Test EliSpot ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T) w zakażeniu bakteriami rodzaju Bartonella.
 • Babeszjozy – zakażenia powodowane przez pierwotniaki z rodzaju Babesia, które atakują ludzkie i zwierzęce krwinki czerwone. W ramach panelu holistycznego, CM Wielkoszyński oferuje możliwość wykonania badania metodą EliSpot, pozwalającą ocenić aktywność ewentualnego zakażenia. Test EliSpot ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T) w zakażeniu bakteriami rodzaju Babesia.
 • Anaplazmozy – zakażenia bakteriami z rodzaju Anaplasma. W Europie głównym czynnikiem zakaźnym jest Anaplasma phagocytophilum. Diagnostyka anaplazmozy w panelu holistycznym obejmuje badania serologiczne wykonywane techniką immunofluorescencji pośredniej (IIF) w klasie IgG i IgM.
 • Jersiniozy – to zakażenia powodowane przez pałeczki z rodzaju Yersinia. Do zakażenia może dochodzić drogą pokarmową lub poprzez ukąszenie kleszcza. W ramach panelu holistycznego, CM Wielkoszyński oferuje badanie serologiczne wykonywane metodą Western Blot w klasach IgG i IgA oraz test EliSpot.
 • W ramach panelu holistycznego oferowana jest również diagnostyka serologiczna w kierunku brucelozy.
 • Dodatkowo u pacjentów z podejrzeniem boreliozy ważne jest rozszerzenie diagnostyki o zakażenia bakteriami z rodzaju MycoplasmaChlamydia, metodami ELISA i EliSpot, gdyż podobny obraz kliniczny tych zakażeń często imituje boreliozę, a infekcje te mogą występować niezależnie od boreliozy. Ponadto zakażenia chlamydiami i mykoplazmami współistnieją często z boreliozą z Lyme powodując jej cięższy przebieg. Testy EliSpot oceniają odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T) w zakażeniu bakteriami z rodzaju MycoplasmaChlamydia.
 • Zakażenia grzybicze (Candida alblicans i Aspergillus IgG i IgM), często współistnieją z boreliozą z Lyme, wpływając na jej przebieg, dlatego w ramach Panelu holistycznego przygotowaliśmy zestaw badań w kierunku tych zakażeń.
 • Wirusowe zapalenie wątroby B i C – dodatni wynik determinuje przebieg leczenia boreliozy.
 • Choroby pasożytnicze, które mogą dawać szereg objawów podobnych do boreliozy i utrudniać leczenie boreliozy. W przypadku stwierdzenia pasożytów w organizmie wskazane jest w pierwszej kolejności wyeliminowanie pasożytów z organizmu. Panelu holistyczny obejmuje diagnostykę takich pasożytów, jak glista ludzka (Ascaris) IgG, test potwierdzający aktywność zarażenia glistą psią i kocią (Toxocara canisToxocara cati – IgA i IgG), diagnostykę serologiczną zarażenia pierwotniakiem Giardia lamblia (lambliozy - IgG, IgA, IgM) oraz badanie serologiczne wykrywające zarażenie tasiemcem.
 • W ramach Panelu wykonywany jest test przesiewowy w diagnostyce kiły, celem wykluczenia reakcji krzyżowych, czyli reakcji fałszywie dodatnich w kierunku boreliozy.
 • Przeciwciała przeciwjądrowe ANA Screen – w ramach panelu oferujemy test przesiewowy wykonywany metodami IIF oraz CLIA w klasie IgG, służący do diagnostyki serologicznej układowych chorób tkanki łącznej (kolagenoz). Badanie pozwala na zidentyfikowanie chorób, które mogą dawać objawy podobne do boreliozy lub które mogą pojawić się w przebiegu boreliozy. Wiedza o ew. występowaniu chorób autoimmunologicznych jest kluczowa do zastosowania odpowiedniego leczenia również przy współwystępowaniu boreliozy.
 • W holistycznym panelu oferujemy również test przesiewowy do wykrywania choroby trzewnej (celiakii) oraz nietolerancji glutenu w klasie IgA i IgG, dzięki któremu uzyskujemy istotne informacje przy ustalaniu diety w trakcie terapii boreliozy.

Z powodu braku wolnych terminów dla nowych pacjentów,
do końca bieżącego roku zawieszamy dostępność paneli:
"Holistyczny z konsultacjami" oraz "Wielkoszyński"

Podsumowanie panelu

C.6
6900zł (oszczędzasz 2100 zł)

Chwilowo niedostępne

Panel holistyczny z konsultacjami

NIEDOSTĘPNY Z POWODU BRAKU TERMINÓW DLA NOWYCH PACJENTÓW

Panel holistyczny z konsultacjami to diagnostyka boreliozy i koinfekcji oraz godzinna konsultacja diagnostyczna, którą przeprowadzi dr hab. n. med. Tomasz Wielkoszyński wraz z konsultacją lekarską z jednym z lekarzy, z którymi współpracujemy. Pakiet badań, w skład którego wchodzą m.in. testy metodą EliSpot, został dobrany tak aby umożliwić ew. wykluczenie chorób o objawach podobnych jak w boreliozie. U chorych na boreliozę i koinfekcje często występują również choroby pasożytnicze, grzybicze i autoimmunologiczne. Potwierdzenie tych infekcji lub ich wykluczenie jest podstawą zastosowania odpowiedniego leczenia.