fbpx

Borrelia miyamotoi

Borrelia miyamotoi izolowana jest m.in. z krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego osób z objawami neuroboreliozy (zapalenia mózgu, opon mózgowo-rdzeniowych i nerwów czaszkowych), u których występuje sama lub łącznie z Borrelia burgdorferi. Zakażenie Borrelia miyamotoi jest niewykrywalne przy zastosowaniu standardowych metod serologicznych stosowanych w boreliozie (ELISA i Western Blot), ponieważ Borrelia miyamotoi posiada inne antygeny, których nie mają krętki powodujące „klasyczną” boreliozę. W diagnostyce zakażeń Borrelia miyamotoi znalazły zastosowanie testy EliSpot.

Borrelia miyamotoi - oferta badań

A2 (B2)
470.00zł

EliSpot Borrelia miyamotoi

EliSpot Borrelia miyamotoi

Diagnostyka aktywności zakażenia Borrelia miyamotoi. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T) w zakażeniu Borrelia miyamotoi. Gatunek ten częściowo odpowiada za tzw. neuroboreliozę seronegatywną.

Dowiedz się więcej

Borrelia miyamotoi – o zakażeniu

Borrelia miyamotoi jest patogenem przenoszonym przez kleszcze na terenie półkuli północnej i opisanym stosunkowo niedawno (w 1995r. w Japonii). Borrelia miyamotoi zaliczana jest do grupy krętków powodujących gorączki powrotne, przenoszonych przez kleszcze (podobnie jak gatunki Borrelia hermsii, Borrelia parkerii i Borrelia duttonii). Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst
W latach 2005-2011 opisano liczne przypadki występowania u ludzi zakażeń i współzakażeń tym patogenem. Borrelia miyamotoi izolowano m.in. z krwi, tkanek i płynu mózgowo-rdzeniowego osób z objawami neuroboreliozy, gdzie występowała sama lub łącznie z Borrelia burgdorferi. W 2016r. opisano pierwszy przypadek tego zakażenia Borrelia miyamotoi u pacjenta w Polsce.

Odsetek kleszczy zakażonych Borrelia miyamotoi w Polsce i w sąsiadujących krajach wynosi kilka procent. Źródłem zakażenia jest mała i duża zwierzyna leśna (gryzonie, borsuki, jenoty, zającowate, ptaki i zwierzyna płowa). W badaniach prowadzonych na terenie Europy, kilka procent przebadanych osób (np. około 15% leśników i osób z boreliozą i/lub anaplazmozą granulocytarną oraz 2%  dawców krwi) miało obecne przeciwciała przeciw Borrelia miyamotoi. Dowodzi to znacznego ryzyka zakażenia Borrelia miyamotoi w kontakcie z kleszczem.

Istnieją znaczne różnice pomiędzy krętkami boreliozy Borrelia burgdorferi sensu latoBorrelia miyamotoi. Borrelia miyamotoi posiada inne antygeny, których nie mają krętki powodujące „klasyczną” boreliozę, dlatego istnieją duże trudności w diagnostyce zakażeń tym ostatnim patogenem. Zakażenie Borrelia miyamotoi jest niewykrywalne przy zastosowaniu standardowych metod serologicznych stosowanych w boreliozie (ELISA i Western Blot). Dotychczas zastosowanie w diagnostyce zakażeń Borrelia miyamotoi znalazły metody molekularne (np. PCR i rtPCR) i serologiczne, a także testy EliSpot. Jak dotąd nie opracowano komercyjnie dostępnych serologicznych testów diagnostycznych wykrywających Borrelia miyamotoi.

Wychodząc naprzeciw potrzebom diagnostycznym, Centrum Medyczne Wielkoszyński oferuje test EliSpot wykrywający zakażenia krętkiem Borrelia miyamotoi. Badanie może być szczególnie przydatne u pacjentów z objawami boreliozy i powtarzalnie ujemnymi wynikami testów serologicznych w kierunku zakażenia krętkiem Borrelia burgdorferi s.l. Jak podkreśla się w piśmiennictwie, w przypadku objawów sugerujących neuroboreliozę, przy ujemnych wynikach badań w kierunku zakażenia Borrelia burgdorferi s.l, należy wziąć pod uwagę zakażenie lub współzakażenie (tzw. koinfekcję) krętkami z grupy gorączek powrotnych, tym w szczególności Borrelia miyamotoi.

Zwiń tekst

Borrelia miyamotoi – objawy i leczenie zakażenia

Borrelia miyamotoi – objawy zakażenia

Zakażenie Borrelia miyamotoi łączone jest z występowaniem objawów neurologicznych sugerujących boreliozę, w tym objawów zapalenia mózgu, opon mózgowo-rdzeniowych i zajęcia nerwów czaszkowych. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst
Opisywano również występowanie innych objawów spoza ośrodkowego układu nerwowego, jak gorączka, dreszcze, zmęczenie, nudności i wymioty oraz bóle mięśniowo-stawowe. W obrazie badań laboratoryjnych może występować leukopenia (mała liczba białych krwinek), trombocytopenia (małopłytkowość, czy spadek liczby płytek krwi u pacjenta) oraz wzrost aktywności transaminaz (enzymów wątrobowych AST i ALT).

Borrelia miyamotoi – leczenie

Do leczenia zakażenia powodowanego krętkiem Borrelia miyamotoi stosowane są te same antybiotyki co w „klasycznej” boreliozie z Lyme. Ze względu na powinowactwo krętków do struktur układu nerwowego konieczne jest stosowanie antybiotyków cechujących się dobrą penetracją do ośrodkowego układu nerwowego (np. ceftriaksonu).

Zwiń tekst

Borrelia miyamotoi - diagnostyka

Antygenem wykorzystanym do stymulacji limfocytów w teście EliSpot w kierunku zakażenia Borrelia miyamotoi jest białko niewystępujące u krętków należących do genogrupy Borrelia burgdorferi sensu lato. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst
Jest to swoista dla gatunku Borrelia miyamotoi fosfodiesteraza glicerofosfodiestrowa (antygen GlpQ). Stąd wyjątkowa specyficzność testu w wykrywaniu zakażeń powodowanych przez krętki z grupy gorączek powrotnych, w tym zakażenia Borrelia miyamotoi.

W celu weryfikacji stanu funkcjonalnego (żywotności i zdolności do aktywacji) limfocytów pacjenta, dla każdego testu EliSpot wykonywane jest badanie kontrolne, tzw. kontrola dodatnia. Jako substancja aktywująca limfocyty (tzw. mitogen) stosowana jest lektyna ze szkarłatki (PWM – Pokeweed mitogen) – związek, który nieswoiście pobudza limfocyty do procesów, za które są odpowiedzialne w organizmie: proliferacji, czyli namnażania oraz wydzielania cytokin odpowiedzialnych za odpowiedź odpornościową organizmu, m.in. interferonu gamma.

Dla prawidłowej interpretacji każdego testu EliSpot konieczne jest uzyskanie dodatnich wyników w kontroli z mitogenem. Stanowi to dowód na to, że w teście użyto żywych limfocytów, które charakteryzowały się pełną zdolnością do reakcji z antygenami.

Zwiń tekst

Borrelia miyamotoi - oferta badań

A2 (B2)
470.00zł

EliSpot Borrelia miyamotoi

EliSpot Borrelia miyamotoi

Diagnostyka aktywności zakażenia Borrelia miyamotoi. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T) w zakażeniu Borrelia miyamotoi. Gatunek ten częściowo odpowiada za tzw. neuroboreliozę seronegatywną.

Dowiedz się więcej