fbpx

Konsultacje

Poniżej znajdą Państwo zbiór podstawowych informacji odnośnie do konsultacji lekarskich w Centrum Medycznym Wielkoszyński.

Oferta dotyczy pacjentów z już umówionym terminem konsultacji

arrowarrowarrow

lek. Hubert Broda

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wydział w  Zabrzu (2012-2018 r.). Obecnie w  trakcie specjalizacji w dziedzinie Chorób Wewnętrznych. W diagnostyce stosuję podejście holistyczne czyli zwracam uwagę na możliwie różne przyczyny choroby Pacjenta.

arrowarrowarrow

Regulamin Pacjenta leczącego się w Centrum Medycznym Wielkoszyński

Data publikacji 27.06.2023

Leczenie w Centrum Medycznym Wielkoszyński (CMW) nie zastępuje opieki w POZ. Poniższy regulamin obowiązuje każdego pacjenta rozpoczynającego lub kontynuującego leczenie w naszym Centrum mieszczącym się przy al. Józefa Piłsudskiego 10 w Dąbrowie Górniczej od momentu opublikowania lub naniesienia poprawki w dokumencie. Pacjenci zobowiązani są do śledzenia zmian w regulaminie – powiadomienia będą pojawiać się na stronie wielkoszynski.pl  (w zakładce pacjenci). Jeśli pacjent / opiekun prawny pacjenta nie akceptuje poniższych założeń i warunków – zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu pracownikowi Centrum Medycznego Wielkoszyński, co umożliwi wypisanie danej osoby z grona pacjentów.

Aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, obejmujący wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest również w rejestracji CMW.

1. Procedura rejestracji Pacjenta na konsultacje w CMW

Konsultacja odbywa się wyłącznie po uprzednim uzupełnieniu danych osobowych pacjenta, ewentualnie jego rodziców/opiekunów prawnych oraz podpisaniu zgody na leczenie.

Umawianie na wizytę u lekarza odbywa się w rejestracji Centrum Medycznego Wielkoszyński:

 • osobiście,
 • telefonicznie 506 112 819,
 • mailowo na adres : rejestracja@wielkoszynski.pl.

Jeżeli konsultacja dotyczy dodatkowych osób należy zgłosić ten fakt w rejestracji.

Niezbędne do prawidłowego przebiegu konsultacji są następujące dokumenty, które należy wypełnić w rejestracji w dniu konsultacji:

 • zgoda na leczenie,
 • zgoda RODO,
 • akceptacja regulaminu pacjenta.

Portale społecznościowe nie są formą kontaktu z rejestracją.

2. Rodzaje konsultacji

Pierwszą konsultację Pacjent odbywa zawsze osobiście w gabinecie Centrum Medycznego Wielkoszyński. Lekarz poprzez przebadanie pacjenta, interpretację wyników badań, obserwację zachowań oraz zebranie wywiadu, ocenia stan zdrowia pacjenta i ustala indywidualne zalecenia, terapię i/lub kieruje do innych specjalistów.

Konsultacja kontrolna polega na ocenie postępów leczenia/terapii, naniesieniu poprawek, ustaleniu kontynuacji leczenia/terapii, interpretacji wyników badań, jeśli istnieje taka konieczność zleceniu ew. dodatkowych badań. Kontrolna konsultacja lekarska trwa do 30 min. Przy leczeniu więcej niż 1 osoby, czas konsultacji ustalany jest indywidualnie.

Konsultacja nagła to kilkuminutowa rozmowa osobista lub telefoniczna w przypadku nagłego i ostrego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, który włączył leczenie/ terapię przepisane/ą przez lekarza placówki. Konsultacja nagła nie obejmuje: omówienia wyników badań (poza takimi, które wykazują nagłe pogorszenie stanu zdrowia), wyjaśnienia leczenia zleconego w trakcie konsultacji pierwszej lub kontrolnej, innych kwestii, które powinny zostać poruszone w trakcie konsultacji kontrolnej/pierwszej wizyty. Odbywa się między umówionymi wizytami w godzinach pracy lekarza. Niezbędny do prawidłowego przebiegu konsultacji nagłej jest mail dostarczony przez pacjenta lub opiekuna prawnego na adres mailowy: rejestracja@wielkoszynski.pl ze szczegółowym opisem obecnego stanu zdrowia, występujących objawów oraz aktualnym etapem leczenia/ terapii, wynikami podstawowymi lub innymi wskazującymi na nagłe pogorszenie stanu zdrowia.

O tym, czy przypadek kwalifikuje się do konsultacji nagłej decyduje lekarz po zapoznaniu się z wyżej określoną wiadomością mailową. Konsultacja umawiana jest na najbliższy możliwy dzień, nie ma możliwości ustalenia dokładniej godziny rozmowy.

3. Odmowa leczenia

Lekarz może odmówić przyjęcia pacjenta, jeśli jednostki chorobowe wykraczają poza specjalizację lekarza oraz gdy pacjent nie stosuje się do regulaminu, nie wprowadza zaleceń lekarza, przejawia agresywne, roszczeniowe zachowania, nie dostarczył wszystkich niezbędnych dokumentów, posiada zaległe nieuregulowane płatności.

4. Odwoływanie konsultacji

Konsultacje należy odwoływać nie później niż 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem wizyty. Umożliwia to skorzystanie innym pacjentom z wolnego terminu. W przypadku odwołania konsultacji po tym terminie do kolejnej konsultacji doliczane jest 50% opłaty za nieodbytą konsultację.  Konsultację odwołuje się:

 • osobiście,
 • telefonicznie pod numerem telefonu 506 112 819.

Nie przyjmujemy zgłoszeń z portali społecznościowych i przez sms.

Podany numer telefonu jest obsługiwany przez centralkę telefoniczną i nie obsługuje przekazywania wiadomości SMS/MMS.

Konsultację uważa się za odwołaną po potwierdzeniu jej anulowania przez pracownika rejestracji CMW. Nieodwołanie konsultacji powoduje skreślenie z listy pacjentów czynnych, a tym samym brak możliwości kontynuowania leczenia.

5. Odpłatność za konsultację

Koszt konsultacji lekarskiej (stacjonarnej i telefonicznej) jest uzależniony od czasu trwania konsultacji. Płatność za konsultacje jest regulowana poprzez wykupienie odpowiedniej usługi w naszym sklepie internetowym lub przelewem. Konsultacje kontrolne w ramach kolejnych wizyt należy opłacić co najmniej 3 dni robocze przed umówionym terminem.

Płatności za pierwszą konsultację (lek. Hubert Broda, lek. Rafał Fiolka)  należy dokonać poprzez zakup konsultacji w sklepie internetowym lub przelewem najpóźniej następnego dnia po ustaleniu terminu konsultacji.  Aby termin konsultacji był wiążący, po otrzymaniu opłaconego zamówienia internetowego lub przelewu potwierdzamy termin pierwszej konsultacji poprzez sms.

Cennik konsultacji i pozostałych usług jest dostępny na stronie wielkoszynski.pl w zakładce pacjenci.

Dane do przelewu:

Centrum Medyczne WIELKOSZYŃSKI

aleja Józefa Piłsudskiego 10,

41-300 Dąbrowa Górnicza

Rachunek bankowy w złotówkach: 10 1050 1230 1000 0092 3653 5846

ING Bank Śląski

Tytułem:

imię i nazwisko pacjenta oraz konsultacja lekarska w dniu: …(proszę wpisać datę umówionej konsultacji).

6. Faktury

Do każdej płatności wystawiany jest paragon fiskalny.

Od 1 stycznia 2020r. zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520), sprzedawca może wystawić nabywcy (podatnikowi VAT) fakturę do paragonu tylko, jeśli paragon zawiera NIP nabywcy.

W związku z tym przed wydrukowaniem paragonu niezwłocznie prosimy o informację, czy mamy wystawić fakturę za konsultację (np. na fundację) i jeśli jest taka potrzeba, prosimy o podanie danych do faktury. Jeżeli przed wydrukowaniem paragonu nie otrzymamy informacji z prośbą o wystawienie faktury to zostanie wystawiony paragon bez numeru NIP i wystawienie faktury (na firmę, fundację) nie będzie już możliwe.

7. Kontakt z Centrum Medycznym Wielkoszyński między konsultacjami

Odpowiadanie na telefony i e-maile odbywa się w czasie godzin pracy Centrum, które są dostępne na naszej stronie internetowej wielkoszynski.pl w zakładce kontakt.
Podany numer telefonu jest obsługiwany przez centralkę telefoniczną i nie obsługuje przekazywania wiadomości SMS/MMS.
W przypadku zmian godzin pracy placówki, urlopów i innych – informacje publikowane są na podanej stronie.

Kontakt z lekarzem jest ograniczony w trakcie wyjazdów służbowych, rehabilitacji, konferencji, szkoleń, urlopów, itd. W takich przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące otrzymanych zaleceń po konsultacji należy zgłosić w ciągu 1-2 dni po przebytej wizycie. Pytania do lekarza należy zawrzeć w jednej wiadomości mailowej, wysłanej na adres: rejestracja@wielkoszynski.pl. Pytania po konsultacji mogą dotyczyć wyłącznie wątpliwości odnośnie zaleceń. Kwestie dotyczące m.in. omówienia poszczególnych parametrów badań, alternatywnego leczenia, zlecenia nowych badań czy celu wprowadzenia danego leku lub suplementu mogą zostać omówione wyłącznie bezpośrednio z lekarzem w trakcie konsultacji lekarskiej.

8. Usługi dodatkowe odpłatne zgodnie z cennikiem

 • wydanie zaświadczenia*,
 • wystawienie/przedłużenie recepty* w czasie trwania leczenia i poza konsultacją,
 • wydanie dokumentacji medycznej (czas oczekiwania to 15 dni roboczych od otrzymania oryginału wniosku dostępnego pod adresem: https://wielkoszynski.pl/wp-content/uploads/WNIOSEK-O-WYDANIE-DOKUMENTACJI-MED.pdf ),
 • wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia do ZUS, OPS (odbywa się tylko podczas konsultacji kontrolnej).

*Zarówno recepty jak i zaświadczenia wydawane są wyłącznie w przypadkach uznanych przez lekarza za uzasadnione, a czas oczekiwania to 7 dni roboczych.

Cennik dotyczy następujących lekarzy:

Lekarz Hubert Broda

 

 • konsultacja standardowa do 30 min (osobista/telefoniczna) – 300 zł
 • konsultacja standardowa do 60 min (osobista/telefoniczna) – 600 zł
 • wystawienie/przedłużenie recepty w czasie trwania leczenia, które następuje poza konsultacją – 100 zł
 • wystawienie zaświadczenia poza konsultacją – 100 zł
 • wydanie kopii dokumentacji medycznej (wysyłka wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej) – 100 zł

OSTATECZNIE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA KONSULTACJĘ DECYDUJE LEKARZ.

Nasze metody płatności:

Dane do przelewu:

Centrum Medyczne WIELKOSZYŃSKI
Aleja Józefa Piłsudskiego 10,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Rachunek bankowy w złotówkach:
10 1050 1230 1000 0092 3653 5846
ING Bank Śląski

W tytule płatności proszę wpisać:

 • imię i nazwisko pacjenta oraz nazwa usługi (np. konsultacja lekarska w dniu . . .)

Konsultacje - oferta dotyczy jedynie pacjentów z umówionym terminem konsultacji

300.00zł

Konsultacja standardowa do 30 minut

Konsultacja standardowa do 30 minut

Konsultacja standardowa do 30 minut (osobista/telefoniczna). Oferta dotyczy pacjentów z już umówionym terminem konsultacji

Dowiedz się więcej
600.00zł

Konsultacja standardowa do 60 minut

Konsultacja standardowa do 60 minut

Konsultacja standardowa do 60 minut (osobista/telefoniczna). Oferta dotyczy pacjentów z już umówionym terminem konsultacji

Dowiedz się więcej
100.00zł

Wystawienie/przedłużenie recepty

Wystawienie/przedłużenie recepty

Wystawienie/przedłużenie recepty w czasie trwania leczenia, które występuje poza konsultacją. Oferta dotyczy pacjentów pozostających w trakcie leczenia w Centrum Medycznym Wielkoszyński.

Dowiedz się więcej
100.00zł

Wystawienie zaświadczenia poza konsultacją

Wystawienie zaświadczenia

Wystawienie zaświadczenia poza konsultacją. Oferta dotyczy pacjentów pozostających w trakcie leczenia w Centrum Medycznym Wielkoszyński.

Dowiedz się więcej
100.00zł

Wydanie kopii dokumentacji medycznej

Wydanie kopii dokumentacji medycznej

Wydanie kopii dokumentacji medycznej (wysyłka wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej).

Dowiedz się więcej