fbpx

Toxocara i toksokaroza

Toksokaroza to odzwierzęca choroba pasożytnicza. Człowiek zaraża się drogą pokarmową, spożywając zanieczyszczony pokarm lub wodę oraz za pośrednictwem brudnych rąk. Zazwyczaj larwy wędrują w organizmie człowieka do wątroby, płuc oraz oka, bywają też obecne w sercu i mózgu. Objawy typowe dla toksokarozy to stany podgorączkowe lub gorączka, bóle brzucha i głowy, kaszel, bóle mięśniowe i stawowe. Stwierdzane jest powiększenie węzłów chłonnych, wątroby i śledziony, czasem zmiany skórne i zmiany osłuchowe nad płucami.
arrowarrowarrow

Toksokaroza - oferta badań

F3
270.00zł

Toxocara IgG – Western Blot

Toxocara IgG – Western Blot

Uzupełniający test serologiczny stosowany w diagnostyce toksokarozy, wykonywany techniką Western Blot i oceniający swoistość przeciwciał klasy IgG skierowanych przeciw Toxocara canisToxocara cati. Stosowany jest jako test potwierdzający dodatni wynik testu ELISA w klasie IgG. Dodatkowo, w celu oceny czasu trwania zakażenia i jego aktywności, zaleca się wykonanie oznaczeń w klasie IgA oraz ocenę awidności przeciwciał IgG.

F4
85.00zł

Toxocara IgG – ELISA

Toxocara IgG – ELISA

Przesiewowy test serologiczny stosowany w diagnostyce toksokarozy. Wykonywany techniką ELISA i wykrywający przeciwciała klasy IgG przeciw Toxocara. W celu różnicowania aktywnych, niedawnych zarażeń od zarażeń przebytych wskazane jest jednoczesne wykonania badania w klasie IgA oraz ewentualna ocena awidności przeciwciał IgG. Do potwierdzenia dodatnich wyników testu (IgG) zaleca się wykonanie testu Toxocara IgG Western Blot.

F6
140.00zł

Awidność toxocara IgG – ELISA

Awidność toxocara IgG – ELISA

Uzupełniający test serologiczny stosowany w diagnostyce toksokarozy. Test wykonywany techniką ELISA i oceniający awidność przeciwciał klasy IgG. Wykonuje się go w celu różnicowania aktywnych, niedawnych zarażeń od przebytych/starych. Niska awidność przeciwciał IgG wskazuje na niedawne zarażenie, natomiast wysoka na stare (wieloletnie). Do wykonania badania awidności konieczne jest jednoczesne wykonanie badania F4 - Toxocara IgG – ELISA

F5
120.00zł

Toxocara IgA – ELISA

Toxocara IgA – ELISA

Test serologiczny stosowany w diagnostyce toksokarozy, wykonywany techniką ELISA i wykrywający przeciwciała klasy IgA przeciw Toxocara. Zalecany jest w celu różnicowania aktywnych od przebytych zarażeń. Obecność przeciwciał w klasie IgA najczęściej wskazuje na aktualnie toczące się, aktywne zarażenie. Również, ze względu na większą dynamikę w poziomie przeciwciał IgA, stwierdzenie obecności przeciwciał IgA uważane jest za lepszy wskaźnik skuteczności leczenia, niż obecność przeciwciał IgG, które mogą utrzymywać się latami po skutecznym leczeniu inwazji.

Toxocara i toksokaroza - o chorobie

Toksokaroza (zespół larwy trzewnej wędrującej) to odzwierzęca choroba pasożytnicza, wywołana zarażeniem człowieka formami inwazyjnymi nicieni należących do rodzaju Toxocara. Toksokaroza jest wywoływana przez migrujące larwy glisty psiej – Toxocara canis lub glisty kociej -Toxocara cati. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

Choroba występuje na całym świecie. Człowiek zaraża się drogą pokarmową spożywając zanieczyszczony pokarm lub wodę, a także za pośrednictwem brudnych rąk wkładanych do jamy ustnej. Postacią inwazyjną jest jajo zawierające larwę. Pasożyty przeważnie występują u dzieci, które w czasie zabaw z psami i kotami są najbardziej narażone na kontakt z jajami inwazyjnymi znajdującymi się w otoczeniu tych zwierząt.

Do inwazji gatunków z rodzaju Toxocara do żywicieli zwierzęcych dochodzi różnymi drogami. Może być to droga pokarmowa, czyli np. zjedzenie jaja inwazyjnego lub larwy występującej w tkankach żywiciela. Larwa Toxocara canis występująca u psów może wniknąć przez łożysko do płodu. Toxocara canisToxocara cati może wniknąć z mlekiem matki do ssących szczeniaków lub kociąt.

Zwiń tekst

Toksokaroza - objawy i leczenie

Toksokaroza - objawy

Przebieg toksokarozy zależy od kilku czynników takich, jak: intensywność inwazji, miejsce lokalizacji i długi okres przeżywania larw u człowieka. Zazwyczaj larwy wędrują w organizmie człowieka do wątroby, płuc oraz oka, bywają też obecne w sercu i mózgu. Gdy w organizmie jest mała liczba larw, mogą nie pojawić się żadne objawy i jedynie diagnostyka serologiczna pozwala na zidentyfikowanie toczącej się toksokarozy. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

Objawy typowe dla toksokarozy to stany podgorączkowe lub gorączka, bóle brzucha, bóle głowy, kaszel, bóle mięśniowe i stawowe. Stwierdzane jest powiększenie węzłów chłonnych, wątroby i śledziony, czasem zmiany skórne oraz zmiany osłuchowe nad płucami.

W postaci narządowej toksokarozy pojawiają się nacieki płucne, powiększenie wątroby i śledziony, limfadenopatia (powiększenie węzłów chłonnych) i wysoka eozynofilia (duża ilość eozynofilii – rodzaju białych ciałek występujących we krwi obwodowej). Pojawić się mogą również ogólne objawy takie, jak: gorączka, osłabienie, utrata masy ciała, utrata łaknienia oraz dolegliwości mięśniowe. Znane są przypadki śmierci spowodowane inwazją Toxocara do płuc, serca i mózgu. W postaci narządowej rzadko występują objawy oczne.

U pacjentów, zwłaszcza u dzieci, może dochodzić do objawów przypominających alergię, związanych z alergiczno-toksycznym oddziaływaniem produktów przemiany materii Toxocara.

Toksokaroza występuje najczęściej u małych dzieci w wieku 2-3 lat, u których dochodzi zazwyczaj do intensywnej inwazji Toxocara. U dzieci często pojawiają się przewlekłe bóle brzucha, wyraźnie zmniejszone łaknienie, z czym wiązać się może brak przyrostu masy ciała, a nawet jej spadek. Mogą także występować wysypki, zwykle rozpoznawane jako zmiany na tle alergicznym. U dzieci bez alergii w wywiadzie mogą wystąpić typowe objawy alergii takie, jak wysypki i kaszel z dusznością. U alergików toksokaroza może nasilać objawy alergii, np. atopowego zapalenia skóry czy astmy oskrzelowej.

W postaci ocznej toksokarozy dochodzi do bytowania larw w oku. Objawy w tej postaci są bezbolesne, jednostronne i najczęściej dotyczą tylnej części gałki ocznej. Mogą pojawić się wady wzroku lub utrata wzroku w jednym oku. Dochodzić może również do zeza zbieżnego i leucocorii (objawu okulistycznego, polegającego na pojawieniu się w trakcie badania białego refleksu w źrenicy zamiast prawidłowego czerwonego). Na obrzeżu oka mogą występować ziarniniaki. Zwykle postać oczna rozwija się w sytuacji mało licznej inwazji pasożyta, występującego w liczbie jednej lub kilku larw. W sytuacji, gdy larwy zawędrują do mózgu, pojawiają się takie objawy neurologiczne, jak drgawki, ataksja (niezborność), śpiączka, a nawet śmierć. Może dojść również do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu lub rdzenia.

Toksokaroza - leczenie

Do leczenia toksokarozy stosowane są albendazol, nitazoksanid oraz dietylokarbamazyna (DEC).

Zwiń tekst

Toksokaroza – diagnostyka

Pewnym dowodem inwazji Toxocara u człowieka jest znalezienie larw w tkankach pobranych podczas biopsji. Ograniczeniem tej metody diagnostycznej są duże trudności w identyfikacji larw i relatywnie mała szansa trafienia na larwę w materiale pobranym podczas biopsji. Dlatego w diagnostyce inwazji Toxocara, kluczową rolę odgrywa wywiad z pacjentem, analiza obrazu klinicznego (analiza objawów) oraz diagnostyka serologiczna. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

Do wykrywania swoistych przeciwciał przeciw Toxocara stosowane są techniki serologiczne, m.in.: ELISA, Western blot, immunofluorescencja pośrednia, hemaglutynacja bierna. Ze względu na ryzyko reakcji krzyżowych z antygenami innych nicieni, mogą być one niespecyficzne, czyli nie dostarczać jednoznacznych wyników. W metodzie Western blot najczęściej stosowane są tzw. antygeny ekskrecyjno-sekrecyjne Toxocara (ESA), które zapewniają wymaganą specyficzność analityczną tej metody serologicznej.

Najczęściej oznaczane są przeciwciała przeciw Toxocara w klasach IgG i IgA. W celach diagnostycznych rzadziej wykorzystywane są przeciwciała klasy IgE skierowane przeciw antygenom Toxocara. Stwierdzenie obecności przeciwciał IgA uważane jest za lepszy wykładnik aktywności zarażenia, niż obecność przeciwciał IgG, co spowodowane jest większą dynamiką zmian stężeń specyficznych IgA.

Wysokość miana w badaniach serologicznych (czyli stężenie przeciwciał) jest wskaźnikiem intensywności i aktywności zakażenia. Wysokie miana są charakterystyczne dla inwazji Toxocara w postaci zespołu larwy wędrującej trzewnej, zaś niskie miana występują w przypadkach małych lub dawnych inwazji Toxocara. W przypadku toksokarozy ocznej związanej z niewielką inwazją larw, testy serologiczne mogą dostarczać wynik ujemny, natomiast w płynie z przedniej komory oka mogą być obecne antygeny pasożyta i/lub swoistych przeciwciał przeciw Toxocara.

Eozynofilia, czyli wysoki poziom eozynofilii (rodzaju leukocytów) we krwi obwodowej zależy od intensywności zarażenia i aktywności larw. W przypadku dawno przebytych zarażeń eozynofilia nie występuje, jednak pojawiają się przeciwciała przeciw Toxocara, szczególnie w klasie IgG.

U zarażonego człowieka żadna postać pasożyta nie jest wydalana z kałem, w związku z czym badanie kału na pasożyty nie ma wartości diagnostycznej. Badanie kału bywa jednak wykonywane w tzw. w diagnostyce różnicowej, aby wykluczyć inne choroby pasożytnicze. Ze względu na podobieństwo objawów, toksokarozę należy różnicować z inwazjami Ascaris lumbricoides (glista ludzka), Strongyloides strecoralis (węgorek jelitowy) i Trichinella spiralis (włosień kręty), których larwy w cyklu rozwojowym także wędrują w organizmie żywiciela.

Zwiń tekst

Toksokaroza - oferta badań:

F3
270.00zł

Toxocara IgG – Western Blot

Toxocara IgG – Western Blot

Uzupełniający test serologiczny stosowany w diagnostyce toksokarozy, wykonywany techniką Western Blot i oceniający swoistość przeciwciał klasy IgG skierowanych przeciw Toxocara canisToxocara cati. Stosowany jest jako test potwierdzający dodatni wynik testu ELISA w klasie IgG. Dodatkowo, w celu oceny czasu trwania zakażenia i jego aktywności, zaleca się wykonanie oznaczeń w klasie IgA oraz ocenę awidności przeciwciał IgG.

F4
85.00zł

Toxocara IgG – ELISA

Toxocara IgG – ELISA

Przesiewowy test serologiczny stosowany w diagnostyce toksokarozy. Wykonywany techniką ELISA i wykrywający przeciwciała klasy IgG przeciw Toxocara. W celu różnicowania aktywnych, niedawnych zarażeń od zarażeń przebytych wskazane jest jednoczesne wykonania badania w klasie IgA oraz ewentualna ocena awidności przeciwciał IgG. Do potwierdzenia dodatnich wyników testu (IgG) zaleca się wykonanie testu Toxocara IgG Western Blot.

F6
140.00zł

Awidność toxocara IgG – ELISA

Awidność toxocara IgG – ELISA

Uzupełniający test serologiczny stosowany w diagnostyce toksokarozy. Test wykonywany techniką ELISA i oceniający awidność przeciwciał klasy IgG. Wykonuje się go w celu różnicowania aktywnych, niedawnych zarażeń od przebytych/starych. Niska awidność przeciwciał IgG wskazuje na niedawne zarażenie, natomiast wysoka na stare (wieloletnie). Do wykonania badania awidności konieczne jest jednoczesne wykonanie badania F4 - Toxocara IgG – ELISA

F5
120.00zł

Toxocara IgA – ELISA

Toxocara IgA – ELISA

Test serologiczny stosowany w diagnostyce toksokarozy, wykonywany techniką ELISA i wykrywający przeciwciała klasy IgA przeciw Toxocara. Zalecany jest w celu różnicowania aktywnych od przebytych zarażeń. Obecność przeciwciał w klasie IgA najczęściej wskazuje na aktualnie toczące się, aktywne zarażenie. Również, ze względu na większą dynamikę w poziomie przeciwciał IgA, stwierdzenie obecności przeciwciał IgA uważane jest za lepszy wskaźnik skuteczności leczenia, niż obecność przeciwciał IgG, które mogą utrzymywać się latami po skutecznym leczeniu inwazji.