fbpx

Jersinioza

Człowiek zakaża się pałeczkami Yersinia jedząc zakażone produkty pochodzenia zwierzęcego (surowe lub półsurowe mięso), pijąc zakażoną wodę lub spożywając zakażoną żywność (np. warzywa skażone odchodami). Głównym źródłem zakażenia są świnie. Pałeczki Yersinia dobrze rozwijają się nawet w temperaturze lodówki. Nie można również wykluczyć zakażenia na drodze ukąszenia przez kleszcza. Główne objawy dotyczą przewodu pokarmowego. Podstawowym objawem jersiniozy jest wielodniowa, wodnista biegunka, wynikająca z ostrego zapalenia żołądka i jelit oraz silne bóle brzucha często imitujące ostre zapalenie wyrostka robaczkowego.
arrowarrowarrow

Jersinioza - oferta badań

A3
470.00zł

EliSpot Yersinia

EliSpot Yersinia

Diagnostyka aktywności zakażenia Yersinia enterocolitica. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T) w jersiniozie.

Dowiedz się więcej
D42
80.00zł

Yersinia enterocolitica IgG – ELISA

Yersinia enterocolitica IgG – ELISA

Przeciwciała przeciw Yersinia w klasie IgG – badanie wykonywane jest techniką ELISA i wykorzystaniem jako antygenów mieszaniny białek zewnętrznych (YOP’s). Test nie różnicuje zakażeń spowodowanych przez Yersinia eneterocoliticaYersinia pseudotuberculosis, jak również nie odpowiada na pytanie czy zakażenia jest aktywne (przeciwciała IgG występują zarówno w aktywnych zakażeniach, jak i po ich przebyciu – często dożywotnio). W przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu wskazane jest rozszerzenie diagnostyki i wykonanie badań metodą immunoblot (Western Blot).

D39
180.00zł

Yersinia enterocolitica IgG – Immunoblot

Yersinia enterocolitica IgG – Immunoblot

Przeciwciała przeciw Yersinia w klasie IgG metodą immunoblot. Badanie wykonywane jest w klasie IgG i opiera się na ocenie występowania w badanej surowicy przeciwciał skierowanych wobec poszczególnych białek zewnętrznych jersinii (YOP). Metoda cechuje się bardzo wysoką specyficznością, gdyż uniemożliwia występowanie reakcji krzyżowych z innymi bakteriami (antygeny YOP są gatunkowo specyficzne i występują tylko u chorobotwórczych dla ludzi szczepów Yersinia). Na podstawie występowania poszczególnych klas przeciwciał często można określić etap zakażenia. Powszechnie uważa się, że występowanie przeciwciał przeciw Yersinia w klasie IgA lub IgM przemawia za aktywnym zakażeniem. Przeciwciała klasy IgM występują jednak tylko w pierwszej fazie zakażenia, ustępując miejsca produkcji swoistych przeciwciał w klasie IgA w zakażeniu przewlekłym. Natomiast przeciwciała klasy G (IgG), pojawiające się nieco później w przebiegu ostrej infekcji, utrzymują się przez wiele lat, a często nawet dożywotnio. Badanie nie różnicuje jednak gatunków jersinii (Y. eneterocolitica od Y. pseudotuberculosis), co ma znaczenie dla wyboru antybiotyków. Oba gatunki jersinii wytwarzają bowiem białka YOP o podobnej strukturze i antygenowości. W celu różnicowania jersiniozy (Y. enetrocolitica) od rodencjozy (Y. pseudotuberculosis) wskazane jest wykonanie testów różnicujących wykorzystujących jako antygeny białka PsaA i MyfA.

D41
180.00zł

Yersinia enterocolitica IgA – Immunoblot

Yersinia enterocolitica IgA – Immunoblot

Przeciwciała przeciw Yersinia w klasie IgA metodą immunoblot. Badanie wykonywane jest w klasie IgA i opiera się na ocenie występowania w badanej surowicy przeciwciał skierowanych wobec poszczególnych białek zewnętrznych jersinii (YOP). Metoda cechuje się bardzo wysoką specyficznością, gdyż uniemożliwia występowanie reakcji krzyżowych z innymi bakteriami (antygeny YOP są gatunkowo specyficzne i występują tylko u chorobotwórczych dla ludzi szczepów Yersinia). Na podstawie występowania poszczególnych klas przeciwciał często można określić etap zakażenia. Powszechnie uważa się, że występowanie przeciwciał przeciw Yersinia w klasie IgA lub IgM przemawia za aktywnym zakażeniem. Przeciwciała klasy IgM występują jednak tylko w pierwszej fazie zakażenia, ustępując miejsca produkcji swoistych przeciwciał w klasie IgA w zakażeniu przewlekłym. Badanie nie różnicuje jednak gatunków jersinii (Yersinia eneterocolitica od Yersinia pseudotuberculosis), co ma znaczenie dla wyboru antybiotyków. Oba gatunki jersinii wytwarzają bowiem białka YOP o podobnej strukturze i antygenowości. W celu różnicowania jersiniozy (Yersinia enetrocolitica) od rodencjozy (Yersinia pseudotuberculosis) wskazane jest wykonanie testów różnicujących wykorzystujących jako antygeny białka PsaA i MyfA.

D43
180.00zł

Test różnicujący gatunki yersinii IgG – Immunoblot

Test różnicujący gatunki yersinii IgG – Immunoblot

Test różnicujący gatunki Yersinia metodą immunoblot. Badanie wykonywane jest w klasie IgG opiera się na ocenie występowania w badanej surowicy przeciwciał skierowanych wobec poszczególnych białek zewnętrznych jersinii (YOP) oraz białek specyficznych dla Yersinia enterocolitica (antygen MyfA) i Yersinia pseudotuberculosis (antygen PsaA). Wykonanie testu może mieć kluczowe znaczenie przy wyborze antybiotyków stosowanych do leczenia jersiniozy, zwłaszcza przy ujemnych wynikach badań bakteriologicznych (posiew kału), gdyż oba gatunki jersiinii różnią się wrażliwością na leki przeciwbakteryjne.

D44
180.00zł

Test różnicujący gatunki yersinii IgM – Immunoblot

Test różnicujący gatunki yersinii IgM – Immunoblot

Test różnicujący gatunki Yersinia metodą immunoblot. Badanie wykonywane jest w klasie IgM opiera się na ocenie występowania w badanej surowicy przeciwciał skierowanych wobec poszczególnych białek zewnętrznych jersinii (YOP) oraz białek specyficznych dla Yersinia enterocolitica (antygen MyfA) i Yersinia pseudotuberculosis (antygen PsaA). Wykonanie testu może mieć kluczowe znaczenie przy wyborze antybiotyków stosowanych do leczenia jersiniozy, zwłaszcza przy ujemnych wynikach badań bakteriologicznych (posiew kału), gdyż oba gatunki jersiinii różnią się wrażliwością na leki przeciwbakteryjne.

D45
180.00zł

Test różnicujący gatunki yersinii IgA – Immunoblot

Test różnicujący gatunki yersinii IgA – Immunoblot

Test różnicujący gatunki Yersinia metodą immunoblot. Badanie wykonywane jest w klasie IgA opiera się na ocenie występowania w badanej surowicy przeciwciał skierowanych wobec poszczególnych białek zewnętrznych jersinii (YOP) oraz białek specyficznych dla Yersinia enterocolitica (antygen MyfA) i Yersinia pseudotuberculosis (antygen PsaA). Wykonanie testu może mieć kluczowe znaczenie przy wyborze antybiotyków stosowanych do leczenia jersiniozy, zwłaszcza przy ujemnych wynikach badań bakteriologicznych (posiew kału), gdyż oba gatunki jersiinii różnią się wrażliwością na leki przeciwbakteryjne.

Jersinioza - o chorobie

Bakterie z rodzaju Yersinia są gram-ujemnymi pałeczkami jelitowymi. Dla człowieka chorobotwórcze są głównie Yersinia enterocoliticaYersinia pseutobuberculosis (wywołujące jersiniozę) oraz Yersinia pestis wywołująca dżumę. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst
Rezerwuarem zarazków są zwierzęta (szczególnie świnie i inne zwierzęta gospodarskie), a człowiek zakaża się drogą pokarmową, jedząc zakażone produkty pochodzenia zwierzęcego (surowe lub półsurowe mięso), pijąc zakażoną wodę lub spożywając wtórnie zakażoną żywność (np. warzywa skażone odchodami). Charakterystyczne dla zakażeń pałeczkami Yersinia jest zakażenie pochodzące od żywności przechowywanej w niskich temperaturach (pałeczki Yersinia dobrze rozwijają się nawet w temperaturze lodówki!). Nie można również wykluczyć zakażenia na drodze ukąszenia przez kleszcza, podobnie jak dzieje się to w przypadku tularemii i brucelozy. Opisywano również zakażenia przez przetoczenie zakażonej krwi (bezobjawowa bakteriemia u dawcy). Głównym rezerwuarem i źródłem zakażenia są świnie. Np. w Danii ponad 80% świń jest zakażonych. Grupą ryzyka, szczególnie narażoną na zakażenie są osoby pracujące w rzeźniach.

Za chorobotwórcze działanie pałeczek jersiniozy (Yersinia enerocolitica i Yersiniapseudotuberculosis) odpowiadają adhezyny (białka powierzchniowe odpowiedzialne za przyleganie komórek bakteryjnych do komórek zywiciela) oraz złożony system toksycznych i transportowych białek ściany komórkowej nazywanych Yersinia Outer Proteins (YOP’s). Pałeczki Yersiniaenterocolitica podzielono ze względu na budowę ich antygenu somatycznego na 54 grupy serologiczne, spośród których chorobotwórcze dla ludzi są najczęściej serotypy O:3, O:8, O:9 i O:5,27. Za patogenność szczepów Yersinia enerocolitica odpowiadają: termostabilne (czyli odporne na wysoką temepraturę) enterotoksyny (YST, YSTII, YST-b, YST-c), produkty chromosomalnych genów inv, ail, myp oraz plazmidowy gen yadA, a także białka YOP kodowane w plazmidzie (plazmidy to krótkie, kuliste formy DNA pozajądrowego u bakterii, które mogą być przekazywane pomiędzy osobnikami (nawet różnych gatunków) pYV. Tylko szczepy wytwarzające YOP uważane są za patogenne dla ludzi.

W Polsce i Europie najczęściej występującym serotypem jest O:3, jednak począwszy od lat 2000. notuje się stały wzrost częstości zakażeń tzw. serotypem amerykańskim (O:8). Zakażenia pałeczkami Yersinia podlegają obowiązkowej rejestracji, jednak niewielka dostępność metod diagnostycznych wiedzie do ich niskiej rozpoznawalności. Rozpowszechnienie zakażenia jest bowiem bardzo duże (wysokie odsetki serokonwersji w IgG wśród osób dorosłych w Polsce).

Zwiń tekst

Jersinioza - objawy i leczenie

Jersinioza - objawy

Pałeczki Yersinia po wtargnięciu do organizmu przez przewód pokarmowy namnażają się w układzie siateczkowo-środbłonkowym głównie w węzłach chłonnych jamy brzusznej, stąd też główne objawy dotyczą przewodu pokarmowego. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst
Podstawowym objawem ostrej (pierwotnej) jersiniozy jest wielodniowa, wodnista biegunka, wynikająca z ostrego zapalenia żołądka i jelit. W 5% przypadków występuje biegunka z domieszką krwi. Towarzyszyć jej mogą nudności i wymioty oraz gorączka i bóle brzucha i głowy. U starszych dzieci, nastolatków i dorosłych występują objawy zapalenia jelita cienkiego lub okrężnicy, ale bardzo często dominują objawy bólowe sugerujące zapalenie wyrostka robaczkowego, w tym ból w prawej, dolnej części brzucha i gorączka. Ich przyczyną są zapalnie zmienione węzły chłonne. Niekiedy obraz kliniczny ma charakter „ostrego brzucha” i wskazuje na zapalenie wyrostka robaczkowego (tzw. „zespół pseudowyrostkowy”). W ciężkich zakażeniach może dochodzić do rozwoju posocznicy z cechami wstrząsu septycznego (często dzieje się tak po przetoczeniu zakażonej krwi lub jej preparatów). Mogą wystąpić również inne powikłania, ale są one rzadsze (ropnie wątroby i śledzony, zapalenia szpiku, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). U pacjentów zakażonych Yersinia enterocolitica występowały m.in. objawy nieżytu żołądkowo-jelitowego oraz objawy zapalenia wyrostka robaczkowego. Rzadko obserwowano posocznicę i ropnie wątroby.

Opisywano także przewlkłe zakażenia pałeczkami Yersinia z objawami ze strony przewodu pokarmowego i powikłaniami immunologicznymi.

Do objawów często towarzyszących jersiniozie należy reaktywne zapalenie stawów oraz rumień guzowaty zlokalizowany na wyprostnych częściach kończyn. Objawy te pojawiają się po kilku tygodniach od zakażenia. Osoby posiadające antygen HLA B-27 częściej rozwijają reaktywne zapalenia stawów w przebiegu zakażenia pałeczkami Yersinia enterocolitica niż osoby bez tego antygenu zgodności tkankowej. Zapalenia te często dotyczą dużych stawów (kolanowe, biodrowe, barkowe, łokciowe), przy czym mogą one dotyczyć pojedynczego stawu lub wielu stawów. Stawy objęte procesem zapalnym są obrzęknięte, zaczerwienione, bolesne. Ruchomość ich jest ograniczona, a w badaniach obrazowych stwierdza się obfity wysięk zapalny i przekrwienie błony maziowej. Szacuje się, że powikłania te dotyczą około 10-30% zakażonych. Opisywano również przypadki zespołu Reitera (zapalenia tęczówki oka, spojówek, zapalenie cewki moczowej i objawy stawowe i jelitowe) oraz związek zakażenia pałeczkami Yersinia z rozwojem innych chorób z autoagresji (np. choroby Hashimoto).

Jersinioza - leczenie

Leczenie zakażeń pałeczkami Yersinia enterocolitica polega na stosowaniu antybiotyków aminoglikozydowych (gentamycyna, amikacyna, tobramycyna, netylmycyna), cefalosporyn III generacji (ceftriakson, cefotaksym), kotrymoksazolu, tetracyklin lub fluorochionolonów. W opornych przypadkach zastosowanie znajduje również chloramfenikol lub tiamfenikol. Natomiast pałeczki Yersinia pseudotuberculosis wrażliwe są zazwyczaj na pochodne penicylin (amoksycylina, ew. w połączeniu z kwasem klawulanowym). W każdym przypadku izolacji z materiału klinicznego chorobotwórczych szczepów Yersinia wskazane jest określenie ich wrażliwości na chemioterapeutyki. Pamiętać należy, że jersinie, podobnie jak i pozostałe pałeczki jelitowe, posiadają intensywnie rozwinięte mechanizmy nabywania odporności na antybiotyki i skuteczne w ich leczeniu może być dopiero łączne (jednoczesne) zastosowanie dwóch antybiotyków o odmiennych mechanizmach działania (np. aminoglikozyd + cefalosporyna III generacji).

Zwiń tekst

Jersinioza – diagnostyka

Zasadniczym elementem rozpoznania jersiniozy jest izolacja bakterii z materiału klinicznego (najczęściej kału). Do tego celu stosowane jest specjalne podłoże o nazwie CIN, będące podłożem wybiórczym dla pałeczek Yersinia lub podłoża chromogenne (charakteryzują się dodatkiem substratów, które pod wpływem wytwarzanych przez bakterie enzymów ulegają hydrolizie i zmieniają barwę). Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst
Dalsza diagnostyka izolowanych szczepów opiera się na ocenie ich właściwości biochemicznych (zdolność do fermentacji salicyny, eskuliny, dekarboksylacji ornityny) oraz badaniach serologicznych ze swoistymi surowicami odpornościowymi. Zdolność produkcji białek YOP oceniana może być na podstawie wzrostu szczepu na podłożu CR-MOX (z czerwienią Kongo i szczawianem magnezu). Jest to szczególnie ważny element diagnostyki bakteriologicznej zakażeń pałeczkami Yersinia enterocolitica, gdyż nie każdy wyizolowany z materiału klinicznego szczep jest szczepem chorobotwórczym!

Ważnym elementem diagnostyki jersiniozy są badania serologiczne (wykrywanie przeciwciał przeciw antygenom pałeczek Yersinia enterocoliticaYersinia pseudotuberculosis w surowicy). Jako antygeny obecnie najczęściej wykorzystywane są białka YOP, rzadziej lipopolisacharydy (LPS) stanowiące składnik tzw. antygenu somatycznego (O). Zastosowanie białek YOP jako antygenów w testach ELISA lub immunoblot prowadzi do uzyskania wysokiej specyficzności tych badań i eliminacji możliwości uzyskiwania fałszywie dodatnich wyników spowodowanych kolonizacją organizmu przez niepatogenne (saprofityczne) szczepy pałeczek Yersinia lub występowanie reakcji krzyżowych z innymi pałeczkami jelitowymi z rodziny Enterobacteriaceae. Użycie jako antygenów lipopolischarydów bakteryjnych (LPS) może natomiast umożliwiać częściowe typowanie serologiczne szczepu Yersinia, gdyż opisywano różnice w budowie antygenów somatycznych (LPS) u poszczególnych serotypów/biotypów w obrębie gatunku Yersinia enterocolitica. Podczas interpretacji wyników testów ELISA opartych o antygeny LPS należy jednak uwzględnić możliwość występowania reakcji krzyżowych z innymi pałeczkami jelitowymi i pałeczką brucelozy oraz występowanie przeciwciał anty-LPS indukowanych przez niepatogenne szczepy Yersinia. Możliwe jest także występowanie krzyżowo reagujących przeciwciał skierowanych pierwotnie wobec tzw. antygenu wspólnego (enterobacterial common antygen – ECA).

Najczęściej używane w praktyce testy immunochemiczne (ELISA i immunoblot) wykorzystują jako antygeny pojedyncze białka YOP lub ich mieszaniny. Ponieważ białka YOP wytwarzane są jedynie przez patogenne szczepy pałeczek Yersinia,wykrycie przeciwciał przeciw tym antygenom dowodzi aktualnie toczącego się lub przebytego zakażenia tymi szczepami. Obecnie stosowane testy wykorzystują zarówno antygeny natywne (białka YOP izolowane z hodowanych in vitro szczepów Yersinia), jak i rekombinowane białka YOP. Najczęściej wykorzystywane antygeny to: Yop D, Yop M, Yop E, Yop H, Yop B, Yop N, V-Ag oraz MyfA i PsaA (dwa ostatnie pozwalają na różnicowanie pomiędzy zakażeń powodowanych przez Yersinia eneterocolitica od zakażeń Yersinia pseudotuberculosis).

Na podstawie występowania poszczególnych klas przeciwciał często możliwe jest określenie etapu zakażenia. Powszechnie uważa się, że występowanie przeciwciał przeciw Yersinia w klasie IgA lub IgM przemawia za aktywnym zakażeniem. Przeciwciała klasy IgM występują jednak tylko w pierwszej fazie zakażenia, ustępując miejsca produkcji swoistych przeciwciał w klasie IgA w zakażeniu przewlekłym. Natomiast przeciwciała klasy G (IgG) pojawiają się nieco później w przebiegu ostrej infekcji, jednak ich miano stopniowo narasta i pozostaje wysokie przez wiele miesięcy po przebyciu ostrego zakażenia. Przeciwciała IgG utrzymują się potem przez wiele lat, a często nawet dożywotnio.

Ponadto w diagnostyce serologicznej stosowane są również odczyn aglutynacji probówkowej lub mikroaglutynacji, odczyn wiązania dopełniacza (OWD), odczyny aglutynacji lateksu oraz odczyn immunofluorescencji pośredniej (IIF). Metody te jednak cechują się mniejszą niż ELISA i immunoblot czułością i specyficznością diagnostyczną spowodowaną m.in. występowaniem reakcji krzyżowych z innymi pałeczkami jelitowymi (np. wspólne antygeny somatyczne z E. coli) oraz pałeczką Brucella abortus.

Unikalne możliwości diagnostyczne w diagnostyce jersiniozy stwarza metoda EliSpot, która opiera się na ocenie komórkowej odpowiedzi immunologicznej na antygeny YOP jersinii. Dynamika odpowiedzi komórkowej jest znacznie szybsza niż humoralnej, co oznacza, że w pierwszym okresie zakażenia szybciej spodziewać się można dodatniego wyniku testu EliSpot niż pozytywnego wyniku badania serologicznego. Podobnie jest też w okresie po zakończeniu leczenia – szybciej spadają wyniki testu EliSpot, niż zanikają przeciwciała IgM lub IgA. W praktyce jednak, ze względu na różnice międzyosobnicze, wskazane jest łączne wykonywanie badań oceniających odpowiedź komórkową (EliSpot Yersinia) i humoralną (serologiczną – np. Yersinia immunoblot IgM lub IgA).

Dodatkową opcją diagnostyczną są techniki biologii molekularnej (PCR, rtPCR, NAT i inne techniki) stosowane do wykrywania obecności DNA pałeczek Yersinia w materiale biologicznym lub żywności.

Zwiń tekst

Jersinioza - oferta badań

A3
470.00zł

EliSpot Yersinia

EliSpot Yersinia

Diagnostyka aktywności zakażenia Yersinia enterocolitica. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T) w jersiniozie.

Dowiedz się więcej
D42
80.00zł

Yersinia enterocolitica IgG – ELISA

Yersinia enterocolitica IgG – ELISA

Przeciwciała przeciw Yersinia w klasie IgG – badanie wykonywane jest techniką ELISA i wykorzystaniem jako antygenów mieszaniny białek zewnętrznych (YOP’s). Test nie różnicuje zakażeń spowodowanych przez Yersinia eneterocoliticaYersinia pseudotuberculosis, jak również nie odpowiada na pytanie czy zakażenia jest aktywne (przeciwciała IgG występują zarówno w aktywnych zakażeniach, jak i po ich przebyciu – często dożywotnio). W przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu wskazane jest rozszerzenie diagnostyki i wykonanie badań metodą immunoblot (Western Blot).

D39
180.00zł

Yersinia enterocolitica IgG – Immunoblot

Yersinia enterocolitica IgG – Immunoblot

Przeciwciała przeciw Yersinia w klasie IgG metodą immunoblot. Badanie wykonywane jest w klasie IgG i opiera się na ocenie występowania w badanej surowicy przeciwciał skierowanych wobec poszczególnych białek zewnętrznych jersinii (YOP). Metoda cechuje się bardzo wysoką specyficznością, gdyż uniemożliwia występowanie reakcji krzyżowych z innymi bakteriami (antygeny YOP są gatunkowo specyficzne i występują tylko u chorobotwórczych dla ludzi szczepów Yersinia). Na podstawie występowania poszczególnych klas przeciwciał często można określić etap zakażenia. Powszechnie uważa się, że występowanie przeciwciał przeciw Yersinia w klasie IgA lub IgM przemawia za aktywnym zakażeniem. Przeciwciała klasy IgM występują jednak tylko w pierwszej fazie zakażenia, ustępując miejsca produkcji swoistych przeciwciał w klasie IgA w zakażeniu przewlekłym. Natomiast przeciwciała klasy G (IgG), pojawiające się nieco później w przebiegu ostrej infekcji, utrzymują się przez wiele lat, a często nawet dożywotnio. Badanie nie różnicuje jednak gatunków jersinii (Y. eneterocolitica od Y. pseudotuberculosis), co ma znaczenie dla wyboru antybiotyków. Oba gatunki jersinii wytwarzają bowiem białka YOP o podobnej strukturze i antygenowości. W celu różnicowania jersiniozy (Y. enetrocolitica) od rodencjozy (Y. pseudotuberculosis) wskazane jest wykonanie testów różnicujących wykorzystujących jako antygeny białka PsaA i MyfA.

D41
180.00zł

Yersinia enterocolitica IgA – Immunoblot

Yersinia enterocolitica IgA – Immunoblot

Przeciwciała przeciw Yersinia w klasie IgA metodą immunoblot. Badanie wykonywane jest w klasie IgA i opiera się na ocenie występowania w badanej surowicy przeciwciał skierowanych wobec poszczególnych białek zewnętrznych jersinii (YOP). Metoda cechuje się bardzo wysoką specyficznością, gdyż uniemożliwia występowanie reakcji krzyżowych z innymi bakteriami (antygeny YOP są gatunkowo specyficzne i występują tylko u chorobotwórczych dla ludzi szczepów Yersinia). Na podstawie występowania poszczególnych klas przeciwciał często można określić etap zakażenia. Powszechnie uważa się, że występowanie przeciwciał przeciw Yersinia w klasie IgA lub IgM przemawia za aktywnym zakażeniem. Przeciwciała klasy IgM występują jednak tylko w pierwszej fazie zakażenia, ustępując miejsca produkcji swoistych przeciwciał w klasie IgA w zakażeniu przewlekłym. Badanie nie różnicuje jednak gatunków jersinii (Yersinia eneterocolitica od Yersinia pseudotuberculosis), co ma znaczenie dla wyboru antybiotyków. Oba gatunki jersinii wytwarzają bowiem białka YOP o podobnej strukturze i antygenowości. W celu różnicowania jersiniozy (Yersinia enetrocolitica) od rodencjozy (Yersinia pseudotuberculosis) wskazane jest wykonanie testów różnicujących wykorzystujących jako antygeny białka PsaA i MyfA.

D43
180.00zł

Test różnicujący gatunki yersinii IgG – Immunoblot

Test różnicujący gatunki yersinii IgG – Immunoblot

Test różnicujący gatunki Yersinia metodą immunoblot. Badanie wykonywane jest w klasie IgG opiera się na ocenie występowania w badanej surowicy przeciwciał skierowanych wobec poszczególnych białek zewnętrznych jersinii (YOP) oraz białek specyficznych dla Yersinia enterocolitica (antygen MyfA) i Yersinia pseudotuberculosis (antygen PsaA). Wykonanie testu może mieć kluczowe znaczenie przy wyborze antybiotyków stosowanych do leczenia jersiniozy, zwłaszcza przy ujemnych wynikach badań bakteriologicznych (posiew kału), gdyż oba gatunki jersiinii różnią się wrażliwością na leki przeciwbakteryjne.

D44
180.00zł

Test różnicujący gatunki yersinii IgM – Immunoblot

Test różnicujący gatunki yersinii IgM – Immunoblot

Test różnicujący gatunki Yersinia metodą immunoblot. Badanie wykonywane jest w klasie IgM opiera się na ocenie występowania w badanej surowicy przeciwciał skierowanych wobec poszczególnych białek zewnętrznych jersinii (YOP) oraz białek specyficznych dla Yersinia enterocolitica (antygen MyfA) i Yersinia pseudotuberculosis (antygen PsaA). Wykonanie testu może mieć kluczowe znaczenie przy wyborze antybiotyków stosowanych do leczenia jersiniozy, zwłaszcza przy ujemnych wynikach badań bakteriologicznych (posiew kału), gdyż oba gatunki jersiinii różnią się wrażliwością na leki przeciwbakteryjne.

D45
180.00zł

Test różnicujący gatunki yersinii IgA – Immunoblot

Test różnicujący gatunki yersinii IgA – Immunoblot

Test różnicujący gatunki Yersinia metodą immunoblot. Badanie wykonywane jest w klasie IgA opiera się na ocenie występowania w badanej surowicy przeciwciał skierowanych wobec poszczególnych białek zewnętrznych jersinii (YOP) oraz białek specyficznych dla Yersinia enterocolitica (antygen MyfA) i Yersinia pseudotuberculosis (antygen PsaA). Wykonanie testu może mieć kluczowe znaczenie przy wyborze antybiotyków stosowanych do leczenia jersiniozy, zwłaszcza przy ujemnych wynikach badań bakteriologicznych (posiew kału), gdyż oba gatunki jersiinii różnią się wrażliwością na leki przeciwbakteryjne.