fbpx

HHV-7 (Human Herpesvirus typu 7)

Mimo łagodnego przebiegu choroby, wirus HHV jest najczęstszym czynnikiem powodującym pojawianie się drgawek gorączkowych u dzieci w wieku 6-24 miesięcy. Typowy przebieg charakteryzuje się dość szybkim wzrostem temperatury i gorączką trwającą przez kilka dni, po której występuje uogólniona wysypka utrzymująca się tylko przez 24-48 godzin. Herpeswirusy, w tym HHV-7, podejrzewane są o wywoływanie zespołu przewlekłego zmęczenia, trądziku różowatego, stwardnienia rozsianego i choroby Hashimoto – czyli przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia tarczycy.

arrowarrowarrow

HHV-7 (Human Herpesvirus typu 7) - oferta badań

H16
140.00zł

HHV-7 IgG – IIF

HHV-7 IgG – IIF

Test wykrywa przeciwciała klasy IgG dla Human Herpes Virus -7 (HHV-7). Wynik ma charakter jakościowy.

H17
155.00zł

HHV-7 IgM – IIF

HHV-7 IgM – IIF

Test wykrywa przeciwciała klasy IgM dla Human Herpes Virus -7 (HHV-7). Wynik ma charakter jakościowy.

A21
470.00zł

EliSpot HHV-7

EliSpot HHV-7

Diagnostyka aktywności zakażenia wirusem HHV-7. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T).

HHV-7 (Human Herpesvirus typu 7) – opis choroby

HHV-7 (Human Herpesvirus 7) po raz pierwszy został wyizolowany z krwi pacjentów z AIDS i był hodowany w limfocytach T. Odsetek serokonwersji (dodatnich wyników badań serologicznych) dla HHV-7 w populacji są podobnie wysokie, podobnie jak dla wirusa HHV-6. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

Większość zakażonych komórek w czasie objawowej infekcji replikuje wirusy, co prowadzi do rozpadu komórki i uwolnienia herpeswirusów, jednak w niewielkiej części komórek replikacja ma postać latentną (utajoną) – zakażona komórka przeżywa, co umożliwia przetrwanie herpeswirusów w organizmie. Zakażenie latentne HHV-6 i HHV-7 dotyczy makrofagów i limfocytów T CD4, będących odmianą krwinek białych. Wirusy te mogą też zakażać komórki nerwowe. U zdrowych ludzi wirus HHV-7 często obecny jest w ślinie.

Wirusy z rodziny Herpes, w tym HHV-7 (podobnie jak HHV-6, i HHV-8), mogą być przyczyną zakażeń w okresie okołoporodowym, a także wywoływać choroby u noworodków. Nie ma potwierdzonych dowodów na to, by HHV-7 wywoływał zakażenia wrodzone, obecność HHV-7 stwierdza się natomiast w mleku 10% kobiet karmiących. Okres wylęgania większości zakażeń wywołanych przez HHV-7 jest długi. Osoby zakażone HHV-7 najsilniej zarażają tuż przed oraz zaraz po wystąpieniu objawów chorobowych, kiedy HHV-7 są licznie obecne w wydzielinach nosa, gardła, w ślinie oraz innych płynach ustrojowych.

Do zakażeń HHV-7 najczęściej dochodzi przez bezpośredni kontakt ze śliną oraz drogą seksualną, rzadziej pośrednio – przez przedmioty świeżo skażone wydzielinami i wydalinami (choroba brudnych rąk).

Zwiń tekst

HHV-7 (Human Herpesvirus typu 7) – objawy i leczenie

HHV-7 (Human Herpesvirus 7)- objawy

Rumień nagły wywoływany przez wirus zarówno HHV-6, jak i przez HHV-7, jest jedną z typowych dziecięcych chorób, w których przebiegu pojawia się wysypka. Typowy przebieg charakteryzuje się dość szybkim wzrostem temperatury i gorączką trwającą przez kilka dni, po której występuje uogólniona wysypka utrzymująca się tylko przez 24-48 godzin. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst
Prawdopodobnie przyczyną wysypki jest obecność zakażonych limfocytów T lub pojawienie się opóźnionej nadwrażliwości limfocytów T występujących w skórze. Dzięki uruchomieniu mechanizmów odporności komórkowej dochodzi zazwyczaj do skutecznego zwalczenia infekcji przez organizm. Niestety wirus HHV-7 wywołuje latentne zakażenia limfocytów T, trwające całe życie. Mimo łagodnego przebiegu choroby, wirus HHV jest najczęstszym czynnikiem powodującym pojawianie się drgawek gorączkowych u dzieci w wieku 6-24 miesiący.

Wirusy HHV-6 i HHV-7 mogą u dorosłych wywoływać objawy mononukleozy oraz limfadenopatię (powiększenie węzłów chłonnych), mogą również ulegać reaktywacji w przebiegu zakażenia wirusem HIV. U biorców przeszczepów mogą przyczynić się do odrzucenia przeszczepionego narządu, gdy w wyniku zakażenia u osób poddanych immunosupresji prowadzą do wystąpienia objawów klinicznych, takich jak gorączka, czasami z towarzyszącą leukopenią (zbyt małą liczbą leukocytów w krwi), wysypka, zapalenie płuc, zahamowanie czynności szpiku kostnego, zapalenie mózgu i odrzucenie przeszczepu.

Herpeswirusy, w tym HHV-7, podejrzewane są o wywoływanie zespołu przewlekłego zmęczenia, trądziku różowatego, stwardnienia rozsianego i choroby Hashimoto – czyli przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia tarczycy. U osób w immunosupresji, zwłaszcza po przeszczepieniu szpiku i narządów, wirusy HHV-7 mogą wywołać zapalenie mózgu i zapalenie płuc.

HHV-7 (Human Herpesvirus 7)– leczenie zakażenia

W większości przypadków zakażenie ma przebieg samoograniczający się i nie wymaga leczenia (poza stosowaniem leków objawowych, np. przeciwgorączkowych). U osób z niedoborami odporności i ciężkim przebiegiem zakażenia HHV-7 stosowane są leki przeciwwirusowe (jak w zakażeniach pozostałymi wirusami z grupy Herpes).

Zwiń tekst

HHV-7 (Human Herpesvirus typu 7) - diagnostyka

W diagnostyce zakażeń HHV-7 zastosowanie znalazły metody serologiczne. W odczynie immunofluorescencji pośredniej (IIF) wykrywane są przeciwciała klas IgG, IgA i IgM dla antygenów HHV-7 - litycznego (występującego w aktywnej fazie zakażenia) i latentnego (występującego w „uśpionych” zakażeniach wirusem), co pozwala na ocenę aktywności zakażenia. Mogą być stosowane również inne techniki serologiczne – np. test ELISA czy immunobloting, a także techniki molekularne (rtPCR) wykrywające materiał genetyczny wirusa.

arrowarrowarrow

HHV-7 (Human Herpesvirus typu 7) - oferta badań

H16
140.00zł

HHV-7 IgG – IIF

HHV-7 IgG – IIF

Test wykrywa przeciwciała klasy IgG dla Human Herpes Virus -7 (HHV-7). Wynik ma charakter jakościowy.

H17
155.00zł

HHV-7 IgM – IIF

HHV-7 IgM – IIF

Test wykrywa przeciwciała klasy IgM dla Human Herpes Virus -7 (HHV-7). Wynik ma charakter jakościowy.

A21
470.00zł

EliSpot HHV-7

EliSpot HHV-7

Diagnostyka aktywności zakażenia wirusem HHV-7. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T).