11 marca, 2019

Panele badań – Borelioza i inne choroby przenoszone przez kleszcze

C1 - PANEL BORELIOZOWY - 500zł (oszczędzasz 480zł)

Czas oczekiwania na wynik: do 10 dni roboczych
Rodzaj materiału i ilość minimalna: Surowica 2 ml

LP.Numer badań wchodzących w skład paneluBadania wchodzące w skład paneluMetodaZnaczenie kliniczne
1.B.12Borrelia IgG – ImmunoblotImmunoblotTest wykrywający przeciwciała dla antygenów krętków Borrelia burgdorferi s.l. w klasie IgG
2.B.13Borrelia IgM – ImmunoblotImmunoblotTest wykrywający przeciwciała dla antygenów krętków Borrelia burgdorferi s.l. w klasie IgM
3.B.6Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty-Borrelia burgdorferi w klasie IgG met. Immunoblot (Western Blot) ImmunoblotTest uzupełniający w diagnostyce boreliozy z Lyme. Stwierdzenie obecności KKI może być uważane za wykładnik aktywności zakażenia. Badanie wykonywane jest techniką immunoblot, co pozwala na potwierdzenie specyficzności przeciwciał związanych w KKI.
4.B.7Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty-Borrelia burgdorferi w klasie IgM met. Immunoblot (Western Blot) ImmunoblotTest uzupełniający w diagnostyce boreliozy z Lyme. Stwierdzenie obecności KKI może być uważane za wykładnik aktywności zakażenia. Badanie wykonywane jest techniką immunoblot, co pozwala na potwierdzenie specyficzności przeciwciał związanych w KKI.
5.B.10C6 Lyme (IgG i IgM łącznie)ELISATest wykrywający przeciwciała swoiste dla krętków Borrelia burgdorferi s.l. Stosowany jest jako uzupełnienie standardowej diagnostyki serologicznej boreliozy z Lyme.

C2 - MAŁY PANEL KOINFEKCJI - 950zł (oszczędzasz 410zł)

Czas oczekiwania na wynik: do 10 dni roboczych
Rodzaj materiału i ilość minimalna: Surowica 2 ml

LP.Numer badań wchodzących w skład PaneluBadania wchodzące w skład paneluMetoda Znaczenie kliniczne
1.D.1ANAPLAZMOZA - Anaplasma phagocytophilum IgG (jakościowo)IIFDiagnostyka serologiczna zakażenia Anaplasma phagocytophilum (Ehrlichia phagocytophila) przenoszonego przez kleszcze (tzw. koinfekcja odkleszczowa). Stwierdzenie obecności przeciwciał klasy IgG nie pozwala na jednoznaczne różnicowanie aktywnego zakażenia od przebytej infekcji.
2.D.5BABESIOZA - Babesia divergens (jakościowo w klasie IgG) IIFDiagnostyka serologiczna zakażenia występującym w Europie pierwotniakiem Babesia divergens. Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.
3.D.3BABESIOZA - Przeciwciała p/Babesia sp. (przeciwciała przeciw peptydom reprezentującym determinanty antygenowe B. microti, B. equi i B. bovis) IgGELISADiagnostyka serologiczna zakażenia pierwotniakami z rodzaju Babesia, przenoszonymi przez kleszcze i powodującymi babeszjozę. UWAGA: Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.
4.D.7BARTONELLOZY - Bartonella hensellae i Bartonella quintana IgG (jakościowo metodą IIF) IIFDiagnostyka zakażeń bakteriami z rodzaju Bartonella. Zakażenia nimi przenoszone są przez kleszcze (jako tzw. koinfekcje) i inne owady krwiopijne (np. pchły – choroba kociego pazura). Test wykrywa przeciwciała przeciw dwóm, najczęściej występującym gatunkom Bartonelli.
5.D.8BARTONELLOZY - Bartonella hensellae i Bartonella quintana IgM (jakościowo metodą IIF) IIFDiagnostyka zakażeń bakteriami z rodzaju Bartonella. Zakażenia nimi przenoszone są przez kleszcze (jako tzw. koinfekcje) i inne owady krwiopijne (np. pchły – choroba kociego pazura). Test wykrywa przeciwciała przeciw dwóm, najczęściej występującym gatunkom Bartonelli.
6.D.14BRUCELOZA - Brucella IgG ELISADiagnostyka serologiczna brucelozy. Dodatni wynik w klasie IgG nie pozwala na różnicowanie pomiędzy przebytym i aktywnym zakażeniem.
7.D.22CHLAMYDIOZA - Chlamydia LPS IgGELISABadanie wykrywające przeciwciała klasy IgG dla 3 gatunków chlamydii powodujących zakażenia u ludzi. Wykrywa swoiste przeciwciała dla antygenu lipopolisacharydowego (LPS) wspólnego dla rodzaju Chlamydia.
8.D.18CHLAMYDIOZA - Chlamydia pneumoniae IgA met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Chlamydia pneumoniae. Obecność przeciwciał klas IgM i/lub IgA potwierdza aktywność zakażenia.
9.D.16CHLAMYDIOZA - Chlamydia pneumoniae IgG met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Chlamydia pneumoniae.
10.D.17CHLAMYDIOZA - Chlamydia pneumoniae IgM met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Chlamydia pneumoniae. Obecność przeciwciał klas IgM i/lub IgA potwierdza aktywność zakażenia.
11.G.5KIŁA - Test kiłowy – metoda swoista dla T. pallidum – badanie przesiewoweimmunochromatografia lub ELISATest przesiewowy w diagnostyce kiły.
12.D.28MYKOPLAZMOZA - Mycoplasma pneumoniae IgA met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Mycoplasma pneumoniae. Obecność przeciwciał klas IgM i/lub IgA potwierdza aktywność zakażenia.
13.D.26MYKOPLAZMOZA - Mycoplasma pneumoniae IgG met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Mycoplasma pneumoniae.
14.D.27MYKOPLAZMOZA - Mycoplasma pneumoniae IgM met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Mycoplasma pneumoniae. Obecność przeciwciał klas IgM i/lub IgA potwierdza aktywność zakażenia.
15.E.1Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) – test przesiewowy (komórki Hep-2/Hep-20-10 i wątroba małpy) IgG IIFDiagnostyka serologiczna układowych chorób tkanki łącznej (kolagenoz)
16.D.42YERSINIOZA - Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA ELISADiagnostyka serologiczna zakażenia pałeczką Yersinia enterocolitica (szczepy wirulentne). Metoda wykrywa swoiste przeciwciała dla białek wydzielniczych (YOP’s) i jest testem przesiewowym. Dodatni wynik w klasie IgG nie pozwala na różnicowanie pomiędzy przebytym i aktywnym zakażeniem.

C3 - DUŻY PANEL KOINFEKCJI - 1400zł (oszczędzasz 710zł)

Czas oczekiwania na wynik: do 10 dni roboczych
Rodzaj materiału i ilość minimalna: Surowica 2 ml

LP.Numer badań wchodzących w skład paneluBadania wchodzące w skład paneluMetoda Znaczenie kliniczne
1.E.1ANA - przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) – test przesiewowy (komórki Hep-2/Hep-20-10 i wątroba małpy) IgG IIFDiagnostyka serologiczna układowych chorób tkanki łącznej (kolagenoz)
2.D.1ANAPLAZMOZA - Anaplasma phagocytophilum IgG (jakościowo)IIFDiagnostyka serologiczna zakażenia Anaplasma phagocytophilum (Ehrlichia phagocytophila) przenoszonego przez kleszcze (tzw. koinfekcja odkleszczowa). Stwierdzenie obecności przeciwciał klasy IgG nie pozwala na jednoznaczne różnicowanie aktywnego zakażenia od przebytej infekcji.
3.D.2ANAPLAZMOZA - Anaplasma phagocytophilum IgM (jakościowo)IIFDiagnostyka serologiczna zakażenia Anaplasma phagocytophilum (Ehrlichia phagocytophila) przenoszonego przez kleszcze (tzw. koinfekcja odkleszczowa). Przeciwciała klasy IgM występują w pierwszej (ostrej) fazie zakażenia.
4.D.5BABESIOZA - Babesia divergens (jakościowo w klasie IgG) IIFDiagnostyka serologiczna zakażenia występującym w Europie pierwotniakiem Babesia divergens. Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.
5.D.3BABESIOZA - Przeciwciała p/Babesia sp. (przeciwciała przeciw peptydom reprezentującym determinanty antygenowe B. microti, B. equi i B. bovis) IgGELISADiagnostyka serologiczna zakażenia pierwotniakami z rodzaju Babesia, przenoszonymi przez kleszcze i powodującymi babeszjozę. UWAGA: Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.
6.D.4BABESIOZA - Przeciwciała p/Babesia sp. (przeciwciała przeciw peptydom reprezentującym determinanty antygenowe B. microti, B. equi i B. bovis) IgMELISADiagnostyka serologiczna zakażenia pierwotniakami z rodzaju Babesia, przenoszonymi przez kleszcze i powodującymi babeszjozę. UWAGA: Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.
7.D.9BARTONELLOZY - Przeciwciała p/Bartonella sp. (przeciwciała przeciw antygenom B. henselae, B. quintana, B. elizabethae, B. alsatica, B. vinsonii ssp. berghoffii, B. vinsonii ssp. arupensis) w klasie IgG ELISADiagnostyka zakażeń bakteriami z rodzaju Bartonella. Zakażenia nimi przenoszone są przez kleszcze (jako tzw. koinfekcje) i inne owady krwiopijne (np. pchły – choroba kociego pazura). Wykrywa przeciwciała klasy IgG dla 6 gatunków Bartonelli. UWAGA: Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.
8.D.10BARTONELLOZY - Przeciwciała p/Bartonella sp. (przeciwciała przeciw antygenom B. henselae, B. quintana, B. elizabethae, B. alsatica, B. vinsonii ssp. berghoffii, B. vinsonii ssp. arupensis) w klasie IgMELISADiagnostyka zakażeń bakteriami z rodzaju Bartonella. Zakażenia nimi przenoszone są przez kleszcze (jako tzw. koinfekcje) i inne owady krwiopijne (np. pchły – choroba kociego pazura). Wykrywa przeciwciała klasy IgM dla 6 gatunków Bartonelli. UWAGA: Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.
9.D.14BRUCELOZA - Brucella IgG ELISADiagnostyka serologiczna brucelozy. Dodatni wynik w klasie IgG nie pozwala na różnicowanie pomiędzy przebytym i aktywnym zakażeniem.
10.D.22CHLAMYDIOZA - Chlamydia LPS IgGELISABadanie wykrywające przeciwciała klasy IgG dla 3 gatunków chlamydii powodujących zakażenia u ludzi. Wykrywa swoiste przeciwciała dla antygenu lipopolisacharydowego (LPS) wspólnego dla rodzaju Chlamydia.
11.D.18CHLAMYDIOZA - Chlamydia pneumoniae IgA met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Chlamydia pneumoniae. Obecność przeciwciał klas IgM i/lub IgA potwierdza aktywność zakażenia.
12.D.16CHLAMYDIOZA - Chlamydia pneumoniae IgG met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Chlamydia pneumoniae.
13.D.17CHLAMYDIOZA - Chlamydia pneumoniae IgM met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Chlamydia pneumoniae. Obecność przeciwciał klas IgM i/lub IgA potwierdza aktywność zakażenia.
14.G.5KIŁA - Test kiłowy – metoda swoista dla T. pallidum – badanie przesiewoweimmunochromatografia lub ELISATest przesiewowy w diagnostyce kiły.
15.D.28MYKOPLAZMOZA - Mycoplasma pneumoniae IgA met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Mycoplasma pneumoniae. Obecność przeciwciał klas IgM i/lub IgA potwierdza aktywność zakażenia.
16.D.26MYKOPLAZMOZA - Mycoplasma pneumoniae IgG met. ELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Mycoplasma pneumoniae.
17.D.27MYKOPLAZMOZA - Mycoplasma pneumoniae IgM met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Mycoplasma pneumoniae. Obecność przeciwciał klas IgM i/lub IgA potwierdza aktywność zakażenia.
18.D.42YERSINIOZA - Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA ELISADiagnostyka serologiczna zakażenia pałeczką Yersinia enterocolitica (szczepy wirulentne). Metoda wykrywa swoiste przeciwciała dla białek wydzielniczych (YOP’s) i jest testem przesiewowym. Dodatni wynik w klasie IgG nie pozwala na różnicowanie pomiędzy przebytym i aktywnym zakażeniem.

C4 - PANEL KOMPLEKSOWY W BORELIOZIE I KOINFEKCJACH - 5200 zł (oszczędzasz 1260zł)

Czas oczekiwania na wynik: do 10 dni roboczych
Rodzaj materiału i ilość minimalna: Surowica 4 ml

LP.Numer badań wchodzących w skład peneluBadania wchodzące w skład paneluMetodaZnaczenie kliniczne
1.E.1ANA - przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) – test przesiewowy (komórki Hep-2/Hep-20-10 i wątroba małpy) IgG IIFDiagnostyka serologiczna układowych chorób tkanki łącznej (kolagenoz)
2.D.1ANAPLAZMOZA - Anaplasma phagocytophilum IgG (jakościowo)IIFDiagnostyka serologiczna zakażenia Anaplasma phagocytophilum (Ehrlichia phagocytophila) przenoszonego przez kleszcze (tzw. koinfekcja odkleszczowa). Stwierdzenie obecności przeciwciał klasy IgG nie pozwala na jednoznaczne różnicowanie aktywnego zakażenia od przebytej infekcji.
3.D.2ANAPLAZMOZA - Anaplasma phagocytophilum IgM (jakościowo)IIFDiagnostyka serologiczna zakażenia Anaplasma phagocytophilum (Ehrlichia phagocytophila) przenoszonego przez kleszcze (tzw. koinfekcja odkleszczowa). Przeciwciała klasy IgM występują w pierwszej (ostrej) fazie zakażenia.
4.H.4ASPERGILLUS - Aspergillus IgG i IgMELISADiagnostyka serologiczna zakażenia grzybem Aspergillus fumigatus i gatunkami pokrewnymi.
5.D.5BABESIOZA - Babesia divergens (jakościowo w klasie IgG) IIFDiagnostyka serologiczna zakażenia występującym w Europie pierwotniakiem Babesia divergens. Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.
6.D.6BABESIOZA - Babesia divergens (jakościowo w klasie IgM) IIFDiagnostyka serologiczna zakażenia występującym w Europie pierwotniakiem Babesia divergens. Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.
7.D.3BABESIOZA - Przeciwciała p/Babesia sp. (przeciwciała przeciw peptydom reprezentującym determinanty antygenowe B. microti, B. equi i B. bovis) IgGELISADiagnostyka serologiczna zakażenia pierwotniakami z rodzaju Babesia, przenoszonymi przez kleszcze i powodującymi babeszjozę. UWAGA: Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.
8.D.4BABESIOZA - Przeciwciała p/Babesia sp. (przeciwciała przeciw peptydom reprezentującym determinanty antygenowe B. microti, B. equi i B. bovis) IgMELISADiagnostyka serologiczna zakażenia pierwotniakami z rodzaju Babesia, przenoszonymi przez kleszcze i powodującymi babeszjozę. UWAGA: Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.
9.D.9BARTONELLOZY - Przeciwciała p/Bartonella sp. (przeciwciała przeciw antygenom B. henselae, B. quintana, B. elizabethae, B. alsatica, B. vinsonii ssp. berghoffii, B. vinsonii ssp. arupensis) w klasie IgG ELISADiagnostyka zakażeń bakteriami z rodzaju Bartonella. Zakażenia nimi przenoszone są przez kleszcze (jako tzw. koinfekcje) i inne owady krwiopijne (np. pchły – choroba kociego pazura). Wykrywa przeciwciała klasy IgG dla 6 gatunków Bartonelli. UWAGA: Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.
10.D.10BARTONELLOZY - Przeciwciała p/Bartonella sp. (przeciwciała przeciw antygenom B. henselae, B. quintana, B. elizabethae, B. alsatica, B. vinsonii ssp. berghoffii, B. vinsonii ssp. arupensis) w klasie IgMELISADiagnostyka zakażeń bakteriami z rodzaju Bartonella. Zakażenia nimi przenoszone są przez kleszcze (jako tzw. koinfekcje) i inne owady krwiopijne (np. pchły – choroba kociego pazura). Wykrywa przeciwciała klasy IgM dla 6 gatunków Bartonelli. UWAGA: Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.
11.B.12Borrelia IgG – ImmunoblotImmunoblotTest wykrywający przeciwciała dla antygenów krętków Borrelia burgdorferi s.l. w klasie IgG
12.B.13Borrelia IgM – ImmunoblotImmunoblotTest wykrywa przeciwciała dla 19 Test wykrywający przeciwciała dla antygenów krętków Borrelia burgdorferi s.l. w klasie IgM
13.B.10BORELIOZA - C6 Lyme (IgG i IgM łącznie)ELISATest wykrywający przeciwciała swoiste dla krętków Borrelia burgdorferi s.l. Stosowany jest jako uzupełnienie standardowej diagnostyki serologicznej boreliozy z Lyme.
14.B.6BORELIOZA - Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty-Borrelia burgdorferi w klasie IgG met. Immunoblot (Western Blot) ImmunoblotTest uzupełniający w diagnostyce boreliozy z Lyme. Stwierdzenie obecności KKI może być uważane za wykładnik aktywności zakażenia. Badanie wykonywane jest techniką immunoblot, co pozwala na potwierdzenie specyficzności przeciwciał związanych w KKI.
15.B.7BORELIOZA - Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty-Borrelia burgdorferi w klasie IgM met. Immunoblot (Western Blot) ImmunoblotTest uzupełniający w diagnostyce boreliozy z Lyme. Stwierdzenie obecności KKI może być uważane za wykładnik aktywności zakażenia. Badanie wykonywane jest techniką immunoblot, co pozwala na potwierdzenie specyficzności przeciwciał związanych w KKI.
16.D.14BRUCELOZA - Brucella IgG ELISADiagnostyka serologiczna brucelozy. Dodatni wynik w klasie IgG nie pozwala na różnicowanie pomiędzy przebytym i aktywnym zakażeniem.
17.D.15BRUCELOZA - Brucella IgMELISADiagnostyka serologiczna brucelozy. Dodatni wynik w klasie IgM pozwala na rozpoznanie aktywnego zakażenia pałeczką Brucella sp.
18.H.6CANDIDA ALBICANS - Candida albicans IgG, IgM i IgA ELISADiagnostyka zakażeń drożdżakami Candida albicans.
19.E.10CELIAKIA I NIETOLERANCJA GLUTENU - Przeciwciała przeciw gliadynie – AGA (IgA) ELISATest przesiewowy do wykrywania choroby trzewnej (celiakii) oraz nietolerancji glutenu.
20.E.9CELIAKIA I NIETOLERANCJA GLUTENU - Przeciwciała przeciw gliadynie – AGA (IgG) ELISATest przesiewowy do wykrywania choroby trzewnej (celiakii) oraz nietolerancji glutenu.
21.D.22CHLAMYDIOZA - Chlamydia LPS IgGELISABadanie wykrywające przeciwciała klasy IgG dla 3 gatunków chlamydii powodujących zakażenia u ludzi. Wykrywa swoiste przeciwciała dla antygenu lipopolisacharydowego (LPS) wspólnego dla rodzaju Chlamydia.
22.D.18CHLAMYDIOZA - Chlamydia pneumoniae IgA met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Chlamydia pneumoniae. Obecność przeciwciał klas IgM i/lub IgA potwierdza aktywność zakażenia.
23.D.16CHLAMYDIOZA - Chlamydia pneumoniae IgG met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Chlamydia pneumoniae.
24.D.17CHLAMYDIOZA - Chlamydia pneumoniae IgM met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Chlamydia pneumoniae. Obecność przeciwciał klas IgM i/lub IgA potwierdza aktywność zakażenia.
25.H.8CYTOMEGALIA – wirus CMV – przeciwciała IgGELISADiagnostyka serologiczna zakażenia wirusem cytomegalii (CMV).
26.H.9CYTOMEGALIA – wirus CMV – przeciwciała IgMELISADiagnostyka serologiczna zakażenia wirusem cytomegalii (CMV).
27.H.11EBV (wirus Epsteina-Barr) – profil przeciwciał (przeciwciała anty-CA IgG, anty-CA IgM, anty-EA IgG, anty-EBNA IgG oraz awidność IgG dla anty-CA)ELISA lub IIFDiagnostyka i ocena fazy zakażenia wirusem Epstein-Barr.
28.F.2GLISTA LUDZKA – Glista ludzka (Ascaris) IgGELISABadanie wykrywa przeciwciała skierowane przeciw antygenom glisty ludzkiej – przydatne do potwierdzenia zarażenia tym pasożytem.
29.F.5GLISTA PSIA I KOCIA - Toxocara IgA met. ElisaELISATest potwierdzający aktywność zarażenia glistą psią i kocią (Toxocara canis i T. cati).
30.F.4GLISTA PSIA I KOCIA - Toxocara IgG met. ElisaELISATest przesiewowy w diagnostyce zarazenia glistą psią i kocią (Toxocara canis i T. cati). W celu potwierdzenia dodatnich wyników testu przesiewowego wskazane jest wykonanie testu Western Blot. Dla oceny czasu trwania i aktywności zarażenia wskazana jest ocena awidności przeciwciał IgG oraz ocena stężenia swoistych przeciwciał klasy IgA.
31.H.20HERPES – WIRUS OPRYSZCZKI - HSV-1 i HSV-2 (wirusy opryszczki 1 i 2) – przeciwciała IgG, IgA i IgM IIF lub ELISADiagnostyka serologiczna zakażenia wirusami opryszczki (HSV-1 i HSV-2). Obecność przeciwciał klas IgA i/lub IgM pozwala na rozpoznanie aktywnego zakażenia HSV-1 lub HSV-2. HSV-1 odpowiada za zmiany w obrębie jamy ustnej, zaś HSV-2 – za zmiany w obrębie narządów płciowych.
32.H.15HHV-6 (Human Herpes Virus–6) – przeciwciała IgG, IgA i IgM IIF lub ELISADiagnostyka serologiczna zakażenia ludzkim herpeswirusem typu 6.
33.H.24KAMPYLOBACTERIOZA - Campylobacter jejuni i Campylobacter coli – IgG, IgA i IgM (jakościowo) IIF lub ELISADiagnostyka zakażeń pałeczkami z rodzaju Campylobacter (zakażenia przewodu pokarmowego oraz diagnostyka reaktywnych zapaleń stawów).
34.G.5KIŁA - Test kiłowy – metoda swoista dla T. pallidum – badanie przesiewoweimmunochromatografia lub ELISATest przesiewowy w diagnostyce kiły.
35.D.24KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU - Wirus KZM IgG ELISADiagnostyka serologiczna kleszczowego zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych (KZM, FSME) oraz ocena odporności poszczepiennej.
36.F.7LAMBLIOZA - Giardia lamblia – serologicznie (IgG, IgA, IgM) IIF lub ELISADiagnostyka serologiczna zarażenia pierwotniakiem Giardia lamblia (lambliozy). Aktywność zakażenia potwierdzają dodatnie wyniki w klasie IgA i/lub IgM.
37.H.30LISTERIOZA - Listeria monocytogenes (Listerioza) - przeciwciała IgG, IgA i IgM IIFDiagnostyka serologiczna zakażenia Listeria monocytogenes (listerioza).
38.D.28MYKOPLAZMOZA - Mycoplasma pneumoniae IgA met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Mycoplasma pneumoniae. Obecność przeciwciał klas IgM i/lub IgA potwierdza aktywność zakażenia.
39.D.26MYKOPLAZMOZA - Mycoplasma pneumoniae IgG met. ELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Mycoplasma pneumoniae.
40.D.27MYKOPLAZMOZA - Mycoplasma pneumoniae IgM met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Mycoplasma pneumoniae. Obecność przeciwciał klas IgM i/lub IgA potwierdza aktywność zakażenia.
41.F.9PRZYWRA KOCIA - (Opisthorchis felineus) – przeciwciała IgG ELISABadanie serologiczne wykrywające zarażenie przywrą kocią i innymi gatunkami przywr. Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.
42.D.32RICKETSIOZY (dury wysypkowe i gorączki plamiste) – przeciwciała przeciw R. typhi /R. mooseri/, R. conorii, R. massiliae*, R. raoultii*, R. ricketsii* w klasie IgG (jakościowo) IIFDiagnostyka serologiczna zakażeń riketsjami z grupy durów wysypkowych (R. typhi/mooseri) i gorączek plamistych (R. raoultii, R. massiliae, R. conorii i R. ricketsii). Wg najnowszych danych, występujące w Polsce kleszcze w 50-70% zakażone są riketsjami, głownie z grupy gorączek plamistych (R. raoultii, R. helvetica i R. slovaca). Dla gatunków oznaczonych * badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.
43.D.36TOKSOPLAZMOZA - Toxoplasma gondii (toksoplazmoza) – przeciwciała IgG (test przesiewowy)ELISATest przesiewowy wykrywający zarażenie Toxoplasma godnii.
44.D.37TOKSOPLAZMOZA - Toxoplasma gondii (toksoplazmoza) – przeciwciała IgM (test przesiewowy)ELISATest przesiewowy wykrywający zarażenie Toxoplasma godnii.
45.H.36WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY B - Antygen HBs ELISATest przesiewowy wykrywający zakażenie wirusem HBV
46.H.38WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY C - Anty-HCV ELISATest przesiewowy wykrywający zakażenie wirusem HCV
47.D.41YERSINIOZA - Yersinia enterocolitica IgA – test Western BlotImmunoblotDiagnostyka serologiczna zakażenia pałeczką Yersinia enterocolitica (szczepy wirulentne) – test potwierdzenia. Metoda wykrywa swoiste przeciwciała dla białek wydzielniczych (YOP’s). Dodatni wynik w klasie IgA jest potwierdzeniem aktywnego, przewlekłego zakażenia.
48.D.39YERSINIOZA - Yersinia enterocolitica IgG – test Western BlotImmunoblotDiagnostyka serologiczna zakażenia pałeczką Yersinia enterocolitica (szczepy wirulentne) – test potwierdzenia. Metoda wykrywa swoiste przeciwciała dla białek wydzielniczych (YOP’s). Dodatni wynik w klasie IgG może występować zarówno w przebytym, jaki aktywnym zakażeniu.
49.D.40YERSINIOZA - Yersinia enterocolitica IgM – test Western BlotImmunoblotDiagnostyka serologiczna zakażenia pałeczką Yersinia enterocolitica (szczepy wirulentne) – test potwierdzenia. Metoda wykrywa swoiste przeciwciała dla białek wydzielniczych (YOP’s). Dodatni wynik w klasie IgM potwierdza wczesną fazę zakażenia.