fbpx

Panel całościowy z konsultacjami

Panel całościowy z konsultacjami to diagnostyka boreliozy i koinfekcji oraz konsultacje: diagnostyczna, którą przeprowadzi dr hab. n. med. Tomasz Wielkoszyński oraz lekarska. Pakiet badań, w skład którego wchodzą m.in. testy metodą EliSpot, został dobrany tak aby umożliwić ew. wykluczenie chorób o objawach podobnych jak w boreliozie. U chorych na boreliozę i koinfekcje często występują również choroby pasożytnicze, grzybicze i autoimmunologiczne. Potwierdzenie tych infekcji lub ich wykluczenie jest podstawą zastosowania odpowiedniego leczenia.

arrowarrowarrow

Panel całościowy w boreliozie i koinfekcjach obejmuje 53 badania w tym testy EliSpot. Oprócz boreliozy (7 badań) badanych jest również wiele innych zakażeń przenoszonych przez kleszcze, m.in. anaplazmozy, bartonellozy (dla 6 gatunków bartonelli), babeszjozy (3 gatunki), Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Yersinia, brucelozy, toksoplazmozy i riketsjoz, chorób pasożytniczych (glisty ludzkiej, psiej i kociej, lambliozy, przywry kociej), badań w kierunku wirusów (wirusa EBV, wirusów opryszczki HSV1 i HSV2, wirusa, HHV-6), grzybów (Candida albicans, Aspergillus), kiły, badania w kierunku przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), celiakii i nietolerancji glutenu, cytomegalii, kampylobakteriozy i listeriozy.

arrowarrowarrow

Panel całościowy w boreliozie i koinfekcjach - kiedy wykonać?

Rozbudowany zestaw badań oferowanych przez Laboratorium Centrum Medycznego Wielkoszyński. Panel zawiera w swoim składzie badania wykrywające boreliozę i inne zakażenia przenoszone przez kleszcze, a także zakażenia o etiologii bakteryjnej, wirusowej i grzybiczej, które mogą współwystępować u chorych na boreliozę lub wpływać na decyzje terapeutyczne związane z jej leczeniem. Dodatkowo panel zawiera badania przesiewowe w kierunku układowych chorób tkanki łącznej (kolagenoz) oraz choroby trzewnej (celiakii) i nietolerancji glutenu.

Wykonanie badań zawartych w panelu daje szerokie spojrzenie na stan zdrowia pacjenta i ułatwia lekarzowi prowadzącemu dobór optymalnych i indywidualnie dobranych metod terapeutycznych.

arrowarrowarrow

Panel całościowy w boreliozie i koinfekcjach - konsultacje

W ramach panelu całościowego pacjent otrzymuje wraz z wynikami badań dwie konsultacje: diagnostyczną przeprowadzoną przez dr hab. n. med. Tomasz Wielkoszyński oraz lekarską.

Konsultacja diagnostyczna obejmuje kompleksowe omówienie uzyskanych wyników badań.

W ramach konsultacji lekarskiej zebrany zostanie wywiad kliniczny, na podstawie którego z uwzględnieniem wyników badań zaproponujemy Państwu dalsze kroki dotyczące leczenia. Konsultacji lekarskich udzielają zatrudnieni u nas lekarze:

arrowarrowarrow

lek. Hubert Broda

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wydział w  Zabrzu (2012-2018 r.). Obecnie w  trakcie specjalizacji w dziedzinie Chorób Wewnętrznych. W diagnostyce stosuję podejście holistyczne czyli zwracam uwagę na możliwie różne przyczyny choroby Pacjenta.

arrowarrowarrow

lek. Rafał Fiolka

Lekarz. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Doktorant Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

arrowarrowarrow

Panel całościowy w boreliozie i koinfekcjach - zakres

W ramach Panelu całościowego w boreliozie i koinfekcjach diagnozujemy takie zakażenia jak:

 • Borelioza (7 badań):
  • Western Blot

   Test Western Blot od lat wykorzystujemy w Centrum Medycznym Wielkoszyński do wykrywania przeciwciał (klasyczny Western Blot), jak i obecności krążących kompleksów immunologicznych (KKI) w boreliozie. Jest to test produkcji renomowanej niemieckiej firmy, który wybraliśmy w wyniku badań naukowych, poszukując najefektywniejszych odczynników. Test Western Blot w naszym laboratorium zawiera antygeny pochodzące od europejskich szczepów krętków. W porównaniu z testami innych producentów, zawiera jedną z najbogatszych palet antygenów, co przekłada się na jego dużą skuteczność diagnostyczną.
   Jakość wyników uzyskiwanych naszym testem Western Blot jest na bieżąco weryfikowana w prestiżowym, międzynarodowym, zewnątrzlaboratoryjnym programie kontroli jakości badań Labquality, w którym uczestniczą czołowe laboratoria na świecie. W 2019 roku uzyskaliśmy w nim najwyższy wynik – tj. 100% zgodności wyników testu Western Blot ze stanem faktycznym – zarówno w przypadku wyników dodatnich, jak i ujemnych. W ramach Panelu badanie wykonywane jest w klasach IgG i IgM.

  • Krążące Kompleksy Immunologiczne (test KKI)

   Współwystępowanie w organizmie wolnych przeciwciał i reagujących z nimi antygenów, prowadzi do ich wzajemnej reakcji, w wyniku czego powstają tzw. kompleksy immunologiczne. Połączenia te nie są wykrywane ani w testach przystosowanych do wykrywania przeciwciał (tradycyjne testy: ELISA i Western Blot), ani w testach wykrywających antygeny, co prowadzi do sytuacji, że u zakażonej osoby uzyskujemy negatywne (ujemne) wyniki badań diagnostycznych. Badanie wykonywane jest z surowicy krwi, z której za pomocą specjalnych technik izoluje się krążące kompleksy immunologiczne (KKI). Kolejnym etapem badania jest tzw. dysocjacja KKI, czyli „rozbicie” kompleksów i wykrycie uwolnionych z nich przeciwciał przeciwkrętkowych. Do detekcji uwolnionych przeciwciał stosujemy test Western-blot. W Panelu całościowym badanie wykonywane jest w klasach IgG i IgM.

  • Test serologiczny C6 Lyme

   C6 Lyme jest testem serologicznym wykorzystującym syntetyczne antygeny peptydowe, reprezentujące immunodominujące fragmenty najważniejszych białek antygenowych krętków. Test C6 Lyme został dopuszczony do diagnostyki boreliozy przez FDA (w USA) oraz posiada znak CE (co dopuszcza go do stosowania w diagnostyce w krajach Unii Europejskiej). Na podobnej zasadzie opierają się testy wykorzystujące inne antygeny peptydowe krętków lub innych patogenów powodujących zakażenia odkleszczowe (np. wykonywane przez nas testy peptydowe stosowane w diagnostyce babeszjozy).

  • Test EliSpot 2 Borrelia

   Druga generacja testu EliSpot stosowana w diagnostyce boreliozy z Lyme. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T) w boreliozie. W teście wykorzystano 6 antygenów Borrelia (w tym 5 antygenów rekombinowanych).

  • Test EliSpot Borrelia miyamotoi

   Diagnostyka aktywności zakażenia Borrelia miyamotoi. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T) w zakażeniu Borrelia miyamotoi. Gatunek ten częściowo odpowiada za tzw. neuroboreliozę seronegatywną.

 • Bartonellozy – dość często występujące zakażenia powodowane przez przenoszone przez kleszcze i inne krwiopijne wektory (np. pchły) bakterie z rodzaju Bartonella. W ramach panelu, CM Wielkoszyński oferuje możliwość wykonania rozszerzonego panelu badań metodą ELISA, wykrywających również rzadziej występujące i dotychczas niebadane w Polsce gatunki bartonelli.
 • Babeszjozy – zakażenia powodowane przez pierwotniaki z rodzaju Babesia, które atakują ludzkie i zwierzęce krwinki czerwone. W ramach panelu całościowego, CM Wielkoszyński oferuje możliwość wykonania jedynych w naszym kraju badań serologicznych w kierunku trzech gatunków babesii (Babesia microti, Babesia equi, Babesia bovis) opartych na tzw. antygenach peptydowych, które reprezentują główne fragmenty naturalnych antygenów pierwotniaka Babesia. W całościowym panelu koinfekcji badanie wykonywane jest w klasach IgG i IgM. Diagnostykę w kierunku babeszjozy uzupełnia badanie serologiczne techniką immunofluorescencji pośredniej (IIF) dla Babesia divergens – jednego z najważniejszych gatunków babesii występujących w Europie w klasie IgG.
 • Anaplazmozy – zakażenia bakteriami z rodzaju Anaplasma. W Europie głównym czynnikiem zakaźnym jest Anaplasma phagocytophilum. Diagnostyka anaplazmozy w panelu całościowym obejmuje badania serologiczne wykonywane techniką immunofluorescencji pośredniej (IIF) w klasie IgG i IgM.
 • Jersiniozy – to zakażenia powodowane przez pałeczki z rodzaju Yersinia. Do zakażenia może dochodzić drogą pokarmową lub poprzez ukąszenie kleszcza. W ramach panelu całościowego, CM Wielkoszyński oferuje przesiewowe badanie serologiczne wykonywane metodą ELISA w klasie IgG. Dodatni wynik w klasie IgG nie pozwala na różnicowanie pomiędzy przebytym i aktywnym zakażeniem, dlatego wymaga dalszej diagnostyki.
 • W ramach panelu całosciowego oferowana jest również diagnostyka serologiczna innych zakażeń współwystępujących z boreliozą takich, jak bruceloza, riketsjozy i toksoplazmoza.
 • Dodatkowo u pacjentów z podejrzeniem boreliozy ważne jest rozszerzenie diagnostyki o zakażenia bakteriami z rodzaju MycoplasmaChlamydia, gdyż podobny obraz kliniczny tych zakażeń często imituje boreliozę, a infekcje te mogą występować niezależnie od boreliozy. Ponadto zakażenia chlamydiami i mykoplazmami współistnieją często z boreliozą z Lyme powodując jej cięższy przebieg.
 • Zakażenia grzybicze (Candida alblicans i Aspergillus IgG i IgM), często współistnieją z boreliozą z Lyme, wpływając na jej przebieg, dlatego w ramach Panelu całościowego przygotowaliśmy zestaw badań w kierunku tych zakażeń.
 • Wirusowe zapalenie wątroby B i C – dodatni wynik determinuje przebieg leczenia boreliozy.
 • Choroby pasożytnicze, które mogą dawać szereg objawów podobnych do boreliozy i utrudniać leczenie boreliozy. W przypadku stwierdzenia pasożytów w organizmie wskazane jest w pierwszej kolejności wyeliminowanie pasożytów z organizmu. Panelu całościowy obejmuje diagnostykę takich pasożytów, jak glista ludzka (Ascaris) IgG, test potwierdzający aktywność zarażenia glistą psią i kocią (Toxocara canisToxocara cati – IgA i IgG), diagnostykę serologiczną zarażenia pierwotniakiem Giardia lamblia (lambliozy - IgG, IgA, IgM) oraz badanie serologiczne wykrywające zarażenie przywrą kocią i innymi gatunkami przywr.
 • W ramach Panelu wykonywany jest test przesiewowy w diagnostyce kiły, celem wykluczenia reakcji krzyżowych, czyli reakcji fałszywie dodatnich w kierunku boreliozy.
 • Przeciwciała przeciwjądrowe ANA Screen – w ramach panelu oferujemy test przesiewowy wykonywany metodami IIF oraz CLIA w klasie IgG, służący do diagnostyki serologicznej układowych chorób tkanki łącznej (kolagenoz). Badanie pozwala na zidentyfikowanie chorób, które mogą dawać objawy podobne do boreliozy lub które mogą pojawić się w przebiegu boreliozy. Wiedza o ew. występowaniu chorób autoimmunologicznych jest kluczowa do zastosowania odpowiedniego leczenia również przy współwystępowaniu boreliozy.
 • W całościowym panelu oferujemy również test przesiewowy do wykrywania choroby trzewnej (celiakii) oraz nietolerancji glutenu w klasie IgA i IgG, dzięki któremu uzyskujemy istotne informacje przy ustalaniu diety w trakcie terapii boreliozy.
 • W ramach Panelu wykonywane są również testy w kierunku kampylobakteriozy (IgM, IgA, IgG), listeriozy (IgM, IgA, IgG) i cytomegalii (wirus CMW - IgG i IgM).

Podsumowanie panelu

0zł

panel_test