31 marca, 2020

Koronawirus (SARS-CoV-2)

W obecnej sytuacji, jaka panuje w Polsce i na świecie, na rynku usług diagnostycznych najbardziej potrzebne są teraz testy w kierunku COVID-19, których wciąż w Polsce brakuje. Dlatego podjęliśmy decyzję podyktowaną aktualnymi potrzebami i doposażyliśmy nasze laboratorium w aparaturę do wykonywania testów na obecność przeciwciał przeciw koronawirusowi.

Centrum Medyczne Wielkoszyński oczekuje właśnie na nowoczesny, chemiluminescencyjny analizator immunologiczny i zestawy odczynnikowe przeznaczone do diagnostyki serologicznej zakażeń powodowanych przez koronawirusa. 

Zastosowane systemy analityczne posiadają certyfikat CE-IVD, co oznacza, że oficjalnie zostały dopuszczone do stosowania w diagnostyce laboratoryjnej u ludzi na terenie Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do tzw. testów kasetkowych, badanie serologiczne możliwe jest do wykonania wyłącznie w odpowiednio wyposażonym, medycznym laboratorium diagnostycznym przez wyszkolonego i uprawnionego diagnostę laboratoryjnego oraz podlega wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości.

W laboratorium Centrum Medycznego Wielkoszyński, z krwi pobranej od pacjenta będziemy wykonywać tzw. test immunologiczny (badanie serologiczne), którego celem jest wykrycie przeciwciał przeciw koronawirusowi. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, są to testy pomocnicze do wykrywania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

W pierwszym okresie zakażenia (czyli w okresie inkubacji i okresie objawów ostrego zakażenia) do diagnostyki zlecane są wyłącznie testy molekularne
(np. RT-PCR), które wykrywają materiał genetyczny wirusa w materiale pochodzącym z układu oddechowego osoby zakażonej. Natomiast przeciwciała neutralizujące wirusa powstają po około 7-10 dniach od momentu zakażenia i są niewykrywalne w pierwszych jego etapach.

Dlatego też testy serologiczne (immunologiczne) w COVID-19 zalecane są:

➡ do identyfikowania osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpoobjawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi (tzw. „cisi” nosiciele),
➡ w badaniach przesiewowych osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań RT-PCR,
➡ w badaniach osób szczególnie narażonych na kontakt z SARS-CoV-2 (np. personel szpitali),
➡ w postępowaniu z pacjentami z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie byli badani w kierunku koronawirusa,
➡ w badaniach epidemiologicznych, mających na celu ustalenie rozpowszechnienia zakażenia w populacji.

Więcej informacji wkrótce.