fbpx

Podaruj komuś ważnemu prezent dla zdrowia?

Nasze Karty podarunkowe mogą w tym pomóc!

To doskonała propozycja prezentu dla bliskiej osoby, która pomoże zmotywować ją o zadbanie o swoje zdrowie. Karty są eleganckim prezentem, opakowanym w perłową kopertę, którą w trakcie wysyłki wkładamy do większej koperty.

Na naszej stronie internetowej oferujemy Karty podarunkowe o różnych nominałach, dedykowane badaniom w naszym Centrum. Jeśli chcesz zakupić Kartę podarunkową o innym nominale, przygotujemy ją dla Ciebie

arrowarrowarrow

Zamów kartę podarunkową

100.00zł

Karta podarunkowa - 100 zł

Karta podarunkowa – 100 zł

Podaruj komuś ważnemu prezent dla zdrowia.

Dowiedz się więcej
200.00zł

Karta podarunkowa - 200 zł

Karta podarunkowa – 200 zł

Podaruj komuś ważnemu prezent dla zdrowia.

Dowiedz się więcej
500.00zł

Karta podarunkowa - 500 zł

Karta podarunkowa – 500 zł

Podaruj komuś ważnemu prezent dla zdrowia.

Dowiedz się więcej
1000.00zł

Karta podarunkowa - 1000 zł

Karta podarunkowa – 1000 zł

Podaruj komuś ważnemu prezent dla zdrowia.

Dowiedz się więcej
2000.00zł

Karta podarunkowa - 2000 zł

Karta podarunkowa – 2000 zł

Podaruj komuś ważnemu prezent dla zdrowia.

Dowiedz się więcej
5000.00zł

Karta podarunkowa - 5000 zł

Karta podarunkowa – 5000 zł

Podaruj komuś ważnemu prezent dla zdrowia.

Dowiedz się więcej

Co daje karta?

Nasze Karty podarunkowe można wykorzystać na badania w Laboratorium Centrum Medycznego Wielkoszyński. W okresie ważności karty badania za pomocą Karty podarunkowej można zrealizować zarówno na miejscu, jak i wysyłkowo. Standardowa data ważności karty to 1 rok. Chcesz zmobilizować kogoś do szybkich badań? Możesz określić krótszą datę ważności karty, napisz o tym w polu uwagi przy zamawianiu Karty podarunkowej. Na Karcie podarunkowej dane Nabywcy będą wpisane w polu od Pana/Pani, a osoby obdarowanej dla Pana/Pani.

Standardowo wysyłamy kartę listem poleconym bez obciążania Cię opłatą za przesyłkę. Jeśli kartę mamy wysłać za pomocą kuriera, przy zamawianiu kuponu zaznacz opcję kurier, co wiąże się z dodatkowym kosztem w wysokości 30zł.

Karty nie obowiązują w jednostkach współpracujących z Laboratorium Centrum Medycznego Wielkoszyński.

arrowarrowarrow

Jak korzystać z karty

Kartę można wykorzystać jednorazowo na badania w Laboratorium Centrum Medycznego Wielkoszyński do daty ważności karty, która widnieje na Karcie podarunkowej. Przy realizacji badań w Centrum konieczne jest posiadanie ze sobą karty, którą należy okazać w rejestracji przed realizacją badania. W przypadku zakupu badań online, należy wpisać w uwagach do zamówienia kod Karty, Adresata Karty i Nabywcę Karty oraz datę ważności karty. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

Centrum nie zwraca różnicy w kwocie, jeśli wartość zamówienia jest niższa niż wartość Karty podarunkowej. Jeśli wartość badań jest wyższa niż wartość Karty podarunkowej, należy uregulować różnicę na miejscu w Centrum lub w e-sklepie wybierając opcję tradycyjnego przelewu z tytułem: imię i nazwisko oraz „dopłata do kuponu numer …” .

Zwiń tekst

Karty indywidualne? Z przyjemnością!

Potrzebujesz kartę podarunkową o innym nominale? Chcesz sfinansować konkretne badanie lub panel badań? Dlaczego nie! Prześlij nam taką informację, a z przyjemnością taką kartę dla Ciebie przygotujemy. W tym celu napisz do nas na rejestracja@wielkoszynski.pl, podając dane Nabywcy (na karcie będą wpisane jako Od Pana/Pani), Posiadacza (na karcie dla Pana/Pani) oraz wartość Karty podarunkowej. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

Kartę prześlemy na podany adres po uregulowaniu wybranej przez Ciebie kwoty na konto 10 1050 1230 1000 0092 3653 5846. Standardowo wysyłamy kartę listem poleconym bez obciążania Cię opłatą za przesyłkę. Jeśli kartę mamy wysłać za pomocą kuriera, prosimy dodatkowo o przelanie kwoty 20zł.

Zwiń tekst

Regulamin korzystania z Kart podarunkowych Centrum Medycznego Wielkoszyński

§ 1 ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży i realizacji Kart podarunkowych zwanych dalej Kuponami podarunkowymi Centrum Medycznego Wielkoszyński.
 2. Wystawcą Kuponów podarunkowych jest Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Tomasz Wielkoszyński i Marcin Furmański Spółka Jawna, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (kod pocztowy 41-300) przy Alejach Józefa Piłsudskiego 10, REGON: 366135446, NIP: 6292477745, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS: 0000654091, prowadząca Zakład Leczniczy Centrum Medyczne WIELKOSZYŃSKI (numer Księgi Rejestrowej Śl. Urz. Woj. 000000197985), tel. +48 506 112 819, +48 730 300 665;
 3. Nabywcę oznacza osoba fizyczna oraz prawna, która nabywa od Wystawcy Kupon podarunkowy.
 4. Wystawca posiada w swej ofercie następujące rodzaje Kuponów podarunkowych:
  – Kupony podarunkowe w kwotach 100zł, 200zł, 500zł, 1000zł, 2000zł, 5000zł do nabycia w e-sklepie na wielkoszynski.pl i na miejscu w Centrum.
  – Istnieje możliwość zakupienia Kuponu podarunkowego na inną kwotę, po przekazaniu informacji drogą mailową na adres rejestracja@wielkoszynski.pl i uregulowaniu kwoty na konto 10 1050 1230 1000 0092 3653 5846 lub na miejscu w Centrum.
 5. Kupon podarunkowy może zostać zrealizowany wyłącznie przez Centrum Medyczne Wielkoszyński na miejscu w laboratorium lub wysyłkowo, zgodnie z regulaminem sprzedaży wysyłkowej dostępnej na wielkoszynski.pl.
 6. Kupony są dostępne jedynie w wersji papierowej i są doręczane drogą pocztową lub kurierem.
 7. Każdy z Kuponów podarunkowych posiada swój indywidualny kod identyfikacyjny. Wszystkie Kupony podarunkowe są ewidencjonowane przez Wystawcę.
 8. Termin ważności znajduje się na Kuponie podarunkowym. Data ważności Kuponu podarunkowego nie podlega przedłużeniu.
 9. Realizacja Kuponu podarunkowego może być związana z ograniczeniami w okresie świątecznym, w czasie długich weekendów oraz ograniczeniami związanymi z pandemią. Aktualne informacje o dniach i godzinach otwarcia są dostępne na stronie wielkoszynski.pl.
 10. Wraz z zakupem Kuponu podarunkowego Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 11. Kupon podarunkowy można nabyć u Wystawcy oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość, na podstawie uprzednio złożonego zlecenia, szczegółowo określonego w § 3.

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA

 1. Nabywca może nabyć Kupon podarunkowy dla osoby trzeciej, zwanej dalej Posiadaczem Kuponu. Nabywca zobowiązany jest poinformować osoby, którym przekaże Kupon podarunkowy o ogólnych warunkach korzystania z Kuponów podarunkowych. Nabywca poinformuje Posiadaczy Kuponów podarunkowych, o obowiązku zapoznania się z treścią Regulaminu i stosowania się do jego postanowień. W przypadku nieudzielenia lub niewłaściwego udzielenia Posiadaczom Kuponów podarunkowych informacji, o których mowa powyżej Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest zaspokoić wszelkie roszczenia Posiadaczy Kuponów podarunkowych.
 2. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia Kuponu podarunkowego, począwszy od daty jego przekazania Nabywcy.
 3. Jeśli Nabywca lub Posiadacz Kuponu podarunkowego chce wykorzystać go w celu realizacji badań lub usług, jest zobowiązany do uprzedniej rezerwacji usługi w rejestracji pod nr tel: 506 112 819, 730 300 665.
 4. Jeśli Nabywca lub Posiadacz Kuponu podarunkowego chce wykorzystać go w celu realizacji badań, nie jest konieczna wcześniejsza rezerwacja terminu.
 5. Podstawą do wykonania usługi przez Wystawcę na miejscu w Centrum jest uprzednie okazanie Kuponu podarunkowego, a przy realizacji usługi na odległość podanie w polu Uwagi do zamówienia kodu Kuponu podarunkowego oraz danych osoby, na które Kupon podarunkowy został wystawiony oraz nabywcy. Konieczne jest dołączenie Kuponu podarunkowego do przesyłki z materiałem do badań.
 6. Nabywcy lub Posiadaczowi Kuponu podarunkowego nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Kupon podarunkowy.
 7. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość Kuponu podarunkowego Nabywca lub Posiadacz Kuponu podarunkowego jest zobowiązany do zapłaty różnicy. W przypadku realizacji usługi on-line, różnica zostaje uregulowana tradycyjnym przelewem na konto złotówkowe: 10 1050 1230 1000 0092 3653 5846. W tytule przelewu należy podać: swoje imię i nazwisko oraz „dopłata do kuponu numer …”
 8. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Kuponu podarunkowego w następujących przypadkach:
  – upłynął termin ważności Kuponu podarunkowego,
  – uszkodzenie Kuponu podarunkowego uniemożliwia odczytanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego,
  – w przypadku chęci skorzystania z usługi dietetycznej lub diagnostycznej, jeśli nie zgłoszono uprzednio rezerwacji, zgodnie z treścią ust. 4.
 9. Kupon podarunkowy nie podlega wymianie na gotówkę i może być wykorzystany jedynie do badań i innych usług świadczonych przez Centrum Medyczne Wielkoszyński.
 10. Kupon nie zostać odsprzedany inne osobie niż Nabywca lub wskazany przez Nabywcę Posiadacz kuponu.

 

§ 3 NABYCIE KUPONU PODARUNKOWEGO NA ODLEGŁOŚĆ

 1. W przypadku wyrażenia przez Nabywcę woli zawarcia umowy kupna Kuponu podarunkowego na odległość Nabywca wybiera opcję Kuponu podarunkowego z dostępnych opcji na stronie wielkoszynski.pl lub sam informuje Wystawcę, o kwocie, na jaką ma opiewać Kupon podarunkowy i po przekazaniu drogą mailową na adres rejestracja@wielkoszynski.pl informacji o kwocie, na jaką ma być wystawiony Kupon podarunkowy, reguluje kwotę na konto 10 1050 1230 1000 0092 3653 5846.
 2. Wystawca wyśle Kupon podarunkowy niezwłocznie na adres wskazany przez Nabywcę i nie później niż 14 dni od daty wpłynięcia należności na jego rachunek bankowy.
 3. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni bez podawania przyczyny lub ponoszenia kosztów.*
 4. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 3 rozpoczyna się od daty doręczenia Kuponu podarunkowego.
 5. Nabywca może odstąpić od umowy, składając Wystawcy pisemne lub mailowe oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia.*
 6. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni, od daty otrzymania przez Wystawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.*
 7. Wystawca dokonuje zwrotu płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.*
 8. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku wykonania usługi przez Wystawcę.*

§ 4 REKLAMACJE

 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu Nabywcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania Kuponu podarunkowego i/lub wykonania usługi. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Wystawcy. Wystawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail, czytelny podpis Nabywcy, a także dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. O wyniku reklamacji Nabywca lub Posiadacz Kuponu podarunkowego zostanie poinformowany pisemnie listem poleconym.

§ 5 ROZLICZANIE

 1. Płatności za zakupiony u Wystawcy Kupon podarunkowy można dokonać online na stronie internetowej wielkoszynski.pl – wyłącznie w zakresie Kuponów podarunkowych dostępnych w Cenniku, bądź w przypadku indywidualnych zamówień przelewem na wskazany przez Wystawcę rachunek bankowy, a także gotówką, kartą przy odbiorze kuponu podarunkowego w siedzibie Wystawcy.
 2. Koszt dostawy na terenie Polski uzależniony jest od sposobu dostawy. Wystawca standardowo realizuje dostawę Kuponów podarunkowych za pośrednictwem poczty w ramach ceny Kuponów podarunkowych. W przypadku chęci skorzystania z firmy kurierskiej, Nabywca dopłaca kwotę za przesyłkę kurierską. Dostawa zamówionych Kuponów podarunkowych odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Możliwa jest dostawa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Takie zlecenie realizowane jest indywidualne po uprzednim zapytaniu na rejestracja@wielkoszynski.pl i ustaleniu dodatkowych kosztów związanych z przesłaniem kuponów podarunkowych.
 1. Przed realizacją Kuponu podarunkowego Wystawca każdorazowo dokonuje jego weryfikacji.

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Tomasz Wielkoszyński i Marcin Furmański sp. j. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy Alei Józefa Piłsudskiego 10.
 2. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem sprzedaży Kuponu podarunkowego i jego realizacji, a ich niepodanie uniemożliwi dokonanie sprzedaży i realizacji Kuponu podarunkowego. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Kuponu podarunkowego oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, w zakresie którym uprzednio Pani/Pan wyraziła/-ił zgodę.
 5. Integralną częścią Kuponu podarunkowego jest niniejszy Regulamin. Podczas składania zamówienia, przed realizacją kuponu, Nabywca lub Posiadacz oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości. Przystąpienie do realizacji usługi przez osobą trzecią jest równoznaczne z jej akceptacją regulaminu.
 6. W celu realizacji przysługujących Pani/Panu praw, związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, Pani/Pan może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod dedykowanym adresem e-mail iod@wielkoszynski.pl.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

* uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przewidziany dla konsumenta. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamów kartę podarunkową

100.00zł

Karta podarunkowa - 100 zł

Karta podarunkowa – 100 zł

Podaruj komuś ważnemu prezent dla zdrowia.

Dowiedz się więcej
200.00zł

Karta podarunkowa - 200 zł

Karta podarunkowa – 200 zł

Podaruj komuś ważnemu prezent dla zdrowia.

Dowiedz się więcej
500.00zł

Karta podarunkowa - 500 zł

Karta podarunkowa – 500 zł

Podaruj komuś ważnemu prezent dla zdrowia.

Dowiedz się więcej
1000.00zł

Karta podarunkowa - 1000 zł

Karta podarunkowa – 1000 zł

Podaruj komuś ważnemu prezent dla zdrowia.

Dowiedz się więcej
2000.00zł

Karta podarunkowa - 2000 zł

Karta podarunkowa – 2000 zł

Podaruj komuś ważnemu prezent dla zdrowia.

Dowiedz się więcej
5000.00zł

Karta podarunkowa - 5000 zł

Karta podarunkowa – 5000 zł

Podaruj komuś ważnemu prezent dla zdrowia.

Dowiedz się więcej