6 kwietnia, 2020

Interpretacja wyników badań serologicznych SARS-CoV-2

Poniżej przedstawimy wzory wyników badań serologicznych w kierunku COVID-19, w klasach IgG i IgM (po kliknięciu na podgląd, obraz z wynikiem badania powiększy się): 

IgG

WYNIK BADANIA SEROLOGICZNEGO

Przeciwciała SARS-CoV-2 IgG 

IgM

WYNIK BADANIA SEROLOGICZNEGO

Przeciwciała SARS-CoV-2 IgM

Interpretacja wyników badań serologicznych SARS-CoV-2

Wynik w klasie IgMWynik w klasie IgGInterpretacja
ujemnyujemny• Wykluczenie zakażenia, jeśli objawy utrzymują się ponad 7 dni i/lub pacjent nie miał kontaktu z osobą zakażoną.
• Powtórzenie badania po 7 dniach, jeśli nadal istnieje podejrzenie zakażenia lub pobrania krwi dokonano w okresie okna serologicznego.
ujemnydodatni• Jeśli doszło do tzw. serokonwersji w klasie IgG (tj. zmiany wyniku ujemnego w pierwszym badaniu na wynik dodatni w drugim badaniu wykonanym po 7 dniach od pierwszego) lub stężenie IgG w drugim badaniu wzrosło co najmniej 4-krotnie w porównaniu do wyniku pierwszego badania - POTWIERDZENIE ZAKAŻENIA SARS-CoV-2
• Jeśli brak jest wzrostu stężenia IgG w drugim badaniu wykonanym po 7 dniach od pierwszego lub wzrost stężenia IgG nie przekracza 4-krotności pierwszego wyniku – możliwy wynik fałszywie ujemny lub pacjent znajduje się we wczesnej fazie zakażenia (zalecane jest trzecie badanie po kolejnych 7 dniach).
dodatnidodatni• POTWIERDZENIE ZAKAŻENIA SARS-CoV-2
dodatniujemny• Jeśli dojdzie do serokonwersji w klasie IgG (tj. zmiany wyniku ujemnego w pierwszym badaniu na wynik dodatni w drugim badaniu wykonanym po 7 dniach od pierwszego) - POTWIERDZENIE ZAKAŻENIA SARS-CoV-2
• Jeśli nie dojdzie do serokonwersji w klasie IgG (tj. zmiany wyniku ujemnego w pierwszym badaniu, na wynik dodatni w drugim badaniu wykonanym po 7 dniach od pierwszego) – możliwy fałszywie dodatni wynik w klasie IgM – zalecane jest wykonanie testu RT-PCR lub oznaczenie przeciwciał w klasie IgA.

W pewnych sytuacjach klinicznych istnieje ryzyko otrzymania wyniku fałszywie dodatniego, szczególnie w klasie IgM (np. w przebiegu ostrej fazy zakażenia wirusem EBV). Fałszywie dodatnie wyniki mogą być również spowodowane reakcją krzyżową między antygenami SARS-CoV-2, a antygenami innych koronawirusów, np. wywołującymi łagodne zakażenia u człowieka (tzw. „przeziębienia”).

WAŻNE!

  1. Wyniki badań laboratoryjnych powinny być zawsze interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.
  2. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), rozpoznanie infekcji SARS-CoV-2 wymaga potwierdzenia obecności materiału genetycznego wirusa w materiale pobranym od pacjenta (RT-PCR). Diagnostyka serologiczna może służyć jedynie jako uzupełniające narzędzie diagnostyczne.
  3. W przypadku uzyskania wyniku dodatniego w klasie IgM lub w klasach IgM i IgG, należy skontaktować się z najbliższą stacją Sanepidu lub Oddziałem Chorób Zakaźnych w celu ustalenia dalszego trybu postępowania. Decyzję odnośnie dalszego postępowania zawsze podejmuje lekarz.
  4. Wynik ujemny badania serologicznego nie świadczy o braku infekcji i nie daje pełnych podstaw do jej wykluczenia. Wynik ujemny może wystąpić u osoby zakażonej i znajdującej się w okresie tzw. okna serologicznego, czyli w okresie po zarażeniu, kiedy organizm nie zdążył jeszcze wytworzyć przeciwciał lub ich ilość we krwi jest jeszcze zbyt mała, aby była wykrywalna w badaniach laboratoryjnych.