fbpx

Diagnostyka zakażeń koronawirusem
SARS-CoV-2

Laboratorium Centrum Medycznego Wielkoszyński oferuje wykonanie badań serologicznych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w klasach IgG, IgA i IgM. W ten sposób zapewniamy Państwu zalecane w rekomendacjach podejście diagnostyczne w zakresie testowania serologicznego w kierunku COVID-19. Badania te wykrywają obecność we krwi specyficznych przeciwciał, co wskazuje na kontakt pacjenta z wirusem.

Czytaj więcej
arrowarrowarrow

Diagnostyka COVID-19 dla Pracodawców

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą i poznaniem szczegółowej oferty dot. diagnostyki Covid-19 dla Pracodawców, zapraszam do kontaktu:

m.furmanski@wielkoszynski.pl,
+48 503 633 141.

Marcin Furmański
współwłaściciel Centrum Medycznego Wielkoszyński

Wielka promocja na diagnostykę COVID-19

Dzięki badaniu w klasie IgG można zidentyfikować osoby, które przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 bezobjawowo lub skąpoobjawowo i mogą nie wiedzieć, że posiadają już przeciwciała, stanowiące naturalną ochronę przed ewentualnym ponownym zakażeniem.

Promocja obowiązuje przy pobraniu materiału w naszym Centrum lub dostarczeniu materiału kurierem.

Materiałem do badań jest krew z żyły.

Przeciwciała SARS-CoV-2 IgA – 72zł (standardowa cena: 120zł)

Przeciwciała SARS-CoV-2 IgM – 78zł (standardowa cena: 130zł)

Pakiet badań Przeciwciała SARS-CoV-2 IgA, IgM, IgG – 180zł (standardowa cena: 300zł)

Oznaczając jednocześnie wszystkie trzy klasy przeciwciał anty-SARS-CoV-2 – IgG, IgA i IgM, uzyskujemy najwięcej informacji nt. aktualnego okresu zakażenia, w jakim może znajdować się pacjent.

Promocja obowiązuje przy pobraniu materiału w naszym Centrum lub dostarczeniu materiału kurierem.

Materiałem do badań jest krew z żyły.

Jakość badań potwierdzona certyfikatem

Jakość badań serologicznych w kierunku COVID-19 wykonywanych w naszym Centrum, weryfikowana jest na bieżąco poprzez udział naszego laboratorium w międzynarodowym zewnątrzlaboratoryjnym programie kontroli jakości prowadzonym przez INSTAND e.V. z Niemiec.

arrowarrowarrow

Certyfikat jakości naszych badań

Pobierz certyfikat jakości badań serologicznych w kierunku COVID-19.

Certyfikat INSTAND

Pobierz

Nasze badania

W przeciwieństwie do tzw. szybkich testów kasetkowych lub paskowych, testy serologiczne (immunologiczne) wykorzystywane w Laboratorium Centrum Medycznego Wielkoszyński, są przeznaczone do wykonania wyłącznie w specjalistycznych i odpowiednio wyposażonych medycznych laboratoriach diagnostycznych. Mogą być przeprowadzane jedynie przez wykwalifikowany personel medyczny – diagnostów laboratoryjnych z doświadczeniem w diagnostyce serologicznej chorób zakaźnych.

arrowarrowarrow

Bezpłatny magazyn

Szkiełko i Oko – wydanie specjalne nt. koronawirusa

Diagnostyka COVID-19 - pytania i odpowiedzi

Pobierz

Koronawirus – zalecenia diagnostyczne WHO

Diagnostyka COVID-19 zalecana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) obejmuje przede wszystkim testy oparte na metodach biologii molekularnej, a więc wykrywające materiał genetyczny (RNA) wirusa SARS-CoV-2. Badaniami tymi powinny być objęte osoby z potencjalnego kontaktu lub podejrzane o zakażenie, znajdujące się w początkowej fazie infekcji. Jednocześnie wiadomo, że okres wylęgania zakażenia wynosi od 3-4 dni do 14 dni (średnio 7 dni). Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

Testy oparte na metodzie PCR, które wykrywają materiał genetyczny wirusa, wykazują najwyższą czułość między 7 a 14 dniem od zarażenia, czyli wówczas, gdy pacjent ma pierwsze objawy zakażenia.

Należy pamiętać, że czułość diagnostyczna technik molekularnych (RT-PCR) zmienia się w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2. W pierwszych dniach od zakażenia ilość wirusa w nabłonku dróg oddechowych jest na tyle mała, że powinniśmy liczyć się z otrzymaniem wyniku fałszywie ujemnego. W okresie narastania objawów (7-14 dzień od zakażenia), testy molekularne wykazują bardzo dobrą efektywność diagnostyczną i są idealnym narzędziem do diagnostyki COVID-19. Kolejno, po upływie około tygodnia od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych (około 14 dzień od chwili zakażenia) czułość diagnostyki molekularnej (PCR) w zakażeniach SARS-CoV-2 stopniowo maleje, co wynika ze spadku liczby cząstek wirusa w nabłonku dróg oddechowych. Wówczas pacjent może otrzymać wynik fałszywie ujemny, pomimo toczącej się infekcji.

Zwiń tekst

Badania serologiczne w kierunku COVID-19

W późniejszej fazie infekcji kluczową rolę diagnostyczną zaczynają odgrywać testy serologiczne wykrywające specyficzne przeciwciała anty-SARS-CoV-2, które wydają się być idealnym dopełnieniem metody PCR, wydłużając czas umożliwiający przeprowadzenie wiarygodnej diagnostyki laboratoryjnej COVID-19. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

Na skutek kontaktu z koronawirusem SARS-CoV-2 układ odpornościowy rozpoczyna walkę z patogenem, a w organizmie uruchamiane są różne mechanizmy obronne, m.in. wytwarzane są specyficzne przeciwciała neutralizujące wirusa.

Doniesienia naukowe opublikowane w ostatnim czasie dostarczają informacje, że oceniać można zarówno przeciwciała należące do klasy IgG, IgM, jak i IgA. Te ostatnie powstają w związku z zakażaniem przez wirusa błon śluzowych, jakimi są drogi oddechowe i prawdopodobnie również przewód pokarmowy.

Podobnie jak i w innych zakażeniach rutynowo ocenia się przeciwciała IgG i IgM. Pojawiają się one niemal jednocześnie (średnio w przypadku IgM -7 dnia i IgG – 8 dnia od zakażenia). Niektórzy autorzy sugerują jednak, że bardziej wiarygodne wyniki otrzymuje się, badając przeciwciała należące do klas IgA i IgG jednocześnie, gdyż w przypadku klasy IgM istnieje ryzyko wystąpienia reakcji krzyżowych związanych z obecnością przeciwciał dla innych koronawirusów (nie SARS-CoV-2 lecz koronawirusów powodujących łagodne infekcje dróg oddechowych).

Przeciwciała klasy IgA pojawiają się mniej więcej w podobnym czasie co pozostałe klasy przeciwciał (tj. około 8-10 dnia od zakażenia) i utrzymują się nieco dłużej niż przeciwciała IgM. Mogą więc stanowić cenne uzupełnienie badań serologicznych wykonywanych w klasach IgG i IgM. Z własnych doświadczeń laboratorium CMW wynika, że przeciwciała anty-SARS-CoV-2 IgA występują bardzo często w próbkach IgG dodatnich, w których nie stwierdza się już obecności przeciwciał IgM (wtedy wynik ma postać: IgG(+), IgM(-), IgA(+)). Stanowi to najprawdopodobniej potwierdzenie niedawno przebytej infekcji (okres po wygaśnięciu odpowiedzi w klasie IgM związanej z pierwotnym zakażeniem).

Wydaje się więc, że najwięcej informacji nt. aktualnego okresu zakażenia, w jakim może znajdować się pacjent, uzyskujemy oznaczając jednocześnie wszystkie trzy klasy przeciwciał anty-SARS-CoV-2 – IgG, IgA i IgM.

Wykrycie specyficznych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 jest możliwe po około 10 dniach od momentu zakażenia, czyli np. kontaktu z osobą zakażoną.

Zwiń tekst

Informacja o testach w naszym Centrum

W przeciwieństwie do tzw. szybkich testów kasetkowych lub paskowych, testy serologiczne (immunologiczne) wykorzystywane w Laboratorium Centrum Medycznego Wielkoszyński, są przeznaczone do wykonania wyłącznie w specjalistycznych i odpowiednio wyposażonych medycznych laboratoriach diagnostycznych i mogą być przeprowadzane jedynie przez wykwalifikowany personel medyczny – diagnostów laboratoryjnych z doświadczeniem w diagnostyce serologicznej chorób zakaźnych.

Certyfikacja testów w Centrum Medycznym Wielkoszyński

Badania w Centrum Medycznym Wielkoszyński wykonywane są za pomocą metody immunochemiluminescencyjnej (CLIA) z wykorzystaniem analizatora immunologicznego Maglumi 800 oraz metod immunochemiluminescencji fazy stałej i immunoenzymatycznej z wykorzystaniem analizatora ThunderBolt.

Stosowane przez nas testy mają certyfikat CE-IVD, co oznacza, że są dopuszczone do stosowania w diagnostyce laboratoryjnej u ludzi na obszarze Unii Europejskiej  oraz posiadają rejestrację w Urzędzie Rejestracji Leków, Produktów Medycznych i Środków Biobójczych w Polsce (IVD – in vitro diagnostics).

Pytania i odpowiedzi:

Koronawirus - oferta badań

A17 (L1)
470.00zł

EliSpot SARS-CoV-2

EliSpot SARS-CoV-2

Diagnostyka aktywności zakażenia SARS-CoV-2. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T).

Dowiedz się więcej
L3
75.00zł

SARS-CoV-2 IgG

SARS-CoV-2 IgG

Przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgG

Dowiedz się więcej
L4
75.00zł

SARS-CoV-2 IgM

SARS-CoV-2 IgM

Przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgM

Dowiedz się więcej
L2
85.00zł

SARS-CoV-2 IgA

SARS-CoV-2 IgA

Przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgA

Dowiedz się więcej
L6
65.00zł

SARS-CoV-2 RBD

SARS-CoV-2 RBD

Przeciwciała anty-RBD (przeciwciała neutralizujące SARS-CoV-2) w surowicy.

Dowiedz się więcej
L5
220.00zł

SARS-CoV-2 IgG – Immunoblot

SARS-CoV-2 IgG – Immunoblot

Ocena specyficznych dla wirusa SARS-CoV-2 przeciwciał klasy IgG skierowanych przeciw różnym białkom antygenowym wirusa (białku nukleokapsydu, białkom S1 i S2), a także antygenom innych niż SARS-CoV-2 koronawirusom (w tym wirusom odpowiedzialnym za wywoływanie pospolitych infekcji dróg oddechowych czyli tzw. przeziębień. Wynik badania pozwala różnicować pomiędzy naturalnie przebytym COVID-19, a odpowiedzią poszczepienną oraz wykrywa również przeciwciała przeciw pospolitym koronawirusom odpowiedzialnym za wywoływanie infekcji sezonowych (tzw. przeziębień).

150.00zł 100.00zł

Badanie tylko na miejscu

Antygen SARS-CoV-2 w wymazie z jamy nosowo-gardłowej

Antygen SARS-CoV-2 w wymazie z jamy nosowo-gardłowej

Test na obecność antygenu wirusa SARS-CoV-2

Dowiedz się więcej
100.00zł 75.00zł

Badanie tylko na miejscu

Antygeny wirusa SARS-CoV-2 oraz wirusa grypy typu A i B

Antygeny wirusa SARS-CoV-2 oraz wirusa grypy typu A i B

Test na obecność antygenów wirusa SARS-CoV-2 oraz wirusa grypy typu A i B

Dowiedz się więcej
390.00zł 350.00zł

Badanie tylko na miejscu

Test PCR SARS-CoV-2 (wymaz)

Test PCR SARS-CoV-2 (wymaz)

Test na obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2

Dowiedz się więcej

Kiedy wykonać badanie

Wykrywanie przeciwciał służy potwierdzaniu kontaktu z koronawirusem i ma istotne znaczenie w takich przypadkach jak:

 • identyfikowanie osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpoobjawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi,
 • badania przesiewowe osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów kwalifikujących do wykonania badań RT-PCR (np. łagodny, skąpoobjawowy bądź bezobjawowy przebieg zakażenia),
 • badania osób szczególnie narażonych na kontakt z SARS-CoV-2 (np. personel medyczny),
 • postępowanie z pacjentami z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie byli badani w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 w okresie ostrej fazy zakażenia,
 • badania epidemiologiczne, mające na celu ustalenie rozpowszechnienia zakażenia w populacji.

W diagnostyce serologicznej duże znaczenie odgrywa tzw. okno serologiczne, czyli czas, w którym we krwi pacjenta nie są jeszcze wykrywalne specyficzne przeciwciała. W początkowej fazie infekcji z pewnym opóźnieniem dochodzi do rozpoczęcia produkcji przeciwciał lub też ich poziom jest jeszcze bardzo niski, dlatego wyniki testów mogą być negatywne.

Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 pojawiają się dość późno, tzn. kilka dni po wystąpieniu objawów klinicznych, czyli około 10 dnia od zakażenia, dlatego testy serologiczne nie mogą być stosowane jako podstawowe narzędzie w diagnostyce ostrych, objawowych zakażeń SARS-CoV-2. Ich zastosowanie w pierwszym etapie zakażenia może opóźnić postawienie właściwego rozpoznania na skutek uzyskania fałszywie ujemnego wyniku badania serologicznego.

Jeśli masz od niedawna objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (kaszel, duszność, objawy grypopodobne lub gorączkę), nie poddawaj się badaniu serologicznemu w kierunku SARS-CoV-2. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pomimo istnienia zakażenia SARS-CoV-2, uzyskasz ujemny wynik badania serologicznego.

Stosowanie jakichkolwiek leków (antybiotyków, sterydów, leków przeciwzapalnych, przeciwgorączkowych, przeciwbólowych i innych) nie przeszkadza w wykonaniu badania.

Pobranie materiału

Materiałem do badań jest krew żylna, z której w laboratorium uzyskuje się surowicę lub osocze, stanowiące bezpośrednio badany materiał biologiczny. Krew pobierana jest z wykorzystaniem sprzętu jednorazowego użycia i z zachowaniem niezbędnych środków ochronnych zarówno po stronie pacjenta, jak i personelu medycznego.

Krew można oddać na kilka sposobów:

 • Pobrać w Centrum Medycznym Wielkoszyński:
  Centrum jest otwarte od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.
  Na terenie Centrum znajduje się parking dla Pacjentów.

  Koszt badania:
  Przeciwciała SARS-CoV-2 IgA –  PROMOCJA 72 zł
  Przeciwciała SARS-CoV-2 IgM –  PROMOCJA 78 zł
  Przeciwciała SARS-CoV-2 IgG –  PROMOCJA 75 zł
  Pakiet badań Przeciwciała SARS-CoV-2 IgA, IgM, IgG – cena  PROMOCJA 180 zł

  *”Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.”

 • Dostarczyć osobiście materiał do Centrum – odwirowaną surowicę lub pełną krew
 • Dostarczyć materiał do badania za pośrednictwem kuriera.
 • Materiał pobierany jest również w placówkach partnerskich:
  Praskie Centrum Medyczne – Warszawa ul. Brzeska 12 – http://nzozjk.pl
  Centrum Medycyny Biomedika – Wrocław ul.Pabianicka 25/1a – www.biomedika.com.pl

Usługa pobrania i przesłania materiału przez placówki partnerskie jest dodatkowo płatna, a CMW nie ma wpływu na wysokość pobieranej opłaty.

Wysyłka materiału do badań

PROCEDURA POBRANIA, PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU PRÓBEK KRWI DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH W KIERUNKU SARS-CoV-2

Dla pacjentów indywidualnych

Formularz zlecenia badań serologicznych SARS-CoV-2 – do pobrania

 Do badań nie trzeba być na czczo.

 1. Pobranie materiału (krwi żylnej) powinno odbywać się przez przeszkolony i wykwalifikowany personel medyczny.
 2. Do pobrań zaleca się stosowanie zestawów zamkniętych (np. próżniowych systemów Vacutainer, zestawów aspiracyjno-próżniowych Sarstedt lub podobnych).
 3. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest pobranie krwi metodą otwartą (ale TYLKO DO PROBÓWKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO!)
 4. Do wykonania badania serologicznego przeciw SARS-CoV-2 wymagane jest pobranie minimum 2-3ml krwi żylnej, jakkolwiek zaleca się pobranie od osoby dorosłej około 5ml krwi.
 5. Krew można pobrać do probówek:
  – na surowicę z aktywatorem krzepnięcia (SERUM with CLOT ACTIVATOR)
  – na surowicę z żelem separującym (SERUM with SEPARATION GEL)
  – z EDTA (jak na morfologię – delikatnie wymieszać bezpośrednio po pobraniu!).
 6. Przed pobraniem należy opisać probówkę imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz jego nr PESEL.
 7. Po pobraniu probówkę z krwią (dobrze zakorkowaną w przypadku stosowania zestawu otwartego) należy umieścić w probówce (tulei) transportowej, a tę umieścić w woreczku z zamknięciem strunowym. Alternatywnie probówka z krwią może zostać zapakowana do plastikowego pudełka zawierającego dodatkowo materiał chłonny (wata, lignina, ręcznik jednorazowy).
 8. Wypełnione zlecenie badania umieścić w osobnym woreczku z zamknięciem strunowym.
 9. Do momentu przesłania materiału, próbki przechowywać w lodówce. PRÓBKI KRWI NIE WOLNO ZAMRAŻAĆ (zamrożenie spowoduje zniszczenie materiału i badanie nie będzie mogło być wykonane).
 10. Próbkę wraz z wypełnionym zleceniem należy wysłać kurierem medycznym (poniżej znajduje się zakładka: Jak skorzystać z usług kuriera).
 11. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją Centrum Medycznego Wielkoszyński (tel. +48 506 112 819, +48 730 300 665 ).
Kurier odbiera przesyłkę od poniedziałku do czwartku. W przypadku badań za kwotę co najmniej 600zł, zapewniamy bezpłatny odbiór materiału przez kuriera medycznego firmy TNT. W przypadku badań za kwotę poniżej 600zł, usługa kuriera jest dodatkowo płatna. Koszt tej usługi to 40zł. Jeżeli chcą Państwo wysłać materiał za pośrednictwem kuriera umówionego przez nasze centrum: 2 dni przed planowaną wysyłką materiału do badań prosimy o wpłatę należności za badania (i ew. za usługę kurierską) na rachunek bankowy W dniu poprzedzającym wysyłkę prosimy o kontakt pod numerem telefonu 506 112 819 lub 730 300 665 w celu umówienia kuriera. Aby uniknąć problemów z transportem przesyłki, przedstawiamy wymogi dotyczące sposobu pakowania próbek biologicznych. Opakowanie powinno składać się z trzech elementów:
 • opakowanie pierwotne (probówka z surowicą), które należy umieścić w opakowaniu pośrednim, w sposób uniemożliwiający zniszczenie zawartości w warunkach transportu,
 • opakowanie pośrednie (plastikowe pudełko), które powinno być szczelne, wodoodporne i zawierać materiał o właściwościach chłonących (może to być np. wata, lignina lub papierowe ręczniki itp.).
 • opakowanie zewnętrzne (karton lub koperta „bąbelkowa”), w którym należy umieścić opakowaną probówkę i wypełniony formularz zlecenia badań.
Opakowanie zewnętrzne należy okleić naklejką handlingową UN3373 – znak o kształcie kwadratu ustawionego pod kątem 45° (kształt diamentu), o minimalnych wymiarach 50 mm x 50 mm, zawierający tekst UN3373  (link do pobrania naklejki handlingowej UN3373 i innych, które mogą być pomocne). Usługi kuriera medycznego świadczy zewnętrzna firma TNT, która odpowiada za materiał do momentu odebrania przesyłki przez pracownika Centrum.

Przed badaniem

 • Do badań w kierunku COVID-19 nie trzeba być na czczo.
 • Prosimy o zabranie ze sobą wydrukowanego, starannie wypełnionego i podpisanego formularza zlecenia badania. Formularz można pobrać tutaj
 • Zachęcamy do realizowania płatności kartą.
 • Nasi pracownicy oprócz standardowych środków ochrony indywidualnej wyposażeni są w przyłbice, maski i rękawiczki.
 • W trosce o naszych Pacjentów i pracowników CM Wielkoszyński, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji podjęliśmy specjalne, ponadstandardowe kroki bezpieczeństwa. Jeżeli to możliwe prosimy o przybycie bez osób towarzyszących. Po wejściu do budynku prosimy o dezynfekcję rąk. Prosimy również, aby każdy Pacjent przebywający na terenie CM Wielkoszyński miał nałożoną prawidłowo maseczkę, zakrywającą usta i nos, nieprzerwanie w czasie całego pobytu w naszym Centrum.
 • Pomiędzy każdym pobraniem krwi przeprowadzana jest dezynfekcja powierzchni naszego Punktu Pobrań w Centrum Medycznym Wielkoszyński.
 • Zamontowaliśmy dodatkowe lampy UV do dezynfekcji powietrza i powierzchni.
  Promieniowanie ultrafioletowe (UV) nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje, gdy tylko powyższe znajdują się w zasięgu promieni emitowanych przez lampy bezpośredniego działania i w komorze dezynfekcyjnej z wymuszonym obiegiem powietrza.
 • Regularnie i częściej niż zwykle dezynfekujemy klamki/gałki oraz blaty biurek rejestracji.
 • Zgodnie z zaleceniami przeciwepidemicznymi, zlikwidowaliśmy tzw. kąciki zabaw dla dzieci oraz usunęliśmy inne zbędne przedmioty z poczekalni i rejestracji.

Naszych pacjentów prosimy o:

 • stosowanie się do zaleceń pracowników Centrum.
 • nieprzychodzenie w początkowym okresie czynnej infekcji, która jest przeciwwskazaniem do wykonania badania.
 • nieprzychodzenie na pobranie z osobami towarzyszącymi (o ile pozwala na to aktualny stan zdrowia).
 • przyniesienie ze sobą wydrukowanego, starannie wypełnionego i podpisanego formularza zlecenia badania.
 • realizowanie płatności kartą (jeśli to możliwe).
 • zachowanie 1,5 -2 metrów odstępu od pracownika rejestracji i od drugiego pacjenta w poczekalni.
 • skierowanie twarzy podczas pobierania materiału w kierunku przeciwnym do osoby pobierającej.
 • dbanie o higienę kaszlu i kichania (do chusteczki lub zgięcia łokciowego).
 • unikanie dotykania oczu, nosa, ust oraz powierzchni, których mogły dotykać inne osoby.

Odbiór wyników on-line odbywa się w zakładce e-Wyniki na stronie wielkoszynski.pl. Dbając o bezpieczeństwo Pacjentów, aktualnie wprowadziliśmy wyłącznie taką formę odbioru wyników. W czasie wizyty w Centrum Pacjent dostaje instrukcję logowania do systemu e-Wyniki.

Koszt badania

Przeciwciała SARS-CoV-2 IgA –  PROMOCJA 72 zł

Przeciwciała SARS-CoV-2 IgM –  PROMOCJA 78 zł

Przeciwciała SARS-CoV-2 IgG –  PROMOCJA 75 zł

Pakiet badań Przeciwciała SARS-CoV-2 IgA, IgM, IgG – cena  PROMOCJA 180 zł

*”Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.”

W trosce o bezpieczeństwo w czasie trwania epidemii, na terenie Centrum zachęcamy do realizacji płatności kartą.

W przypadku wysyłki materiału kurierem medycznym, płatności należy dokonać on-line, na rachunek bankowy Centrum Medycznego Wielkoszyński.

W treści przelewu proszę umieścić:

Imię i nazwisko pacjenta

Badania, jakie mają zostać wykonane

Numer rachunku bankowego Centrum:

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej T. Wielkoszyński i M. Furmański sp. j.

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10

41-300 Dąbrowa Górnicza

10 1050 1230 1000 0092 3653 5846

ING Bank Śląski S.A.

UWAGA!

W przypadku zlecenia obejmującego badania za kwotę poniżej 600 zł i chęci zamówienia kuriera za pośrednictwem Centrum Medycznego Wielkoszyński, do przelewu należy doliczyć kwotę 40 zł, tytułem opłaty za transport.

Odbiór wyników badań

Czas oczekiwania na wyniki badań w kierunku COVID-19, wynosi standardowo tylko 1 dzień roboczy ! ! !
Okres oczekiwania może się jednak wydłużyć z przyczyn niezależnych od Centrum.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o wyniku badania nie jest informowana Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (Sanepid).

Wyniki badań można odebrać wyłącznie on-line. Do odbioru wyników służy serwis e-Wyniki na stronie wielkoszynski.pl – https://wyniki.wielkoszynski.pl/
Wyniki badań dostępne są w formacie pdf. Po otwarciu dokumentu możliwe jest zapisanie kopii pliku na dysku komputera lub wydrukowanie wybranego dokumentu z wynikiem.

Wyniki badań

WAŻNE!

 1. Wyniki badań laboratoryjnych powinny być zawsze interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.
 2. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), rozpoznanie infekcji SARS-CoV-2 wymaga potwierdzenia obecności materiału genetycznego wirusa w materiale pobranym od pacjenta (RT-PCR). Diagnostyka serologiczna może służyć jedynie jako uzupełniające narzędzie diagnostyczne.
 3. W przypadku uzyskania wyniku dodatniego w klasie IgM lub w klasach IgM i IgG, należy skontaktować się z najbliższą stacją Sanepidu lub Oddziałem Chorób Zakaźnych w celu ustalenia dalszego trybu postępowania. Decyzję odnośnie dalszego postępowania zawsze podejmuje lekarz.
 4. Wynik ujemny badania serologicznego nie świadczy o braku infekcji i nie daje pełnych podstaw do jej wykluczenia. Wynik ujemny może wystąpić u osoby zakażonej i znajdującej się w okresie tzw. okna serologicznego, czyli w okresie po zarażeniu, kiedy organizm nie zdążył jeszcze wytworzyć przeciwciał lub ich ilość we krwi jest jeszcze zbyt mała, aby była wykrywalna w badaniach laboratoryjnych.

Poniżej przedstawimy wzory wyników badań:

IgG IgM IgM

IgG

IgA

IgM

 

WAŻNE!

 1. Wyniki badań laboratoryjnych powinny być zawsze interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.
 2. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), rozpoznanie infekcji SARS-CoV-2 wymaga potwierdzenia obecności materiału genetycznego wirusa w materiale pobranym od pacjenta (RT-PCR). Diagnostyka serologiczna może służyć jedynie jako uzupełniające narzędzie diagnostyczne.
 3. W przypadku uzyskania wyniku dodatniego w klasie IgM lub w klasach IgM i IgG, należy skontaktować się z najbliższą stacją Sanepidu lub Oddziałem Chorób Zakaźnych w celu ustalenia dalszego trybu postępowania. Decyzję odnośnie dalszego postępowania zawsze podejmuje lekarz.
 4. Wynik ujemny badania serologicznego nie świadczy o braku infekcji i nie daje pełnych podstaw do jej wykluczenia. Wynik ujemny może wystąpić u osoby zakażonej i znajdującej się w okresie tzw. okna serologicznego, czyli w okresie po zarażeniu, kiedy organizm nie zdążył jeszcze wytworzyć przeciwciał lub ich ilość we krwi jest jeszcze zbyt mała, aby była wykrywalna w badaniach laboratoryjnych.

Wynik w klasie IgM – ujemny
Wynik w klasie IgG – ujemny
Wynik w klasie IgA – ujemny

 • wykluczenie zakażenia SARS-CoV-2, jeśli obecne objawy utrzymują się ponad 7 dni i/lub występowały w przeszłości i/lub pacjent nie miał kontaktu z osobą zakażoną i nie ma/miał objawów zakażenia.
 • powtórzenie badania po 7 dniach, jeśli nadal istnieje podejrzenie zakażenia lub pobrania krwi dokonano w okresie okna serologicznego.

Wynik w klasie IgM – dodatni
Wynik w klasie IgG – ujemny
Wynik w klasie IgA – ujemny

 • prawdopodobnie wczesna faza zakażenia SARS-CoV-2

W celu potwierdzenia zakażenia (i wykluczenia reakcji fałszywie dodatniej w klasie IgM) zaleca się powtórzenie badania w klasie IgG i IgA po co najmniej 7 dniach od pierwszego badania:

 • jeśli dojdzie do serokonwersji w klasie IgG i/lub IgA (tj. zmiany wyniku ujemnego w pierwszym badaniu na wynik dodatni w drugim badaniu wykonanym po 7 dniach od pierwszego) – POTWIERDZENIE ZAKAŻENIA SARS-CoV-2
 • jeśli nie dojdzie do serokonwersji w klasie IgG i/lub IgA(tj. zmiany wyniku ujemnego w pierwszym badaniu, na wynik dodatni w drugim badaniu wykonanym po 7 dniach od pierwszego) – możliwy fałszywie dodatni wynik w klasie IgM – zalecane jest wykonanie testu RT-PCR.

W pewnych sytuacjach klinicznych istnieje ryzyko otrzymania wyniku fałszywie dodatniego, szczególnie w klasie IgM (np. w przebiegu ostrej fazy zakażenia wirusem EBV). Fałszywie dodatnie wyniki mogą być również spowodowane reakcją krzyżową między antygenami SARS-CoV-2, a antygenami innych koronawirusów, np. wywołującymi łagodne zakażenia u człowieka (tzw. „przeziębienia”). W celu wykluczenia takich ewentualności zaleca się jednoczesne wykonanie badania w klasie IgA i/lub powtórzenie badań w klasach IgG i/lub IgA po co najmniej 7 dniach od pierwszego badania.

Wynik w klasie IgM – dodatni
Wynik w klasie IgG – ujemny
Wynik w klasie IgA – dodatni

POTWIERDZENIE TOCZĄCEGO SIĘ AKTUALNIE ZAKAŻENIA SARS-CoV-2  (wczesny okres – przed powstaniem swoistych IgG)

Wskazane jest powtórzenie badania w klasie IgG po co najmniej 7 dniach od pierwszego badania w celu wykazania serokonwersji IgG (czyli zmiany wyniku ujemnego w dodatni). Stwierdzenie w drugim badaniu dodatniego wyniku w klasie IgG jest potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2.

Wynik w klasie IgM – dodatni
Wynik w klasie IgG – dodatni
Wynik w klasie IgA – dodatni

POTWIERDZENIE TOCZĄCEGO SIĘ AKTUALNIE LUB NIEDAWNO PRZEBYTEGO ZAKAŻENIA SARS-CoV-2  (do 4 tygodni od zakażenia)

Wynik w klasie IgM – ujemny
Wynik w klasie IgG – dodatni
Wynik w klasie IgA – dodatni

POTWIERDZENIE TOCZĄCEGO SIĘ AKTUALNIE LUB NIEDAWNO PRZEBYTEGO ZAKAŻENIA SARS-CoV-2  (późna faza pierwotnego zakażenia – po wygaśnięciu odpowiedzi w klasie IgM)

Wynik w klasie IgM – ujemny
Wynik w klasie IgG – dodatni
Wynik w klasie IgA – ujemny

 • wynik najprawdopodobniej wskazuje na odległe czasowo (przebyte) zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (powyżej 6-8 tygodni od zakażenia), zwłaszcza jeśli stężenie swoistych IgG przekracza 4 AU/ml (czyli czterokrotnie wartość odcięcia).

Dodatkowe informacje możemy uzyskać bazując na ewentualnie wynikach wcześniej wykonanych badań serologicznych:

 • jeśli doszło do tzw. serokonwersji w klasie IgG (tj. zmiany wyniku ujemnego w pierwszym badaniu na wynik dodatni w drugim badaniu, wykonanym po 7 dniach od pierwszego) lub stężenie IgG w drugim badaniu wzrosło co najmniej 4-krotnie w porównaniu do wyniku pierwszego badania – POTWIERDZENIE ZAKAŻENIA SARS-CoV-2
 • jeśli brak jest wzrostu stężenia IgG w drugim badaniu wykonanym po 7 dniach od pierwszego lub wzrost stężenia IgG nie przekracza 4-krotności pierwszego wyniku – możliwy wynik fałszywie ujemny w klasie IgG (defekt odpowiedzi w klasie IgG – np. niedobór IgG) lub pacjent znajduje się we wczesnej fazie zakażenia (zalecane jest trzecie badanie w klasie IgG po kolejnych 7 dniach łącznie z oceną dynamiki odpowiedzi immunologicznej w pozostałych klasach przeciwciał, tj. IgA i IgM).

Wynik w klasie IgM – dodatni
Wynik w klasie IgG – dodatni
Wynik w klasie IgA – ujemny

Atypowy wzór serologiczny stanowiący POTWIERDZENIE TOCZĄCEGO SIĘ AKTUALNIE LUB NIEDAWNO PRZEBYTEGO ZAKAŻENIA SARS-CoV-2  (do 4 tygodni od zakażenia). Taka konstelacja wyników może teoretycznie wystąpić o osób z niedoborem lub brakiem przeciwciał IgA (ok. 1% populacji ogólnej) lub z opóźnioną odpowiedzią w klasie IgA. Wskazane jest ewentualne oznaczenia stężenia całkowitej immunoglobuliny A (IgA) w surowicy.

Wynik w klasie IgM – ujemny
Wynik w klasie IgG – ujemny
Wynik w klasie IgA – dodatni

Atypowy wzór serologiczny stanowiący prawdopodobnie POTWIERDZENIE TOCZĄCEGO SIĘ AKTUALNIE LUB NIEDAWNO PRZEBYTEGO ZAKAŻENIA SARS-CoV-2  (do 4 tygodni od zakażenia). Taka konstelacja wyników może teoretycznie wystąpić o osób z niedoborem immunoglobulin IgG i IgM lub we wczesnej fazie zakażenia u osób z opóźnioną odpowiedzią w klasach IgG i IgM.

Wskazane jest powtórzenie badania w klasie IgG po co najmniej 7 dniach od pierwszego badania w celu wykazania serokonwersji IgG (czyli zmiany wyniku ujemnego w dodatni). Stwierdzenie w drugim badaniu dodatniego wyniku w klasie IgG jest potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2.