fbpx

Kandydoza (zakażenia Candida)

Gatunki z rodzaju Candida kolonizujące skórę i błony śluzowe człowieka nie powodują choroby u ludzi zdrowych. Stanowią zagrożenie szczególnie dla osób o obniżonej odporności. U chorych na kandydozę często pojawiają się objawy ogólne: senność, przewlekłe zmęczenie, zaburzenia koncentracji, infekcje dróg moczowych, oddechowych, częste bóle brzucha z towarzyszącymi wzdęciami lub biegunkami oraz infekcje narządów płciowych, będące efektem obniżonej odporności. Kandydoza może przybrać różne postaci, w zależności od miejsca zakażenia wywołanego przez drożdżaki.

arrowarrowarrow

Kandydoza (zakażenia Candida) - oferta badań

C.4
7122.00zł 5733.00zł

Panel kompleksowy w boreliozie i koinfekcjach

Panel kompleksowy w boreliozie i koinfekcjach umożliwia ew. wykluczenie chorób o podobnych objawach. U chorych na boreliozę i koinfekcje często występują również choroby pasożytnicze, grzybicze i autoimmunologiczne. Objawy boreliozy mogą być podobne do objawów chorób takich, jak m.in. bartonellozy, chlamydiozy, mykoplazmozy, choroby z autoagresji i wiele innych. Na przebieg boreliozy wpływają również takie inne koinfekcje, jak zakażenie wirusem EBV czy zakażenie grzybem Candida albicans. Potwierdzenie tych infekcji lub ich wykluczenie jest podstawą zastosowania odpowiedniego leczenia.

Dowiedz się więcej

Panel kompleksowy w boreliozie i koinfekcjach

Panel kompleksowy w boreliozie i koinfekcjach umożliwia ew. wykluczenie chorób o podobnych objawach. U chorych na boreliozę i koinfekcje często występują również choroby pasożytnicze, grzybicze i autoimmunologiczne. Objawy boreliozy mogą być podobne do objawów chorób takich, jak m.in. bartonellozy, chlamydiozy, mykoplazmozy, choroby z autoagresji i wiele innych. Na przebieg boreliozy wpływają również takie inne koinfekcje, jak zakażenie wirusem EBV czy zakażenie grzybem Candida albicans. Potwierdzenie tych infekcji lub ich wykluczenie jest podstawą zastosowania odpowiedniego leczenia.

Dowiedz się więcej
A9
470.00zł

EliSpot Candida

EliSpot Candida

Diagnostyka aktywności zakażenia Candida. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T) w kandydozie.

Dowiedz się więcej
H6
240.00zł

Candida albicans IgG, IgM i IgA – IIF

Candida albicans IgG, IgM i IgA – IIF

Diagnostyka zakażeń drożdżakami Candida albicans.

Kandydoza (zakażenia Candida) – opis choroby

Kandydoza (kandydiaza) to grupa zakażeń błony śluzowej, tkanki podskórnej, skóry, narządów wewnętrznych, przydatków skórnych, a także układowych posocznic i chorób wywoływanych przez drożdżaki z rodzaju Candida. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

Kandydoza, czyli zakażenie drożdżakami z rodzaju Candida występuje na całym świecie. W prawidłowych warunkach gatunki z rodzaju Candida kolonizujące skórę i błony śluzowe człowieka oraz zwierząt nie powodują choroby u ludzi zdrowych. Stanowią zagrożenie szczególnie dla osób o obniżonej odporności.

Najczęściej u ludzi identyfikowane są gatunki Candida albicans, Candida krusei i Candida tropicalis. Inne potencjalnie chorobotwórcze dla człowieka to: Candida kefyr, Candida guilliermondii, Candida catenulata, Candida parapsilosis, Candida krusei, Candida utilis, Candida intermedia, Candida famataCandida glabrata.

Zwiń tekst

Kandydoza (zakażenia Candida) – objawy i leczenie

Kandydoza (zakażenia Candida) - objawy

Objawy kandydozy zależą od lokalizacji i intensywności (rozległości) zakażenia. U chorych na kandydozę często pojawiają się objawy ogólne, takie jak: senność, przewlekłe zmęczenie, zaburzenia koncentracji, infekcje dróg moczowych, oddechowych, częste bóle brzucha z towarzyszącymi wzdęciami lub biegunkami oraz infekcje narządów płciowych, będące efektem obniżonej odporności. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

Kandydoza przybiera różne postaci, uzależnione od miejsca zakażenia wywołanego przez drożdżaki z rodzaju Candida:

  • Kandydoza skórna z następującymi objawami: świąd, przewlekłe ropne zapalenia skóry i/lub mieszków włosowych, przewlekłe owrzodzenia podudzi, zapalenie skóry okołowargowe, w fałdzie międzypośladkowym, pachwinowo-udowym i okołoodbytnicze, itp.;
  • Kandydoza układu oddechowego: ostre pierwotne i wtórne zapalenie płuc, aspiracyjne zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli;
  • Kandydoza układu moczowego: odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza, zakażenie grzybicze przeszczepionej nerki;
  • Kandydoza przewodu pokarmowego: jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelita grubego, grzybicze zapalenie otrzewnej, zapalenie pęcherzyka żółciowego;
  • Kandydoza ośrodkowego układu nerwowego;
  • Kandydoza układu kostno-stawowego: zapalenie szpiku i kości, zapalenie mięśni;
  • Kandydoza oka;
  • Zapalenie wsierdzia, zwłaszcza u pacjentów ze sztucznymi zastawkami;
  • Posocznica drożdżakowa.

 

W klinicznych klasyfikacjach wyróżnia się również kandydozę powierzchowną z lokalizacją na błonach śluzowych (jamy ustnej, pochwy, przełyku), skórze i/lub tkance podskórnej, kandydozę głęboką, nazywaną też endogenną lub narządową/układową oraz uogólnioną (posocznica).

Kandydoza może mieć przebieg ostry z towarzyszącymi ropnymi zmianami i z tendencją do tworzenia ziarniny i ziarniniaków w przewlekłej postaci. W przewlekłym procesie chorobowym często brakuje odporności komórkowej związanej z procesem zapalnym. Obserwowane są ogniska martwicy otoczone mikrokoloniami zarodników (tzw. blastokonidiów) i nitkowatych form (pseudostrzępek).

Kandydoza (zakażenia Candida) - leczenie

W leczeniu kandydozy stosowane są różnego typu leki przeciwgrzybicze. Terapia uzależniona jest od lokalizacji i nasilenia objawów. Miejscowo stosowane są: nystatyna, natamycyna, amfoterycyna B, pochodne imidazolu, nitrofuranu, 8-hydroksychinoliny. Ogólne zastosowanie w leczeniu kandydozy znalazły: amfoterycyna B, echinokandyny, pochodne imidazolu i 5-fluorocytozyna.

W leczeniu kandydozy, niezwykle istotne jest wspieranie układu odpornościowego, gdyż nasilenie i rozległość zakażenia często jest zależna od zaburzeń odporności.

Zwiń tekst

Kandydoza (zakażenia Candida) - diagnostyka

W diagnostyce bakteriologicznej kandydozy (zakażenia Candida) najczęściej stosowane są techniki hodowlane: mikrobiologiczne posiewy plwociny, moczu, krwi, wymazów z pochwy, jamy ustnej, cewki moczowej, zmian skórnych lub innych materiałów biologicznych pobranych od pacjentów. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

Równolegle do metod hodowlanych wykorzystywane są techniki serologiczne – np. odczyn podwójnej immunodyfuzji wg Ouchterlony’ego, immunoelektroforezy przeciwprądowej, odczyn hemaglutynacji biernej i ELISA. Są to badania wykrywające przeciwciała przeciw antygenom Candida. W testach serologicznych zastosowanie znalazły zarówno natywne antygeny somatyczne (antygeny somatyczne to antygeny zawarte w komórkach somatycznych grzyba/grzybni), antygeny metaboliczne grzyba (antygeny metaboliczne to antygeny wydzielane przez rosnącą grzybnię do otoczenia, np. do pożywki) oraz antygeny rekombinowane. Oznaczane są przeciwciała w klasach IgG, IgM i IgA, a także niekiedy IgE. Przeciwciała IgM pojawiają się w pierwszych dniach infekcji, natomiast IgG znacznie później. Obecność swoistych przeciwciał klasy IgA jest najczęściej dowodem aktywnego zakażenia. Badania serologiczne umożliwiają zidentyfikowanie infekcji oraz rozróżnienie infekcji ostrych od przewlekłych.

W identyfikacji zakażeń Candida zastosowanie znalazły również techniki EliSpot, przeznaczone do diagnostyki i oceny aktywności zakażeń powodowanych przez grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida. Ze względu na wykorzystanie w teście antygenów wielu gatunków drożdżaków badanie wykrywa aktywne zakażenia spowodowane większością klinicznie istotnych gatunków z rodzaju Candida.

Metody immunologiczne wykrywające tzw. krążący antygen mannanowy Candida stanowią dopełnienie diagnostyki. Antygen ten pojawia się w przebiegu ciężkich, uogólnionych zakażeń Candida i jego stężenie wskazuje na intensywność zakażenia. Zalecane jest łączne oznaczanie antygenu mannanowego oraz przeciwciał antymannanowych, gdyż udowodniono, że taki zestaw badań zapewnia optymalną czułość i specyficzność diagnostyczną.

Najbardziej uniwersalną metodą stosowaną w celu potwierdzenia infekcji są techniki biologii molekularnej, np. PCR, za pomocą których możliwe jest zidentyfikowanie gatunku grzyba oraz wstępna ocena wrażliwości na leki przeciwgrzybicze.

Zwiń tekst

Kandydoza (zakażenia Candida) - oferta badań

C.4
7122.00zł 5733.00zł

Panel kompleksowy w boreliozie i koinfekcjach

Panel kompleksowy w boreliozie i koinfekcjach umożliwia ew. wykluczenie chorób o podobnych objawach. U chorych na boreliozę i koinfekcje często występują również choroby pasożytnicze, grzybicze i autoimmunologiczne. Objawy boreliozy mogą być podobne do objawów chorób takich, jak m.in. bartonellozy, chlamydiozy, mykoplazmozy, choroby z autoagresji i wiele innych. Na przebieg boreliozy wpływają również takie inne koinfekcje, jak zakażenie wirusem EBV czy zakażenie grzybem Candida albicans. Potwierdzenie tych infekcji lub ich wykluczenie jest podstawą zastosowania odpowiedniego leczenia.

Dowiedz się więcej

Panel kompleksowy w boreliozie i koinfekcjach

Panel kompleksowy w boreliozie i koinfekcjach umożliwia ew. wykluczenie chorób o podobnych objawach. U chorych na boreliozę i koinfekcje często występują również choroby pasożytnicze, grzybicze i autoimmunologiczne. Objawy boreliozy mogą być podobne do objawów chorób takich, jak m.in. bartonellozy, chlamydiozy, mykoplazmozy, choroby z autoagresji i wiele innych. Na przebieg boreliozy wpływają również takie inne koinfekcje, jak zakażenie wirusem EBV czy zakażenie grzybem Candida albicans. Potwierdzenie tych infekcji lub ich wykluczenie jest podstawą zastosowania odpowiedniego leczenia.

Dowiedz się więcej
A9
470.00zł

EliSpot Candida

EliSpot Candida

Diagnostyka aktywności zakażenia Candida. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T) w kandydozie.

Dowiedz się więcej
H6
240.00zł

Candida albicans IgG, IgM i IgA – IIF

Candida albicans IgG, IgM i IgA – IIF

Diagnostyka zakażeń drożdżakami Candida albicans.