fbpx

HHV-8 (Human Herpesvirus typu 8)

Do zakażeń wirusem HHV-8 dochodzi najczęściej drogą płciową. U osób z prawidłowo działającym układem odpornościowym, zakażenie ma przebieg latentny (wirus wchodzi w stan uśpienia). Wirus HHV-8 (Human Herpesvirus 8), wyizolowany pierwotnie od osób zakażonych HIV, odpowiedzialny jest za wywoływanie u chorych na AIDS tzw. mięsaka Kaposiego i niektórych typów choroby Castelmana – zmian skórnych o charakterze nowotworowym.

arrowarrowarrow

HHV-8 (Human Herpesvirus typu 8) - oferta badań

H18
270.00zł

HHV-8 IgG – IIF

HHV-8 IgG – IIF

Test wykrywa przeciwciała klasy IgG dla Human Herpes Virus -8 (HHV-8 - antygen lityczny i latentny). Wynik ma charakter jakościowy.

H19
290.00zł

HHV-8 IgM – IIF

HHV-8 IgM – IIF

Test wykrywa przeciwciała klasy IgM dla Human Herpes Virus -8 (HHV-8 - antygen lityczny i latentny). Wynik ma charakter jakościowy.

A22
470.00zł

EliSpot HHV-8

EliSpot HHV-8

Diagnostyka aktywności zakażenia wirusem HHV-8. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T).

HHV-8 (Human Herpesvirus typu 8) – opis choroby

Szacuje się, że około 20% populacji dorosłej jest zakażone HHV-8, jednak ryzyko rozwoju mięsaka Kaposiego występuje tylko w schyłkowym okresie AIDS, a więc u osób z głębokimi niedoborami immunologicznymi.
Wirusy z rodziny Herpes, w tym HHV-8, mogą być przyczyną zakażeń w okresie okołoporodowym oraz wywoływać choroby u noworodków. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst
Okres wylęgania większości zakażeń wywołanych przez HHV-8 jest długi. Osoby zakażone HHV-8 najsilniej zarażają tuż przed oraz zaraz po wystąpieniu objawów chorobowych, kiedy HHV-8 występują licznie w wydzielinach nosa, gardła, w ślinie oraz innych płynach ustrojowych.
Do zakażeń HHV-8 najczęściej dochodzi przez bezpośredni kontakt ze śliną oraz drogą seksualną, rzadziej pośrednio – przez przedmioty świeżo skażone wydzielinami i wydalinami (choroba brudnych rąk).

Zwiń tekst

HHV-8 (Human Herpesvirus typu 8) – objawy i leczenie

HHV-8 (Human Herpesvirus 8) – objawy

Zakażenie HHV-8 u osób z normalnie funkcjonującym układem odpornościowym ma z reguły przebieg bezobjawowy. Natomiast u chorych na AIDS zakażenie HHV-8 jest czynnikiem prowadzącym do rzadkiego nowotworu – mięsaka Kaposiego, który charakteryzuje się pojawieniem się licznych, drobnych, guzków na skórze kończyn w kolorze czerwonawym lub przechodzącym w fioletowy, które wraz z rozwojem choroby powiększają się i rozprzestrzeniają. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst
W przebiegu mięsaka Kasopsiego występują okresy remisji i nawrotów. Postać afrykańska mięsaka Kaposiego występuje u dzieci Afrykanów z plemienia Bantu, u których charakterystyczną cechą jest miejscowa lub uogólniona limfadenopatia (powiększenie węzłów chłonnych) i bardzo agresywny przebieg, choć w przebiegu tej postaci, zmiany skórne są mało widoczne. Opisano również postać poprzeszczepieniową, związaną z reaktywacją zakażenia u chorych w immunosupresji spowodowanej lekami oraz postać agresywną – występującą w końcowych stadiach AIDS.

HHV-8 (Human Herpesvirus 8) – leczenie zakażenia

U osób w immunosupresji profilaktycznie i leczniczo stosowane mogą być leki przeciwwirusowe działające na wirusy z grupy Herpes. U osób współzakażonych wirusami HIV i HHV-8 zasadnicze znaczenie ma odpowiednio prowadzone leczenie antyretrowirusowe (HAART), które w sposób skuteczny hamuje replikację wirusa HIV, a zatem zapobiega rozwojowi zakażeń oportunistycznych wynikających z pojawiającej się immunosupresji.

Zwiń tekst

HHV-8 (Human Herpesvirus typu 8) - diagnostyka

W diagnostyce zakażeń HHV-8 zastosowanie znalazły metody serologiczne i molekularne. W odczynie immunofluorescencji pośredniej (IIF) wykrywane są przeciwciała klas IgG, IgA i IgM, co pozwala na ocenę aktywności zakażenia. W diagnostyce HHV-8 mogą być stosowane również inne techniki serologiczne – np. test ELISA czy immunobloting, a także techniki molekularne (rtPCR) wykrywające materiał genetyczny wirusa.

arrowarrowarrow

HHV-8 (Human Herpesvirus typu 8) - oferta badań

H18
270.00zł

HHV-8 IgG – IIF

HHV-8 IgG – IIF

Test wykrywa przeciwciała klasy IgG dla Human Herpes Virus -8 (HHV-8 - antygen lityczny i latentny). Wynik ma charakter jakościowy.

H19
290.00zł

HHV-8 IgM – IIF

HHV-8 IgM – IIF

Test wykrywa przeciwciała klasy IgM dla Human Herpes Virus -8 (HHV-8 - antygen lityczny i latentny). Wynik ma charakter jakościowy.

A22
470.00zł

EliSpot HHV-8

EliSpot HHV-8

Diagnostyka aktywności zakażenia wirusem HHV-8. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T).