fbpx

Test serologiczny C6 Lyme

Badania dowodzą dużej przydatności testu C6 Lyme do wykrywania boreliozy z Lyme, również w przypadkach gdy klasyczne testy serologiczne (test ELISA z lizatem krętków i test Western Blot) dostarczają negatywne wyniki. C6 Lyme jest także testem przydatnym w diagnozowaniu świeżych zachorowań. C6 Lyme jest testem serologicznym wykorzystującym syntetyczne antygeny peptydowe, reprezentujące immunodominujące fragmenty najważniejszych białek antygenowych krętków.

arrowarrowarrow

C6 Lyme - oferta badań

B10
176.00zł

C6 Lyme

C6 Lyme (IgG i IgM łącznie)

Test wykonywany metodą ELISA, wykrywający przeciwciała swoiste dla antygenu VlsE krętka Borrelia burgdorferi s.l. Stosowany jest jako uzupełnienie standardowej diagnostyki serologicznej boreliozy z Lyme.

C.4
7122.00zł 5733.00zł

Panel kompleksowy w boreliozie i koinfekcjach

Panel kompleksowy w boreliozie i koinfekcjach umożliwia ew. wykluczenie chorób o podobnych objawach. U chorych na boreliozę i koinfekcje często występują również choroby pasożytnicze, grzybicze i autoimmunologiczne. Objawy boreliozy mogą być podobne do objawów chorób takich, jak m.in. bartonellozy, chlamydiozy, mykoplazmozy, choroby z autoagresji i wiele innych. Na przebieg boreliozy wpływają również takie inne koinfekcje, jak zakażenie wirusem EBV czy zakażenie grzybem Candida albicans. Potwierdzenie tych infekcji lub ich wykluczenie jest podstawą zastosowania odpowiedniego leczenia.

Dowiedz się więcej

Panel kompleksowy w boreliozie i koinfekcjach

Panel kompleksowy w boreliozie i koinfekcjach umożliwia ew. wykluczenie chorób o podobnych objawach. U chorych na boreliozę i koinfekcje często występują również choroby pasożytnicze, grzybicze i autoimmunologiczne. Objawy boreliozy mogą być podobne do objawów chorób takich, jak m.in. bartonellozy, chlamydiozy, mykoplazmozy, choroby z autoagresji i wiele innych. Na przebieg boreliozy wpływają również takie inne koinfekcje, jak zakażenie wirusem EBV czy zakażenie grzybem Candida albicans. Potwierdzenie tych infekcji lub ich wykluczenie jest podstawą zastosowania odpowiedniego leczenia.

Dowiedz się więcej
C.1
696.00zł 551.00zł

Panel boreliozowy

Zestaw badań serologicznych (wykrywających przeciwciała we krwi) przygotowany z myślą o kompleksowym diagnozowaniu boreliozy. Obejmuje: test Borrelia IgG i IgM metodą Western Blot oraz krążące kompleksy immunologiczne (KKI). Takie połączenie badań zapewnia optymalną czułość diagnostyczną w rozpoznawaniu wczesnych i późnych etapów boreliozy. Wykorzystanie testów wykrywających KKI jest dodatkowym testem pozwalającym na wykrycie zjawiska seronegatywności (czyli ujemnych wyników standardowych badań serologicznych) związanego z wiązaniem się przeciwciał z antygenami krętka w organizmie osoby zakażonej.

Dowiedz się więcej

Panel boreliozowy

Zestaw badań serologicznych (wykrywających przeciwciała we krwi) przygotowany z myślą o kompleksowym diagnozowaniu boreliozy. Obejmuje: test Borrelia IgG i IgM metodą Western Blot oraz krążące kompleksy immunologiczne (KKI). Takie połączenie badań zapewnia optymalną czułość diagnostyczną w rozpoznawaniu wczesnych i późnych etapów boreliozy. Wykorzystanie testów wykrywających KKI jest dodatkowym testem pozwalającym na wykrycie zjawiska seronegatywności (czyli ujemnych wyników standardowych badań serologicznych) związanego z wiązaniem się przeciwciał z antygenami krętka w organizmie osoby zakażonej.

Dowiedz się więcej

C6 Lyme – o badaniu

C6 Lyme jest testem serologicznym, czyli identyfikującym przeciwciała znajdujące się w surowicy krwi. Test polega na oznaczeniu stężenia przeciwciał specyficznych dla antygenu VIsE/C6, charakterystycznego dla wszystkich ważniejszych genogatunków krętków. Na podobnej zasadzie opierają się testy wykorzystujące inne antygeny peptydowe krętków lub innych patogenów powodujących zakażenia odkleszczowe (np. wykonywane przez nas testy peptydowe stosowane w diagnostyce babeszjozy). Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

Badanie testem C6 Lyme wykonywane jest z surowicy krwi łącznie dla obu klas przeciwciał (IgG i IgM).

Test C6 Lyme został dopuszczony do diagnostyki boreliozy przez FDA (w USA) oraz posiada znak CE (co dopuszcza go do stosowania w diagnostyce w krajach Unii Europejskiej).

Badania kliniczne prowadzone w podgrupach pacjentów z rozpoznaną chorobą z Lyme w różnych jej stadiach klinicznych, wykazały znaczną czułość diagnostyczną testu C6 Lyme (czyli zdolność wykrywania boreliozy, polegającą na uzyskaniu pozytywnego wyniku testu u pacjentów chorych na boreliozę).

Badanie 1842 surowic osób zdrowych wykazało, że 98,8% z nich miało ujemny wynik testu C6 Lyme, podczas gdy wyniki ujemne z zastosowaniem połączonych testów ELISA i Western Blot uzyskano dla 99,5% badanych próbek surowic.

Zwiń tekst

C6 Lyme – kiedy wykonać badanie

Test C6 Lyme jest testem uzupełniającym i nie może być stosowany jako jedyna opcja diagnostyczna w diagnostyce boreliozy. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst
Skuteczność C6 Lyme potwierdzają badania, w których przebadano surowice pochodzące od osób z boreliozą rozpoznawaną na podstawie wystąpienia rumienia wędrującego, pozytywnej hodowli, pozytywnego wyniku badania PCR, boreliozowego zapalenia stawów lub innych objawów rozsianej boreliozy z Lyme. Pozytywne wyniki badań serologicznych nie były kryterium włączenia pacjentów do grupy badanej. Z 517 zbadanych próbek, 387 (74,8%) było dodatnich w teście C6 Lyme, a tylko 286 (55,3%) wykazywało dodatnie wyniki w badaniu klasycznym testem ELISA i techniką Western Blot. Jednocześnie tylko 7 (1,4%) surowic było negatywnych w teście C6 Lyme, a dodatnich w testach ELISA + WB. Badania te dowodzą dużej przydatności testu C6 Lyme do wykrywania boreliozy z Lyme, również w przypadkach gdy klasyczne testy serologiczne (test ELISA z lizatem krętków i test Western Blot) dostarczają negatywne wyniki.

C6 Lyme jest także testem przydatnym w diagnozowaniu świeżych zachorowań. Na podstawie przeprowadzonych badań, dodatnie wyniki testu C6 Lyme uzyskiwano już w pierwszych dniach od pojawienia się objawów choroby (52% dodatnich wyników, w porównaniu do 28% dodatnich wyników dla połączonych testów ELISA i Western-Blot). Procentowy udział dodatnich wyników wzrastał z czasem, w miarę postępu choroby.

Zwiń tekst

C6 Lyme – na czym polega badanie

C6 Lyme jest testem wykorzystującym syntetyczny antygen peptydowy (posiadający charakterystyczne wiązania peptydowe między aminokwasami) reprezentujący najważniejsze, odpowiedzialne za produkcję przeciwciał, fragmenty białka krętkowego o nazwie VlsE. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst
Sekwencja zastosowanego peptydu jest wspólna dla wszystkich najważniejszych genogatunków krętków (Borrelia sensu stricto, Borrelia afzeliiBorrelia garinii, w tym szczepów europejskich tych genogatunków). Ponieważ do konstrukcji testu wykorzystano wysoce specyficzne dla Borrelia fragmenty białek krętkowych, minimalizuje to ryzyko wystąpienia reakcji krzyżowych z innymi krętkami i uzyskania wyników fałszywie dodatnich (jak w klasycznych testach serologicznych, w których często wykorzystywane są lizaty krętków hodowanych w warunkach laboratoryjnych, których zastosowanie obarczone jest większym ryzykiem reakcji fałszywie dodatnich).

Zwiń tekst

C6 Lyme - oferta badań

B10
176.00zł

C6 Lyme

C6 Lyme (IgG i IgM łącznie)

Test wykonywany metodą ELISA, wykrywający przeciwciała swoiste dla antygenu VlsE krętka Borrelia burgdorferi s.l. Stosowany jest jako uzupełnienie standardowej diagnostyki serologicznej boreliozy z Lyme.

C.4
7122.00zł 5733.00zł

Panel kompleksowy w boreliozie i koinfekcjach

Panel kompleksowy w boreliozie i koinfekcjach umożliwia ew. wykluczenie chorób o podobnych objawach. U chorych na boreliozę i koinfekcje często występują również choroby pasożytnicze, grzybicze i autoimmunologiczne. Objawy boreliozy mogą być podobne do objawów chorób takich, jak m.in. bartonellozy, chlamydiozy, mykoplazmozy, choroby z autoagresji i wiele innych. Na przebieg boreliozy wpływają również takie inne koinfekcje, jak zakażenie wirusem EBV czy zakażenie grzybem Candida albicans. Potwierdzenie tych infekcji lub ich wykluczenie jest podstawą zastosowania odpowiedniego leczenia.

Dowiedz się więcej

Panel kompleksowy w boreliozie i koinfekcjach

Panel kompleksowy w boreliozie i koinfekcjach umożliwia ew. wykluczenie chorób o podobnych objawach. U chorych na boreliozę i koinfekcje często występują również choroby pasożytnicze, grzybicze i autoimmunologiczne. Objawy boreliozy mogą być podobne do objawów chorób takich, jak m.in. bartonellozy, chlamydiozy, mykoplazmozy, choroby z autoagresji i wiele innych. Na przebieg boreliozy wpływają również takie inne koinfekcje, jak zakażenie wirusem EBV czy zakażenie grzybem Candida albicans. Potwierdzenie tych infekcji lub ich wykluczenie jest podstawą zastosowania odpowiedniego leczenia.

Dowiedz się więcej
C.1
696.00zł 551.00zł

Panel boreliozowy

Zestaw badań serologicznych (wykrywających przeciwciała we krwi) przygotowany z myślą o kompleksowym diagnozowaniu boreliozy. Obejmuje: test Borrelia IgG i IgM metodą Western Blot oraz krążące kompleksy immunologiczne (KKI). Takie połączenie badań zapewnia optymalną czułość diagnostyczną w rozpoznawaniu wczesnych i późnych etapów boreliozy. Wykorzystanie testów wykrywających KKI jest dodatkowym testem pozwalającym na wykrycie zjawiska seronegatywności (czyli ujemnych wyników standardowych badań serologicznych) związanego z wiązaniem się przeciwciał z antygenami krętka w organizmie osoby zakażonej.

Dowiedz się więcej

Panel boreliozowy

Zestaw badań serologicznych (wykrywających przeciwciała we krwi) przygotowany z myślą o kompleksowym diagnozowaniu boreliozy. Obejmuje: test Borrelia IgG i IgM metodą Western Blot oraz krążące kompleksy immunologiczne (KKI). Takie połączenie badań zapewnia optymalną czułość diagnostyczną w rozpoznawaniu wczesnych i późnych etapów boreliozy. Wykorzystanie testów wykrywających KKI jest dodatkowym testem pozwalającym na wykrycie zjawiska seronegatywności (czyli ujemnych wyników standardowych badań serologicznych) związanego z wiązaniem się przeciwciał z antygenami krętka w organizmie osoby zakażonej.

Dowiedz się więcej