fbpx

Babeszioza

Babeszjoza, zwana również piroplazmozą i babezjozą, jest wywoływana przez pierwotniaki z rodzaju Babesia. Człowiek zaraża się w czasie pobierania krwi przez kleszcze. W ostrym zakażeniu najczęściej występuje gorączka, dreszcze, poty i bóle mięśniowe oraz utrata apetytu, ogólne rozbicie, zmęczenie i nudności. W przewlekłych zakażeniach dominujące objawy to: zespół przewlekłego zmęczenia, okresowo pojawiające się gorączki lub stany podgorączkowe, poty, dreszcze i bóle mięśniowo-stawowe oraz problemy z oddychaniem („niemożność wzięcia pełnego wdechu”).

arrowarrowarrow

Babeszioza - oferta badań

A5
470.00zł

EliSpot Babesia microti

EliSpot Babesia microti

Diagnostyka aktywności zakażenia Babesia microti. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T) w babesiozie.

Dowiedz się więcej
D5
175.00zł

Babesia divergens IgG

Babesia divergens IgG

Badanie w kierunku zarażenia Babesia divergens, czyli gatunkiem najczęściej występującym w Europie. Technika immunofluorescencji pośredniej (IIF) – wynik ma charakter jakościowy (potwierdza obecność swoistych przeciwciał w klasie IgG).

D6
185.00zł

Babesia divergens IgM

Babesia divergens IgM

Badanie w kierunku zarażenia Babesia divergens, czyli gatunkiem najczęściej występującym w Europie. Technika immunofluorescencji pośredniej (IIF) – wynik ma charakter jakościowy (potwierdza obecność swoistych przeciwciał w klasie IgM).

D51
165.00zł

Przeciwciała przeciw Babesia microti IgM IIF

Przeciwciała przeciw Babesia microti IgM IIF

Badanie przesiewowe wykonywane techniką immunofluorescencji pośredniej (IIF). Wykrywa przeciwciała klasy IgM skierowane przeciw Babesia microti, jednak ze względu na podobieństwo antygenowe może wykrywać również inne gatunki pasożyta. Przeciwciała IgM pojawiają się na początku choroby i dość szybko zanikają po przebyciu ostrej fazy zakażenia. Ponieważ występują stosunkowo rzadko w późnych etapach zakażenia (przewlekła babesioza), to ostateczna interpretacja wyniku zależy od obrazu klinicznego i ewentualnie obecnych przeciwciał IgG.

D50
155.00zł

Przeciwciała przeciw Babesia microti IgG IIF

Przeciwciała przeciw Babesia microti IgG IIF

Badanie przesiewowe wykonywane techniką immunofluorescencji pośredniej (IIIF). Wykrywa przeciwciała klasy IgG skierowane przeciw Babesia microti, jednak ze względu na podobieństwo antygenowe może wykrywać również inne gatunki pasożyta. Przeciwciała IgG mogą utrzymywać się długi czas po przebyciu zakażenia lub skutecznym jego leczeniu. Ostateczna interpretacja wyniku zależy więc od obrazu klinicznego.

D3
260.00zł

Przeciwciała przeciw Babesia sp. IgG

Przeciwciała przeciw Babesia sp. IgG

Badanie przesiewowe wykonywane techniką ELISA. Wykrywa przeciwciała klasy IgG skierowane przeciw trzem gatunkom Babesii –Babesia microti, Babesia bovisBabesia equi, jednak ze względu na podobieństwo antygenowe może wykrywać również inne gatunki pasożyta. Przeciwciała IgG mogą utrzymywać się długi czas po przebyciu zakażenia lub skutecznym jego leczeniu. Ostateczna interpretacja wyniku zależy więc od obrazu klinicznego.

D4
260.00zł

Przeciwciała przeciw Babesia sp. IgM

Przeciwciała przeciw Babesia sp. IgM

Badanie przesiewowe wykonywane techniką ELISA. Wykrywa przeciwciała klasy IgM skierowane przeciw trzem gatunkom Babesii – Babesia microti, Babesia bovisBabesia equi, jednak ze względu na podobieństwo antygenowe może wykrywać również inne gatunki pasożyta. Przeciwciała IgM pojawiają się na początku choroby i dość szybko zanikają po przebyciu ostrej fazy zakażenia. Ponieważ występują stosunkowo rzadko w późnych etapach zakażenia (przewlekła babesioza), to ostateczna interpretacja wyniku zależy od obrazu klinicznego i ewentualnie obecnych przeciwciał IgG.

Babeszioza - o chorobie

Babeszjoza, zwana również piroplazmozą i babezjozą, jest często spotykaną chorobą zwierząt dzikich i domowych. Wywołują ją pierwotniaki z rodzaju Babesia. Pierwotniaki te zostały odkryte już w końcu XIX wieku. Pierwsze podejrzenia zakażenia ludzi przez Babesia sp. pojawiły się już w 1908, jednak dopiero w roku 1957 udokumentowano pierwszy przypadek ludzkiej babezjozy u jugosłowiańskiego krawca.

Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst

Babesia sp. stanowi obecnie istotne zagrożenie dla osób z niską odpornością (osoby zakażone HIV, pacjenci po usunięciu śledziony, przyjmujący leki immunosupresyjne, biorcy przeszczepów, ludzie w podeszłym wieku lub osoby w wrodzonymi defektami immunologicznymi).

W Europie czynnikiem babeszjozy u ludzi jest najczęściej Babesia divergens, zaś w Ameryce Północnej Babesia microti. Człowiek zaraża się w czasie pobierania krwi przez kleszcze, głównie Ixodes ricinus (w Europie), Ixodes scapularis (w Ameryce Północnej) oraz przedstawicieli rodzajów RhipicephalusBoophilus. Zakażenie przenoszą zarówno postaci larwalne kleszczy (nimfy), jak również osobniki dorosłe. Możliwe jest zakażenie przez przetoczenie zakażonej krwi. W ostatnim czasie opisywane są nowe gatunki/szczepy pierwotniaka odpowiedzialne za zakażenia u ludzi, np. Babesia duncani (szczep WA1), Babesia sp. (szczep MO1) oraz inne.

Dotychczas na całym świecie, również w Europie, odnotowano znaczną liczbę przypadków babeszjozy u ludzi. Niedoskonałe metody diagnostyki tego zarażenia powodują, że ilość przypadków, zwłaszcza o łagodnym lub przewlekłym przebiegu, rozpoznawanych w Polsce wydaje się zbyt mała. Wskazywać na to może fakt dość powszechnego zakażenia kleszczy występujących na terenie Polski. Również mało specyficzne objawy kliniczne utrudniają prawidłowe rozpoznanie, a tym samym określenie dokładnej liczby zachorowań. Ze względu na podobieństwo objawów do malarii oraz występowanie pierwotniaka w erytrocytach, babesiozę określa się również mianem „malarii Północy”. Występujące w okresie międzywojennym w Polsce przypadki „malarii” były najprawdopodobniej babeszjozą.

Zwiń tekst

Babeszioza - objawy i leczenie

Okres wylęgania wynosi od 1 do 8 tygodni, sporadycznie może być dłuższy. Objawy i przebieg babeszjozy jest różny. W ostrym zakażeniu najczęściej występuje gorączka, dreszcze, poty i bóle mięśniowe oraz utrata apetytu, ogólne rozbicie, zmęczenie, nudności. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst
Ponadto obserwuje się powiększenie wątroby i śledziony oraz niedokrwistość hemolityczną i hemoglobinurię. W większości przypadków wyzdrowienie jest spontaniczne, a przebieg choroby łagodny. W rejonach endemicznych często obserwuje się przebieg bezobjawowy. Ciężki przebieg i przypadki śmiertelne obserwuje się zazwyczaj u osób z niedoborami immunologicznymi, po usunięciu śledziony lub w wieku ponad 60 lat. Zakażenie dość często współistnieje z chorobą z Lyme (boreliozą) lub innymi chorobami odkleszczowymi, co komplikuje i zaostrza przebieg kliniczny tych zakażeń. Przewlekłe zakażenia mogą przebiegać skąpoobjawowo, a dominującymi objawami mogą być tu zespół przewlekłego zmęczenia, okresowo pojawiające się gorączki lub stany podgorączkowe, poty, dreszcze i bóle mięśniowo-stawowe oraz problemy z oddychaniem (określane przez chorych jako „niemożność wzięcia pełnego wdechu”). Prawdopodobnie zarażenie Babesia sp. powoduje objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak zaburzenia zachowania, nastroju, zachowania obsesyjno-kompulsywne, czy zaburzenia snu i rytmów dobowych.

Zarażenie Babesia divergens (w porównaniu do choroby wywołanej przez B. microti) obarczone jest większym ryzykiem ciężkiego przebiegu i powikłań.

Babeszioza - leczenie

Zachorowaniom na babeszjozę zapobiega się przez zabezpieczenie przed atakami kleszczy. Swoistej szczepionki dla ludzi brak (w weterynarii do uodpornienia bydła stosowana jest metoda „zakaź i lecz”). Leczenie zakażeń Babesia microti i Babesia divergens polega na podawaniu leków przeciwpierwotniakowych (głównie leków przeciwmalarycznych takich, jak: meflokina, chinina, artemisinina i jej półsyntetyczne pochodne, atowakwon/progwanil) oraz niektórych antybiotyków i chemioterapeutyków (np. klindamycyny, azytromycyny, kotrymoksazolu). Wspomagająco działają zioła, np. Sida acuta, Alchornea, Cryptolepis i inne.

Zwiń tekst

Babeszioza – diagnostyka

Rozpoznania babeszjozy można dokonać już podczas rutynowego badania rozmazów krwi obwodowej (barwienie metodą MGG), w którym wewnątrz erytrocytów wykrywa się postacie pierwotniaka. Jednak metoda ta obarczona jest bardzo dużym odsetkiem wyników fałszywie ujemnych. Rozwiń tekst

arrowarrowarrow
Zwiń tekst
Wiadomo bowiem, że parazytemia (ilość zarażonych krwinek czerwonych) spada w trakcie trwania choroby. Początkowo, w ostrym okresie zachorowania, jest ona wysoka, natomiast w przewlekłym stadium choroby pierwotniaki mogą być niewykrywalne we krwi obwodowej (pozostają ukryte w szpiku, wątrobie lub śledzionie). W tych sytuacjach korzystne wydaje się wielokrotne powtarzanie badań (rozmazy wykonywane w okresach narastania gorączki), stosowanie metod zagęszczających (np. rozmazy wykonywane z kożuszka leukocytarno-płytkowego) oraz specjalne techniki barwienia (np. oranżem akrydyny czy SYBR green). Uważa się również, że badania lepiej wykonywać z krwi włośniczkowej (np. pobranej z palca lub ucha), niż z krwi żylnej.

W celach diagnostycznych powszechnie stosowana jest ocena obecności swoistych przeciwciał skierowanych przeciw antygenom pasożyta w surowicy krwi. Wykorzystywane są tu techniki immunofluorescencji pośredniej (IIF lub IFA) oraz metoda ELISA.

Dodatkowym narzędziem diagnostycznym są metody oceniające odpowiedź komórkową – np. metoda EliSpot wykonywana w naszym laboratorium. Wykorzystuje ona trzy rekombinowane (czyli otrzymane metodami inżynierii genetycznej na podstawie wcześniej znanej sekwencji DNA pasożyta) antygeny babesii. Ze względu na podobieństwo genetyczne miedzy gatunkami test może wykrywać różne gatunki pasożyta. Pamiętać jednak należy, że zarówno techniki serologiczne (wykrywające przeciwciała), jak i testy oceniające odpowiedź komórkową wykonywane u osób z upośledzoną odpornością mogą prowadzić do uzyskania wyników fałszywie ujemnych.

Do rozpoznawania babeszjozy stosuje się także techniki biologii molekularnej (np. rtPCR oraz FISH – czyli hybrydyzacja in situ z użyciem sond znakowanych fluorescencyjnie) oraz próby biologiczne (pasażowanie pasożyta) na zwierzętach laboratoryjnych, głównie gryzoniach (chomikach syryjskich, gerbilach i myszach, itp).

Zwiń tekst

Babeszioza - oferta badań

A5
470.00zł

EliSpot Babesia microti

EliSpot Babesia microti

Diagnostyka aktywności zakażenia Babesia microti. Ocenia odpowiedź komórkową (antygenowo swoiste limfocyty T) w babesiozie.

Dowiedz się więcej
D5
175.00zł

Babesia divergens IgG

Babesia divergens IgG

Badanie w kierunku zarażenia Babesia divergens, czyli gatunkiem najczęściej występującym w Europie. Technika immunofluorescencji pośredniej (IIF) – wynik ma charakter jakościowy (potwierdza obecność swoistych przeciwciał w klasie IgG).

D6
185.00zł

Babesia divergens IgM

Babesia divergens IgM

Badanie w kierunku zarażenia Babesia divergens, czyli gatunkiem najczęściej występującym w Europie. Technika immunofluorescencji pośredniej (IIF) – wynik ma charakter jakościowy (potwierdza obecność swoistych przeciwciał w klasie IgM).

D51
165.00zł

Przeciwciała przeciw Babesia microti IgM IIF

Przeciwciała przeciw Babesia microti IgM IIF

Badanie przesiewowe wykonywane techniką immunofluorescencji pośredniej (IIF). Wykrywa przeciwciała klasy IgM skierowane przeciw Babesia microti, jednak ze względu na podobieństwo antygenowe może wykrywać również inne gatunki pasożyta. Przeciwciała IgM pojawiają się na początku choroby i dość szybko zanikają po przebyciu ostrej fazy zakażenia. Ponieważ występują stosunkowo rzadko w późnych etapach zakażenia (przewlekła babesioza), to ostateczna interpretacja wyniku zależy od obrazu klinicznego i ewentualnie obecnych przeciwciał IgG.

D50
155.00zł

Przeciwciała przeciw Babesia microti IgG IIF

Przeciwciała przeciw Babesia microti IgG IIF

Badanie przesiewowe wykonywane techniką immunofluorescencji pośredniej (IIIF). Wykrywa przeciwciała klasy IgG skierowane przeciw Babesia microti, jednak ze względu na podobieństwo antygenowe może wykrywać również inne gatunki pasożyta. Przeciwciała IgG mogą utrzymywać się długi czas po przebyciu zakażenia lub skutecznym jego leczeniu. Ostateczna interpretacja wyniku zależy więc od obrazu klinicznego.

D3
260.00zł

Przeciwciała przeciw Babesia sp. IgG

Przeciwciała przeciw Babesia sp. IgG

Badanie przesiewowe wykonywane techniką ELISA. Wykrywa przeciwciała klasy IgG skierowane przeciw trzem gatunkom Babesii –Babesia microti, Babesia bovisBabesia equi, jednak ze względu na podobieństwo antygenowe może wykrywać również inne gatunki pasożyta. Przeciwciała IgG mogą utrzymywać się długi czas po przebyciu zakażenia lub skutecznym jego leczeniu. Ostateczna interpretacja wyniku zależy więc od obrazu klinicznego.

D4
260.00zł

Przeciwciała przeciw Babesia sp. IgM

Przeciwciała przeciw Babesia sp. IgM

Badanie przesiewowe wykonywane techniką ELISA. Wykrywa przeciwciała klasy IgM skierowane przeciw trzem gatunkom Babesii – Babesia microti, Babesia bovisBabesia equi, jednak ze względu na podobieństwo antygenowe może wykrywać również inne gatunki pasożyta. Przeciwciała IgM pojawiają się na początku choroby i dość szybko zanikają po przebyciu ostrej fazy zakażenia. Ponieważ występują stosunkowo rzadko w późnych etapach zakażenia (przewlekła babesioza), to ostateczna interpretacja wyniku zależy od obrazu klinicznego i ewentualnie obecnych przeciwciał IgG.