16 lipca, 2018

Inne zakażenia przenoszone przez kleszcze

Koinfekcje to nie rzadkość. Ponad 50% kleszczy jest zakażonych bartonellozą i riketsjozą, ok. 20% anaplazmozą i ok 10% babesiozą. Niektóre zakażenia powodują objawy podobne do boreliozy. Niewykrycie koinfekcji (szczególnie babesiozy i bartonellozy) może skutkować niepowodzeniem w leczeniu boreliozy.

D – INNE ZAKAŻENIA PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE

Czas oczekiwania na wynik: do 10 dni roboczych
Rodzaj materiału i ilość minimalna: Surowica 0,5 ml

Numer badaniaNazwa badania Metoda Znaczenie kliniczneCena (zł)
D.1ANAPLAZMOZA – Anaplasma phagocytophilum IgG (jakościowo)IIFDiagnostyka serologiczna zakażenia Anaplasma phagocytophilum (Ehrlichia phagocytophila) przenoszonego przez kleszcze (tzw. koinfekcja odkleszczowa). Stwierdzenie obecności przeciwciał klasy IgG nie pozwala na jednoznaczne różnicowanie aktywnego zakażenia od przebytej infekcji.120
D.2ANAPLAZMOZA – Anaplasma phagocytophilum IgM (jakościowo)IIFDiagnostyka serologiczna zakażenia Anaplasma phagocytophilum (Ehrlichia phagocytophila) przenoszonego przez kleszcze (tzw. koinfekcja odkleszczowa). Przeciwciała klasy IgM występują w pierwszej (ostrej) fazie zakażenia.130
D.3BABESIOZA – Przeciwciała p/Babesia sp. (przeciwciała przeciw peptydom reprezentującym determinanty antygenowe B. microti, B. equi i B. bovis) IgGELISADiagnostyka serologiczna zakażenia pierwotniakami z rodzaju Babesia, przenoszonymi przez kleszcze i powodującymi babeszjozę. UWAGA: Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.210
D.4BABESIOZA – Przeciwciała p/Babesia sp. (przeciwciała przeciw peptydom reprezentującym determinanty antygenowe B. microti, B. equi i B. bovis) IgMELISADiagnostyka serologiczna zakażenia pierwotniakami z rodzaju Babesia, przenoszonymi przez kleszcze i powodującymi babeszjozę. UWAGA: Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.210
D.5BABESIOZA – Babesia divergens (jakościowo w klasie IgG) IIFDiagnostyka serologiczna zakażenia występującym w Europie pierwotniakiem Babesia divergens. Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.120
D.6BABESIOZA – Babesia divergens (jakościowo w klasie IgM) IIFDiagnostyka serologiczna zakażenia występującym w Europie pierwotniakiem Babesia divergens. Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.130
D.7BARTONELLOZY – Bartonella hensellae i Bartonella quintana IgG (jakościowo metodą IIF) IIFDiagnostyka zakażeń bakteriami z rodzaju Bartonella. Zakażenia nimi przenoszone są przez kleszcze (jako tzw. koinfekcje) i inne owady krwiopijne (np. pchły – choroba kociego pazura). Test wykrywa przeciwciała przeciw dwóm, najczęściej występującym gatunkom Bartonelli.120
D.8BARTONELLOZY – Bartonella hensellae i Bartonella quintana IgM (jakościowo metodą IIF) IIFDiagnostyka zakażeń bakteriami z rodzaju Bartonella. Zakażenia nimi przenoszone są przez kleszcze (jako tzw. koinfekcje) i inne owady krwiopijne (np. pchły – choroba kociego pazura). Test wykrywa przeciwciała przeciw dwóm, najczęściej występującym gatunkom Bartonelli.130
D.9BARTONELLOZY – Przeciwciała p/Bartonella sp. (przeciwciała przeciw antygenom B. henselae, B. quintana, B. elizabethae, B. alsatica, B. vinsonii ssp. berghoffii, B. vinsonii ssp. arupensis) w klasie IgG ELISADiagnostyka zakażeń bakteriami z rodzaju Bartonella. Zakażenia nimi przenoszone są przez kleszcze (jako tzw. koinfekcje) i inne owady krwiopijne (np. pchły – choroba kociego pazura). Wykrywa przeciwciała klasy IgG dla 6 gatunków Bartonelli. UWAGA: Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.330
D.10BARTONELLOZY – Przeciwciała p/Bartonella sp. (przeciwciała przeciw antygenom B. henselae, B. quintana, B. elizabethae, B. alsatica, B. vinsonii ssp. berghoffii, B. vinsonii ssp. arupensis) w klasie IgMELISADiagnostyka zakażeń bakteriami z rodzaju Bartonella. Zakażenia nimi przenoszone są przez kleszcze (jako tzw. koinfekcje) i inne owady krwiopijne (np. pchły – choroba kociego pazura). Wykrywa przeciwciała klasy IgM dla 6 gatunków Bartonelli. UWAGA: Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.330
D.11BARTONELLOZY – Awidność przeciwciał IgG p/Bartonella sp. (przeciwciała przeciw antygenom B. henselae, B. quintana, B. elizabethae, B. alsatica, B. vinsonii ssp. berghoffii, B. vinsonii ssp. arupensis) ELISADiagnostyka zakażeń bakteriami z rodzaju Bartonella. Zakażenia nimi przenoszone są przez kleszcze (jako tzw. koinfekcje) i inne owady krwiopijne (np. pchły – choroba kociego pazura). Ocena awidności ma znaczenie w ocenie czasu trwania zakażenia. Badanie awidności ma znaczenie jedynie dla próbek dodatnich w klasie IgG. UWAGA: Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania. Do wykonania badania awidności konieczne jest jednoczesne wykonananie badania D.9 – Przeciwciał p/Bartonella sp. IgG!330
D.12BARTONELLOZY – Awidność przeciwciał IgM p/Bartonella sp. (przeciwciała przeciw antygenom B. henselae, B. quintana, B. elizabethae, B. alsatica, B. vinsonii ssp. berghoffii, B. vinsonii ssp. arupensis) ELISADiagnostyka zakażeń bakteriami z rodzaju Bartonella. Zakażenia nimi przenoszone są przez kleszcze (jako tzw. koinfekcje) i inne owady krwiopijne (np. pchły – choroba kociego pazura). Ocena awidności ma znaczenie w ocenie czasu trwania zakażenia. Badanie awidności ma znaczenie jedynie dla próbek dodatnich w klasie IgM. UWAGA: Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania. Do wykonania badania awidności konieczne jest jednoczesne wykonananie badania D.10 – Przeciwciał p/Bartonella sp. IgM!330
D.13BARTONELLOZY – VEGF-A (czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego – test ilosciowy) ELISADiagnostyka aktywnego zakażenia Bartonella spp. Surowicę zamrozić po odwirowaniu i transportować w stanie zamrożenia. Badanie wykonywane testem oficjalnie niedopuszczonym do diagnostyki in vitro. Wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.250
D.14BRUCELOZA – Brucella IgG ELISADiagnostyka serologiczna brucelozy. Dodatni wynik w klasie IgG nie pozwala na różnicowanie pomiędzy przebytym i aktywnym zakażeniem.60
D.15BRUCELOZA – Brucella IgMELISADiagnostyka serologiczna brucelozy. Dodatni wynik w klasie IgM pozwala na rozpoznanie aktywnego zakażenia pałeczką Brucella sp.60
D.16CHLAMYDIOZA – Chlamydia pneumoniae IgG met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Chlamydia pneumoniae.50
D.17CHLAMYDIOZA – Chlamydia pneumoniae IgM met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Chlamydia pneumoniae. Obecność przeciwciał klas IgM i/lub IgA potwierdza aktywność zakażenia.60
D.18CHLAMYDIOZA – Chlamydia pneumoniae IgA met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Chlamydia pneumoniae. Obecność przeciwciał klas IgM i/lub IgA potwierdza aktywność zakażenia.50
D.19CHLAMYDIOZA – Chlamydia trachomatis, pneumoniae i psittaci – IgG – test potwierdzenia (Western Blot)ImmunoblotBadanie wykonywane metodą immunoblot dla 3 gatunków chlamydii powodujących zakażenia u ludzi. Wykrywa swoiste przeciwciała w klasie IgG (antygeny rekombinowane).205
D.20CHLAMYDIOZA – Chlamydia trachomatis, pneumoniae i psittaci – IgM – test potwierdzenia (Western Blot)ImmunoblotBadanie wykonywane metodą immunoblot dla 3 gatunków chlamydii powodujących zakażenia u ludzi. Wykrywa swoiste przeciwciała w klasie IgM (antygeny rekombinowane). Przeciwciała IgM występują zazwyczaj w pierwszej, ostrej fazie zakażenia.205
D.21CHLAMYDIOZA – Chlamydia trachomatis, pneumoniae i psittaci – IgA – test potwierdzenia (Western Blot)ImmunoblotBadanie wykonywane metodą immunoblot dla 3 gatunków chlamydii powodujących zakażenia u ludzi. Wykrywa swoiste przeciwciała w klasie IgA (antygeny rekombinowane). Obecność przeciwciał IgA jest potwierdzeniem aktywnego, przewlekłego zakażenia.205
D.22CHLAMYDIOZA – Chlamydia LPS IgGELISABadanie wykrywające przeciwciała klasy IgG dla 3 gatunków chlamydii powodujących zakażenia u ludzi. Wykrywa swoiste przeciwciała dla antygenu lipopolisacharydowego (LPS) wspólnego dla rodzaju Chlamydia.90
D.23GORĄCZKA ZACHODNIEGO NILU – przeciwciała przeciw WNV IgG I IgM IIFDiagnostyka serologiczna zakażenia wirusem Zachodniego Nilu (WNV)250
D.24KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU – Wirus KZM IgG ELISADiagnostyka serologiczna kleszczowego zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych (KZM, FSME) oraz ocena odporności poszczepiennej.70
D.25KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU – KZM IgG i IgM – płyn mózgowo-rdzeniowy i surowica – ilościowo (ELISA) ELISADiagnostyka serologiczna kleszczowego zapalenia mózgu – obliczenie CSQ spec., a w przypadku przesłania z materiałem wyników oznaczenia stężeń albumin oraz całkowitych IgG i IgM w surowicy i pmr – obliczenie CSQ rel.350
D.26MYKOPLAZMOZA – Mycoplasma pneumoniae IgG met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Mycoplasma pneumoniae.60
D.27MYKOPLAZMOZA – Mycoplasma pneumoniae IgM met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Mycoplasma pneumoniae. Obecność przeciwciał klas IgM i/lub IgA potwierdza aktywność zakażenia.60
D.28MYKOPLAZMOZA – Mycoplasma pneumoniae IgA met. ELISAELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Mycoplasma pneumoniae. Obecność przeciwciał klas IgM i/lub IgA potwierdza aktywność zakażenia.60
D.29MYKOPLAZMOZA – Mycoplasma pneumoniae IgG – test potwierdzenia (immunoblot) ImmunoblotTest potwierdzenia (metoda immunoblot) wykrywający przeciwciała klasy IgG dla Mycoplasma pneumoniae.190
D.30MYKOPLAZMOZA – Mycoplasma pneumoniae IgM – test potwierdzenia (immunoblot) ImmunoblotTest potwierdzenia (metoda immunoblot) wykrywający przeciwciała klasy IgM dla Mycoplasma pneumoniae.190
D.31MYKOPLAZMOZA – Mycoplasma pneumoniae IgA – test potwierdzenia (immunoblot) ImmunoblotTest potwierdzenia (metoda immunoblot) wykrywający przeciwciała klasy IgA dla Mycoplasma pneumoniae.190
D.32RIKETSJOZY (dury wysypkowe i gorączki plamiste) – przeciwciała przeciw R. typhi /R. mooseri/, R. conorii, R. massiliae*, R. raoultii*, R. ricketsii* w klasie IgG (jakościowo) IIFDiagnostyka serologiczna zakażeń riketsjami z grupy durów wysypkowych (R. typhi/mooseri) i gorączek plamistych (R. raoultii, R. massiliae, R. conorii i R. ricketsii). Wg najnowszych danych, występujące w Polsce kleszcze w 50-70% zakażone są riketsjami, głownie z grupy gorączek plamistych (R. raoultii, R. helvetica i R. slovaca). Dla gatunków oznaczonych * badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.470
D.33RIKETSJOZY (dury wysypkowe i gorączki plamiste) – przeciwciała przeciw R. typhi /R. mooseri/, R. conorii, R. massiliae*, R. raoultii*, R. ricketsii* w klasie IgM (jakościowo) IIFDiagnostyka serologiczna zakażeń riketsjami z grupy durów wysypkowych (R. typhi/mooseri) i gorączek plamistych (R. raoultii, R. massiliae, R. conorii i R. ricketsii). Wg najnowszych danych, występujące w Polsce kleszcze w 50-70% zakażone są riketsjami, głownie z grupy gorączek plamistych (R. raoultii, R. helvetica i R. slovaca). Dla gatunków oznaczonych * badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.470
D.34TOKSOPLAZMOZA – test Western Blot (IgG, IgM, ocena awidności IgG) – całościowa ocena fazy zakażenia ImmunoblotTest potwierdzający dodatnie wyniki przeciwciał dla Toxoplasma gondii (diagnostyka toksoplazmozy). Pozwala na precyzyjne ustalenie czasu trwania zakażenia.550
D.35TOKSOPLAZMOZA – Toxoplasma gondii – test potwierdzenia (IIF) IgG + IgA + IgM oraz awidność IgG (jakościowo) IIFTest potwierdzający dodatnie wyniki przeciwciał dla Toxoplasma gondii (diagnostyka toksoplazmozy).150
D.36TOKSOPLAZMOZA – Toxoplasma gondii (toksoplazmoza) – przeciwciała IgG (test przesiewowy)ELISATest przesiewowy wykrywający zarażenie Toxoplasma godnii.40
D.37TOKSOPLAZMOZA – Toxoplasma gondii (toksoplazmoza) – przeciwciała IgM (test przesiewowy)ELISATest przesiewowy wykrywający zarażenie Toxoplasma godnii.40
D.38TOKSOPLAZMOZA – Toxoplasma gondi – awidność IgG – (test uzupełniający w przypadku dodatniego wyniku w klasie IgG) ELISABadanie pomocnicze w ustalaniu czasu trwania zakażenia (diagnostyka toksopazmozy). Ocenę awidności wykonuje się tylko w przypadku pozytywnego (dodatniego) wyniku w klasie IgG.80
D.39YERSINIOZA – Yersinia enterocolitica IgG – test Western BlotImmunoblotDiagnostyka serologiczna zakażenia pałeczką Yersinia enterocolitica (szczepy wirulentne) – test potwierdzenia. Metoda wykrywa swoiste przeciwciała dla białek wydzielniczych (YOP’s). Dodatni wynik w klasie IgG może występować zarówno w przebytym, jaki aktywnym zakażeniu.150
D.40YERSINIOZA – Yersinia enterocolitica IgM – test Western BlotImmunoblotDiagnostyka serologiczna zakażenia pałeczką Yersinia enterocolitica (szczepy wirulentne) – test potwierdzenia. Metoda wykrywa swoiste przeciwciała dla białek wydzielniczych (YOP’s). Dodatni wynik w klasie IgM potwierdza wczesną fazę zakażenia.150
D.41YERSINIOZA – Yersinia enterocolitica IgA – test Western BlotImmunoblotDiagnostyka serologiczna zakażenia pałeczką Yersinia enterocolitica (szczepy wirulentne) – test potwierdzenia. Metoda wykrywa swoiste przeciwciała dla białek wydzielniczych (YOP’s). Dodatni wynik w klasie IgA jest potwierdzeniem aktywnego, przewlekłego zakażenia.150
D.42YERSINIOZA – Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA ELISADiagnostyka serologiczna zakażenia pałeczką Yersinia enterocolitica (szczepy wirulentne). Metoda wykrywa swoiste przeciwciała dla białek wydzielniczych (YOP’s) i jest testem przesiewowym. Dodatni wynik w klasie IgG nie pozwala na różnicowanie pomiędzy przebytym i aktywnym zakażeniem.70
D.43YERSINIOZA – Test różnicujący gatunki Yersinii – Immunoblot IgG ImmunoblotTest różnicujący zakażenie Yersinia eneterocolitica i Y. pseudotuberculosis. Wykrywa przeciwciała w klasie IgG.180

Podane informacje mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

Cennik >>