Lipiec 16, 2018

Inne zakażenia przenoszone przez kleszcze

Koinfekcje to nie rzadkość. Ponad 50% kleszczy jest zakażonych bartonellozą i riketsjozą, ok. 20% anaplazmozą i ok 10% babesiozą. Niektóre zakażenia powodują objawy podobne do boreliozy. Niewykrycie koinfekcji (szczególnie babesiozy i bartonellozy) może skutkować niepowodzeniem w leczeniu boreliozy.

INNE ZAKAŻENIA PRZENOSZONE PRZEZ KLESZCZE

Nazwa badaniaMetodaZnaczenie kliniczneCena
ANAPLAZMOZA - Anaplasma phagocytophilum IgG (jakościowo) IIFDiagnostyka serologiczna zakażenia Anaplasma phaocytophilum (Ehrlichia phagocytophila) przenoszonego przez kleszcze (tzw. koinfekcja odkleszczowa).
Stwierdzenie obecności przeciwciał klasy IgG nie pozwala na jednoznaczne różnicowanie aktywnego zakażenia od przebytej infekcji.
120
ANAPLAZMOZA - Anaplasma phagocytophilum IgM (jakościowo) IIFDiagnostyka serologiczna zakażenia Anaplasma phaocytophilum (Ehrlichia phagocytophila) przenoszonego przez kleszcze (tzw. koinfekcja odkleszczowa).
Przeciwciała klasy IgM występują w pierwszej (ostrej) fazie zakażenia.
130
ANAPLAZMOZA - Anaplasma phagocytophilum – przeciwciała IgG – test potwierdzenia (Western Blot) ImmunoblotTest potwierdzenia dla przeciwciał IgG skierowanych przeciw Anaplasma phagocytophilum.250
ANAPLAZMOZA - Anaplasma phagocytophilum – przeciwciała IgM – test potwierdzenia (Western Blot) ImmunoblotTest potwierdzenia dla przeciwciał IgM skierowanych przeciw Anaplasma phagocytophilum.250
BABESIOZA - Przeciwciała p/Babesia sp. (przeciwciała przeciw peptydom reprezentującym determinanty antygenowe B. microti, B. equi i B. bovis) IgG i IgM
(badania można rozbić na 2 po 210zł)
ELISADiagnostyka serologiczna zakażenia pierwotniakami z rodzaju Babesia, przenoszonymi przez kleszcze i powodującymi babeszjozę.
UWAGA: Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.
420
BABESIOZA - Babesia divergens (jakościowo w klasie IgG)IIFDiagnostyka serologiczna zakażenia występującym w Europie pierwotniakiem Babesia divergens. Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.120
BABESIOZA - Babesia divergens (jakościowo w klasie IgM) IIFDiagnostyka serologiczna zakażenia występującym w Europie pierwotniakiem Babesia divergens. Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.130
BABESIOZA - Babesia microti, Babesia bovis*, Babesia equi*– przeciwciała IgG – odczyn immunofluorescencji pośredniej (IIF) IgG (test potwierdzenia) IIFTest potwierdzenia dla metody ELISA dla zakażeń pierwotniakami z gatunku Babesia bovis, B. equi i B. microti. ). Dla gatunków oznaczonych * badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.360
BARTONELLOZY - Bartonella hensellae i Bartonella quintana IgG (jakościowo metodą IIF) IIFDiagnostyka zakażeń bakteriami z rodzaju Bartonella. Zakażenia nimi przenoszone są przez kleszcze (jako tzw. koinfekcje) i inne owady krwiopijne (np. pchły – choroba kociego pazura). Test wykrywa przeciwciała przeciw dwóm, najczęściej występującym gatunkom Bartonelli.120
BARTONELLOZY- Bartonella hensellae i Bartonella quintana IgM (jakościowo metodą IIF) IIFDiagnostyka zakażeń bakteriami z rodzaju Bartonella. Zakażenia nimi przenoszone są przez kleszcze (jako tzw. koinfekcje) i inne owady krwiopijne (np. pchły – choroba kociego pazura). Test wykrywa przeciwciała przeciw dwóm, najczęściej występującym gatunkom Bartonelli.130
BARTONELLOZY - Przeciwciała p/Bartonella sp. (przeciwciała przeciw antygenom B. henselae, B. quintana, B. elizabethae, B. alsatica, B. vinsonii ssp. berghoffii, B. vinsonii ssp. arupensis) w klasie IgG ELISADiagnostyka zakażeń bakteriami z rodzaju Bartonella. Zakażenia nimi przenoszone są przez kleszcze (jako tzw. koinfekcje) i inne owady krwiopijne (np. pchły – choroba kociego pazura). Wykrywa przeciwciała klasy IgG dla 6 gatunków Bartonelli. UWAGA: Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.330
BARTONELLOZY - Przeciwciała p/Bartonella sp. (przeciwciała przeciw antygenom B. henselae, B. quintana, B. elizabethae, B. alsatica, B. vinsonii ssp. berghoffii, B. vinsonii ssp. arupensis) w klasie IgM ELISADiagnostyka zakażeń bakteriami z rodzaju Bartonella. Zakażenia nimi przenoszone są przez kleszcze (jako tzw. koinfekcje) i inne owady krwiopijne (np. pchły – choroba kociego pazura). Wykrywa przeciwciała klasy IgM dla 6 gatunków Bartonelli. UWAGA: Badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.330
BRUCELOZA - Brucella IgG ELISADiagnostyka serologiczna brucelozy. Dodatni wynik w klasie IgG nie pozwala na różnicowanie pomiędzy przebytym i aktywnym zakażeniem.60
BRUCELOZA - Brucella IgM ELISADiagnostyka serologiczna brucelozy. Dodatni wynik w klasie IgM pozwala na rozpoznanie aktywnego zakażenia pałeczką Brucella sp.60
CHLAMYDIOZA - Chlamydia pneumoniae (klasy IgG, IgA i IgM) ELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Chlamydia pneumoniae. Obecność przeciwciał klas IgM i/lub IgA potwierdza aktywność zakażenia.130
CHLAMYDIOZA - Chlamydia pneumoniae IgG ELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Chlamydia pneumoniae. 50
CHLAMYDIOZA - Chlamydia pneumoniae IgA ELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Chlamydia pneumoniae. Obecność przeciwciał klasy IgA potwierdza aktywność zakażenia.50
CHLAMYDIOZA - Chlamydia pneumoniae IgM ELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Chlamydia pneumoniae. Obecność przeciwciał klas IgM potwierdza aktywność zakażenia.50
CHLAMYDIOZA - Chlamydia trachomatis, pneumoniae i psittaci – IgG – test potwierdzenia (Western Blot) ImmunoblotBadanie wykonywane metodą immunoblot dla 3 gatunków chlamydii powodujących zakażenia u ludzi. Wykrywa swoiste przeciwciała w klasie IgG dla wybranych antygenów bakteryjnych uzyskanych (antygeny rekombinowane).205
CHLAMYDIOZA - Chlamydia trachomatis, pneumoniae i psittaci – IgA – test potwierdzenia (Western Blot) ImmunoblotBadanie wykonywane metodą immunoblot dla 3 gatunków chlamydii powodujących zakażenia u ludzi. Wykrywa swoiste przeciwciała w klasie IgG dla wybranych antygenów bakteryjnych uzyskanych (antygeny rekombinowane). Obecność przeciwciał IgA jest potwierdzeniem aktywnego, przewlekłego zakażenia.205
CHLAMYDIOZA - Chlamydia trachomatis, pneumoniae i psittaci – IgM – test potwierdzenia (Western Blot)ImmunoblotBadanie wykonywane metodą immunoblot dla 3 gatunków chlamydii powodujących zakażenia u ludzi. Wykrywa swoiste przeciwciała w klasie IgG dla wybranych antygenów bakteryjnych uzyskanych (antygeny rekombinowane). Przeciwciała IgM występują zazwyczaj w pierwszej, ostrej fazie zakażenia.205
GORĄCZKA Q - Coxiella burnetii – odczyn wiązania dopełniacza (CFT) CFTDiagnostyka serologczna gorączki Q. Badanie wykrywa przeciwciała klas IgG i IgM bez ich różnicowania. Wynik w postaci miana.110
KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU (KZM) w surowicy – TBEV IgG ELISADiagnostyka serologiczna kleszczowego zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych (KZM, FSME) oraz ocena odporności poszczepiennej.70
KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU (KZM) – TBEV IgG i IgM – płyn mózgowo-rdzeniowy i surowicaELISADiagnostyka serologiczna kleszczowego zapalenia mózgu – obliczenie CSQ spec., a w przypadku przesłania z materiałem wyników oznaczenia stężeń albumin oraz całkowitych IgG i IgM w surowicy i pmr – obliczenie CSQ rel.360
LEPTOSPIROZA (Leptospira IgG i IgM - jakościowo) IIFDiagnostyka serologiczna leptospirozy (choroby Weila).215
MYKOPLAZMOZA - Mycoplasma pneumoniae IgGImmunoblotTest potwierdzenia (metoda immunoblot) wykrywający przeciwciała klasy IgG dla Mycoplasma pneumoniae.190
MYKOPLAZMOZA -Mycoplasma pneumoniae IgAImmunoblotTest potwierdzenia (metoda immunoblot) wykrywający przeciwciała klasy IgA dla Mycoplasma pneumoniae.190
MYKOPLAZMOZA -Mycoplasma pneumoniae IgMImmunoblotTest potwierdzenia (metoda immunoblot) wykrywający przeciwciała klasy IgM dla Mycoplasma pneumoniae.190
MYKOPLAZMOZA -Mycoplasma pneumoniae (klasy IgG, IgA i IgM) ELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Mycoplasma pneumoniae. Obecność przeciwciał klas IgM i/lub IgA potwierdza aktywność zakażenia.130
MYKOPLAZMOZA -Mycoplasma pneumoniae IgG ELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Mycoplasma pneumoniae.
Diagnostyka serologiczna zakażenia Mycoplasma pneumoniae. Obecność przeciwciał klasy IgA potwierdza aktywność zakażenia.
50
MYKOPLAZMOZA -Mycoplasma pneumoniae IgA ELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Mycoplasma pneumoniae. Obecność przeciwciał klasy IgA potwierdza aktywność zakażenia.50
MYKOPLAZMOZA -Mycoplasma pneumoniae IgM ELISADiagnostyka serologiczna zakażenia Mycoplasma pneumoniae. Obecność przeciwciał klasy IgM potwierdza aktywność zakażenia.50
RIKETSJOZY (dury wysypkowe i gorączki plamiste) – przeciwciała przeciw R. typhi /R. mooseri/, R. conorii, R. massiliae*, R. raoultii*, R. ricketsii* w klasie IgG (jakościowo) IIFDiagnostyka serologiczna zakażeń riketsjami z grupy durów wysypkowych (R. typhi/mooseri) i gorączek plamistych (R. raoultii, R. massiliae, R. conorii i R. ricketsii). Wg najnowszych danych, występujące w Polsce kleszcze w 50-70% zakażone są riketsjami, głownie z grupy gorączek plamistych (R. raoultii, R. helvetica i R. slovaca). Dla gatunków oznaczonych * badanie wykonywane testem niedopuszczonym do diagnostyki in vitro – wynik może mieć jedynie charakter pomocniczy w ustaleniu rozpoznania.470
TOKSOPLAZMOZA – test Western Blot (IgG, IgM, ocena awidności IgG) – całościowa ocena fazy zakażenia ImmunoblotTest potwierdzający dodatnie wyniki przeciwciał dla Toxoplasma gondii (diagnostyka toksoplazmozy). Pozwala na precyzyjne ustalenie czasu trwania zakażenia.550
TOKSOPLAZMOZA - Toxoplasma gondii – test potwierdzenia (IIF) IgG + IgA + IgM oraz awidność IgG (jakościowo) IIFTest potwierdzający dodatnie wyniki przeciwciał dla Toxoplasma gondii (diagnostyka toksoplazmozy).150
TOKSOPLAZMOZA - Toxoplasma gondi – awidność IgG – (test uzupełniający w przypadku dodatniego wyniku w klasie IgG) ELISABadanie pomocnicze w ustalaniu czasu trwania zakażenia (diagnostyka toksopazmozy). Ocenę awidności wykonuje się tylko w przypadku pozytywnego (dodatniego) wyniku w klasie IgG.80
TOKSOPLAZMOZA - Toxoplasma gondii – przeciwciała IgG i IgM ELISATest przesiewowy wykrywający zarażenie Toxoplasma godnii.80
TOKSOPLAZMOZA - Toxoplasma gondiI– przeciwciała IgA (test uzupełniający) ELISATest uzupełniający w diagnostyce toksoplazmozy. Obecność przeciwciał klasy IgA i/lub IgE może być uważane za wykładnik aktywności zarażenia (występują tylko w pierwotnym zarażeniu).110
TOKSOPLAZMOZA - Toxoplasma gondii – przeciwciała IgE (test uzupełniający) ELISATest uzupełniający w diagnostyce toksoplazmozy. Obecność przeciwciał klasy IgA i/lub IgE może być uważane za wykładnik aktywności zarażenia (występują tylko w pierwotnym zarażeniu).110
TULAREMIA - Francisella tularensis IgG i IgM IIFDiagnostyka serologiczna tularemii.200
YERSINIOZA - Yersinia enterocolitica IgA – test Western Blot Western-BlotDiagnostyka serologiczna zakażenia pałeczką Yersinia enterocolitica (szczepy wirulentne) – test potwierdzenia. Metoda wykrywa swoiste przeciwciała dla białek wydzielniczych (YOP’s). Dodatni wynik w klasie IgA jest potwierdzeniem aktywnego, przewlekłego zakażenia.150
YERSINIOZA - Yersinia enterocolitica IgG – test Western BlotWestern-BlotDiagnostyka serologiczna zakażenia pałeczką Yersinia enterocolitica (szczepy wirulentne) – test potwierdzenia. Metoda wykrywa swoiste przeciwciała dla białek wydzielniczych (YOP’s). Dodatni wynik w klasie IgG może występować zarówno w przebytym, jaki aktywnym zakażeniu.150
YERSINIOZA - Yersinia enterocolitica IgM – test Western BlotWestern-BlotDiagnostyka serologiczna zakażenia pałeczką Yersinia enterocolitica (szczepy wirulentne) – test potwierdzenia. Metoda wykrywa swoiste przeciwciała dla białek wydzielniczych (YOP’s). Dodatni wynik w klasie IgM potwierdza wczesną fazę zakażenia.150
YERSINIOZA - Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA ELISADiagnostyka serologiczna zakażenia pałeczką Yersinia enterocolitica (szczepy wirulentne). Metoda wykrywa swoiste przeciwciała dla białek wydzielniczych (YOP’s) i jest testem przesiewowym. Dodatni wynik w klasie IgG nie pozwala na różnicowanie pomiędzy przebytym i aktywnym zakażeniem.70
YERSINIOZA - Test różnicujący gatunki Yersinii – Immunoblot IgG ELISA lub ImmunoblotTest różnicujący zakażenie Yersinia eneterocolitica i Y. pseudotuberculosis. Wykrywa przeciwciała w klasie IgG.180

Podane informacje mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

powrót do strony Badania >>

Facebook
Facebook
YouTube
Instagram